Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: dysydenci rosyjscy
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0270), data emisji: 12-08-1988 Audycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: rozmowa telefoniczna J. Kaczmarskiego z Jackiem Kuroniem - na temat sytuacji w Polsce;... więcejAudycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: rozmowa telefoniczna J. Kaczmarskiego z Jackiem Kuroniem - na temat sytuacji w Polsce; "Strajk w kopalni miedzi Rudna" - omówienie przez Barbarę Malak odezwy komisji górniczej NSZZ "Solidarność" do mieszkańców zagłębia miedziowego (wypowiedź telefoniczna); komentarz Stanisława Jałowieckiego - na temat strajku w kopalni miedzi Rudna; komentarz Andrzeja Świdlickiego - o dyskusjach prowadzonych wokół ustawy o stowarzyszeniach w PRL; wywiad z Paruirem Ajrikianem - wydalonym z ZSRR ormiańskim działaczem demokratycznym (wypowiedzi czyta lektor). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0289), data emisji: 10-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz na temat kłopotów z "pierestrojką" w ZSRR (komentarz oparty o wypowiedzi... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz na temat kłopotów z "pierestrojką" w ZSRR (komentarz oparty o wypowiedzi Andrieja Sacharowa); uwagi na temat artykułu zamieszczonego w radzieckiej "Prawdzie" - o Lwie Trockim - jednym z przywódców rewolucji bolszewickiej w Rosji; rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z prof. Bohdanem Osadczukiem - podsumowująca sprawy w ZSRR: kłopoty z "pierestrojką". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0293), data emisji: 10-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz na temat pierestrojki w ZSRR (komentarz oparty na wypowiedziach Andrieja... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz na temat pierestrojki w ZSRR (komentarz oparty na wypowiedziach Andrieja Sacharowa); uwagi na temat artykułu zamieszczonego w radzieckiej "Prawdzie" - o Lwie Trockim - jednym z przywódców rewolucji bolszewickiej w Rosji; rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z prof. Bohdanem Osadczukiem - podsumowująca sprawy ZSRR; omówienie wywiadu, jaki ukazał się w "Washington Post" - na temat Milowana Dżilasa - czołowego dysydenta jugosłowiańskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0429), data emisji: 07-11-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat wyborów prezydenckich w... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych; komentarz Jerzego Bajera z Nowego Jorku na temat sytuacji w Afganistanie; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku na temat wizyty prof. Andrieja Sacharowa w Stanach Zjednoczonych; przegląd prasy zachodniej poświęcony sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0430), data emisji: 06-11-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje i oświadczenia przekazane przez Wojciecha Maziaraskiego z Biura... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje i oświadczenia przekazane przez Wojciecha Maziaraskiego z Biura Informacyjnego "Solidarności" na temat posiedzenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność"; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem prasowym "Solidarności" - na temat sytuacji w Polsce; rozmowa telefoniczna Andrzeja Borowicza z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat wizyty Andrieja Sacharowa w USA. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0432), data emisji: 08-11-1988 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat wyborów prezydenckich w... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych; informacja telefoniczna Piotra Nowina-Konopki na temat konferencji prasowej Lecha Wałęsy; "Decyzja Wałęsy" - komentarz Aliny Grabowskiej; fragment wypowiedzi ordynariusza gdańskiego ks. biskupa Tadeusza Gocłowskiego nadanej przez Radio Watykańskie na temat chrześcijańskiej odpowiedzialności laikatu za życie społeczne; sprawozdanie z pobytu Andrieja Sacharowa - radzieckiego laureata Pokojowej Nagrody Nobla w Stanach Zjednoczonych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0445), data emisji: 15-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat planowanej wizyty... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat planowanej wizyty Michaiła Gorbaczowa w Stanach Zjednoczonych; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty Andrieja Sacharowa w Stanach Zjednoczonych; uwagi o obradach parlamentarzystów państw wchodzących w skład bloku NATO; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza, poświęcony jest analizie postępów reform społeczno-politycznych na Węgrzech. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0447), data emisji: 16-11-1988 "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o... więcej"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o wypowiedzi Georga Busha na temat stanu gospodarki oraz prof. Andrieja Sacharowa na temat redukcji zbrojeń; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat sytuacji w Angoli; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sprawom Bliskiego Wschodu w świetle uchwał podjętych na sesji Palestyńskiej Rady Narodowej w Algierze. Rozkład pracy nadajników RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0457), data emisji: 21-11-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Janusza Marchwińskiego na temat zakończonej wizyty Michaiła Gorbaczowa w... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Janusza Marchwińskiego na temat zakończonej wizyty Michaiła Gorbaczowa w Indiach; uwagi Adama Barskiego na temat sytuacji w Jugosławii; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat pobytu Andrieja Sacharowa w Stanach Zjednoczonych; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat stosunków polsko-amerykańskich; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony analizie procesów społeczno-politycznych zachodzących w krajach bałtyckich na tle nasilających się aspiracji narodowościowych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0491), data emisji: 12-12-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: refleksje pióra Wacława Kondratowicza z okazji 70-lecia urodzin Aleksandra... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: refleksje pióra Wacława Kondratowicza z okazji 70-lecia urodzin Aleksandra Sołżenicyna; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku o pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony 40. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i paryskich obchodach tej rocznicy. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0496), data emisji: 14-12-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: "Polska w obliczu przemian politycznych" - komentarz Aliny Grabowskiej; list pióra... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: "Polska w obliczu przemian politycznych" - komentarz Aliny Grabowskiej; list pióra Jana Edmunda Osmańczyka wydrukowany na łamach ukazującego się w Nowym Jorku "Nowego Dziennika" na temat spotkania Lecha Wałęsy z Andriejem Sacharowem; uwagi pióra Rafała Krawczyka o szansach realizacji rządowego programu gospodarczego w Polsce; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - o wrażeniach z podróży do Związku Radzieckiego. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.18), data emisji: 26-12-1975 C.d. audycji: 1972 - ratyfikacja przez parlament RFN układu o granicach na Odrze i Nysie Łużyckiej, wyniki głosowania w... więcejC.d. audycji: 1972 - ratyfikacja przez parlament RFN układu o granicach na Odrze i Nysie Łużyckiej, wyniki głosowania w Bundestagu. Fragm. przemówienia kanclerza W. Brandta * Ogłoszenie w Watykanie decyzji o utworzeniu diecezji na Ziemiach Zachodnich. Przemówienie A. Baraniaka - arcybiskupa Poznania * Igrzyska Olimpijskie w Monachium - relacja po dokonaniu aktów terrorystycznych (zabito 9 sportowców ekipy izraelskiej) * 1973 – fragm. relacji W. Trojanowskiego z meczu piłki nożnej Anglia - Polska na stadionie Wembley * Luty 1974 – fragm. przemówienia A. Sołżenicyna w Sztokholmie po odebraniu literackiej nagrody Nobla * Kwiecień - koniec dyktatury w Portugalii * Lipiec 1974 - odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie: dźwięk kurantów zamkowych * Sierpień 1974 - prezydent Nixon rezygnuje: fragm. przemówienia. Zaprzysiężenie nowego prezydenta USA * Październik 1974 przyjazd E. Gierka (PZPR) z oficjalną wizytą do USA * Londyn 1974 - zjazd byłych żołnierzy Armii Krajowej z okazji 30. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; przemówienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego. zwiń
 • RFILaureatka Nagrody Giedroycia 2005, data emisji: 04-01-2006 Natalia Gorbaniewska – laureatka nagrody "Rzeczypospolitej", rosyjska poetka i tłumaczka literatury polskiej, opowiada o sobie, o... więcejNatalia Gorbaniewska – laureatka nagrody "Rzeczypospolitej", rosyjska poetka i tłumaczka literatury polskiej, opowiada o sobie, o swojej twórczości i związkach z: Polakami, "Kulturą", Redaktorem Giedroyciem. Autor: Wojciech Sikora. zwiń
 • RWELiteratura wolna, lecz niedozwolona, data emisji: 09-08-1981 Audycja poświęcona Warłamowi Szałamowi - pisarzowi rosyjskiemu, laureatowi nagrody pokojowej francuskiego PEN-clubu (dokończenie).
 • RWELiteratura wolna, lecz niedozwolona, data emisji: 09-08-1981 Audycja poświęcona Warłamowi Szałamowi, rosyjskiemu pisarzowi, laureatowi nagrody pokoju francuskiego PEN-clubu. Wstęp... więcejAudycja poświęcona Warłamowi Szałamowi, rosyjskiemu pisarzowi, laureatowi nagrody pokoju francuskiego PEN-clubu. Wstęp biograficzny pióra Wacława Kondratowicza oraz opowiadania W. Szałamowa w przekładzie Ignacego Szenfelda: "Cieśle", "Jagody", "Prokurator Judei". zwiń
 • RFIMyśl Giedroycia w Rosji, data emisji: 29-12-2005 Natalia Gorbaniewska opowiada o odbiorze "Kultury" w Rosji sowieckiej i oddziaływaniu myśli Giedroycia. Autor: Anna Rzeczycka.
 • RWEPanorama dnia - (cz.029), data emisji: 17-05-1988 II część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i realizacji Haliny Hraniewickiej. W audycji m.in.: korespondencje Jerzego... więcejII część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i realizacji Haliny Hraniewickiej. W audycji m.in.: korespondencje Jerzego Nowackiego z Paryża i Jana Minkiewicza z Amsterdamu - na temat sytuacji w Polsce po wygaśnieciu fali strajków * Oświadczenie Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, w związku z zatrzymaniem przez policję działaczy PPS - czynnie wspierających akcje strajkowe Polskiego świata pracy * Relacje: Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - na temat zamieszczonych w prasie zachodniej artykułów o Lechu Wałęsie; Mariana Bagińskiego z Wiednia - m.in. o przybyciu do Wiednia Czesława Kiszczaka - ministra spraw wewnętrznych PRL; Marka Lehnerta - o pobycie papieża Jana Pawła II w Paragwaju * Sprawy radzieckie: m.in. o intelektualistach radzieckich, którzy zaapelowali do kierownictwa Kremla o przełożenie terminów wszechzwiązkowej konferencji partyjnej; Nikołaju Bucharinie - działaczu rosyjskim - skazanym na śmierć jako agent imperializmu; pierwszym wyroku w związku z pogromem Ormian. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.077, data emisji: 19-02-1981 Przegląd najważniejszych wiadomości. Omówienie wydarzeń w Polsce (porozumienie strajkujących studentów w Łodzi i rolników w... więcejPrzegląd najważniejszych wiadomości. Omówienie wydarzeń w Polsce (porozumienie strajkujących studentów w Łodzi i rolników w Rzeszowie); omówienie artykułu ze "Słowa Powszechnego" - na temat Narodowego Parku Wielkopolskiego i z "Życia Gospodarczego" - o aferze z licznikami elektrycznymi; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - o planach ekonomicznych Ronalda Reagana - prezydenta USA (fragment jego przemówienia); omówienie sytuacji w Moskwie przed XXVI zjazdem KPZR; informacje o J. Mendelejewiczu - więźniu zwolnionym z łagru na Uralu. Lektor: Janusz Marchwiński. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.118, data emisji: 22-12-1981 Audycja pod red. W. Pomorskiego. Uwagi J. Marchwińskiego o sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego o wizycie w... więcejAudycja pod red. W. Pomorskiego. Uwagi J. Marchwińskiego o sytuacji w Polsce; korespondencja Stanisława Bronowskiego o wizycie w Watykanie ks. biskupa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski; korespondencja Teresy Michałowicz z USA o wizycie delegacji Polonii amerykańskiej w Białym Domu; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu o reakcjach brytyjskich na sprawy polskie; relacja Macieja Morawskiego z Paryża o protestach francuskich; relacja T. Michałowicz o reakcjach amerykańskich; fragmenty wypowiedzi w sprawie Polski: dr Kurta Waldheima, ustępującego sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) (tłumaczenie na j. polski); arcybiskupa kardynała Bazyla Hume'a, głowy katolickiego kościoła w Anglii (tłumaczenie na j. polski) i Heinza Fischera, przewodniczącego frakcji parlamentarnej (tłumaczenie na j. polski); tekst apelu Heinricha Bolla - zachodnioniemieckiego laureata literackiej nagrody Nobla, prof. Juliusza Strojnowskiego i Jewima Etkinta, radzieckiego uchodźcy, skierowanego do genewskiego biura ONZ. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.146, data emisji: 17-09-1982 Audycja A. Menharda. Komentarz nt. aresztowania J.J. Lipskiego - działacza KORu, jednego z członków Demokratycznego Ruchu Oporu w... więcejAudycja A. Menharda. Komentarz nt. aresztowania J.J. Lipskiego - działacza KORu, jednego z członków Demokratycznego Ruchu Oporu w Polsce oraz demonstracji we Wrocławiu; tekst listu naocznego świadka z demonstracji we Wrocławiu; korespondencja T. Michałowicz z Nowego Jorku - o wydaniu proklamacji przez R. Reagana, ogłaszającego dzień K. Pułaskiego; korespondencja P. Kobylińskiego z Nowego Jorku o poparciu przez A. Sołżenicyna kandydatury L. Wałęsy - do pokojowej nagrody Nobla; info. nt. wypowied zwiń