Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: azyl polityczny
 • RWEAudycja poetycka, data emisji: 26-05-1990 Audycja poetycka poświęcona twórczości Josifa Brodskiego - rosyjskiego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla - w związku z... więcejAudycja poetycka poświęcona twórczości Josifa Brodskiego - rosyjskiego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla - w związku z 50-leciem jego urodzin. W audycji m.in.: teksty Czesława Miłosza - o J. Brodskim; recytacja wierszy Brodskiego w interpretacji Krzysztofa Machowskiego. Tytuły utworów: "Część mowy" * "Szkic" * "Okna" * "24 grudnia 1971 roku" * "Pewnemu tyranowi" * "Dziennik Rotterdamski" * "1 września" * "Kolęda stanu wojennego". zwiń
 • RWEAudycja Wiesława Wróblewskiego, data emisji: 24-12-1983 Audycja Wiesława Wróblewskiego - na temat losów czterech marynarzy-uciekinierów z polskiego statku szkoleniowego MS "Antoni... więcejAudycja Wiesława Wróblewskiego - na temat losów czterech marynarzy-uciekinierów z polskiego statku szkoleniowego MS "Antoni Garnuszewski" do Republiki Federalnej Niemiec (Niemcy). Fragmenty wypowiedzi marynarzy-uciekinierów. zwiń
 • RWEAzyl polityczny w Niemczech (cz.1) Wystąpienie Mirosława Plewińskiego - studenta prawa - podczas spotkania zorganizowanego przez "Solidarność Wolnych Polaków w... więcejWystąpienie Mirosława Plewińskiego - studenta prawa - podczas spotkania zorganizowanego przez "Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii" - na temat instytucji azylu politycznego w Niemczech. Omówienie źródeł azylu politycznego, ustawy o cudzoziemcach, ustawy azylowej - m.in.: kto może się ubiegać o azyl, na jakich podstawach, jakie dokumenty są potrzebne oraz prawa ludzi, którzy azyl już otrzymali. Pytania do prelegenta dotyczą poszczególnych przypadków. Fragmenty różnych wypowiedzi osób niezidentyfikowanych, fragmenty dyskusji podczas spotkania. zwiń
 • RWEAzyl polityczny w Niemczech (cz.2) Wystąpienie Mirosława Plewińskiego - studenta prawa - podczas spotkania zorganizowanego przez "Solidarność Wolnych Polaków w... więcejWystąpienie Mirosława Plewińskiego - studenta prawa - podczas spotkania zorganizowanego przez "Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii" - na temat instytucji azylu politycznego w Niemczech (dokończenie). zwiń
 • RWECzy prośba o azyl może być karana w PRL?, data emisji: 13-03-1988 Wypowiedzi dr. [Siegfrieda] Lammicha - zachodnioniemieckiego prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach prawa państw... więcejWypowiedzi dr. [Siegfrieda] Lammicha - zachodnioniemieckiego prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach prawa państw socjalistycznych - na spotkaniu z Polakami w Klubie Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego w Monachium. Spotkaniu przewodniczy: Alina Grabowska. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0045), data emisji: 21-12-1981 Relacje i komentarze na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Korespondencja z Watykanu - na temat misji... więcejRelacje i komentarze na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Korespondencja z Watykanu - na temat misji arcybiskupa Luigi Poggiego w Polsce; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - na temat Romualda Spasowskiego - byłego ambasadora PRL w Waszyngtonie - który zwrócił się o azyl polityczny w USA; komentarz Lechosława Gawlikowskiego - o stratach gospodarczych spowodowanych wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0063), data emisji: 29-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Korespondencja Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu - o... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Korespondencja Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu - o wypowiedziach Zdzisława Rurarza - byłego ambasadora PRL w Japonii - który poprosił o azyl w Stanach Zjednoczonych; przegląd prasy zachodniej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0439), data emisji: 10-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat przygotowań prezydenta... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat przygotowań prezydenta elekta Georga Busha do przejęcia rządów w Białym Domu; uwagi pióra Wiesława Wawrzyniaka na temat sytuacji w Estonii; komentarz Adama Barskiego o trwającej w Niemczech Zachodnich debacie na temat prawa azylowego dla obcokrajowców; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Piotra Mroczyka poświęcony wynikom wyborów prezydenta w Stanach Zjednoczonych. zwiń
 • RWEFelieton Leopolda Ungera (cz.16), data emisji: 19-01-1993 Felieton Leopolda Ungera z Brukseli omawiający sprawę byłego szefa partii wschodnioniemieckiej Ericha Honeckera - niemieckiego... więcejFelieton Leopolda Ungera z Brukseli omawiający sprawę byłego szefa partii wschodnioniemieckiej Ericha Honeckera - niemieckiego działacza komunistycznego, zbrodniarza, który uniknął procesu wojennego i wyjechał do Chille. zwiń
 • RWEFelieton Leopolda Ungera (cz.18) "Faszyzm czy komunizm"? - felieton Leopolda Ungera z Brukseli omawiający podobieństwa i różnice między zbrodniczymi systemami:... więcej"Faszyzm czy komunizm"? - felieton Leopolda Ungera z Brukseli omawiający podobieństwa i różnice między zbrodniczymi systemami: m.in.: o sprawie Ericha Honeckera - zbrodniarza, który uniknął procesu i uciekł do Chille. zwiń
 • RWEKomentarze na temat stanu wojennego w Polsce (cz.20), data emisji: 19-12-1981 Zestaw komentarzy na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego: korespondencja telefoniczna Macieja Morawskiego z... więcejZestaw komentarzy na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego: korespondencja telefoniczna Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach Polonii francuskiej; komentarz Aleksandra Menharda - o wrażeniach z oglądania TV austriackiej; komentarz Józefa Ptaczka - o metodach stosowanych przez propagandę; komentarz Zygmunta Jabłońskiego - o wypowiedziach osób przyjeżdżających z Polski na Zachód - na temat sytuacji w Polsce; protesty na wydarzenia w Polsce; wywiad telefoniczny Wacława Pomorskiego z Mateuszem Tatkowskim z Wiednia - o przyjeździe m.in. Polaków do Austrii. zwiń
 • RWEKorespondencja z Nowego Jorku, data emisji: 24-06-1983 Korespondencja z Nowego Jorku na temat Międzynarodowego Komitetu Pomocy dla uchodźców politycznych (rozmowa Teresy Michałowicz z... więcejKorespondencja z Nowego Jorku na temat Międzynarodowego Komitetu Pomocy dla uchodźców politycznych (rozmowa Teresy Michałowicz z Barbarą Nagórską - zajmującą się polskimi uchodźcami). zwiń
 • RWEOdwrotna strona medalu (nr 2454), data emisji: 28-06-1960 Sylwetka Pawła Monata - agenta wywiadu PRL, który uzyskał azyl polityczny w USA w 1959 roku. Audycja Wiktora Trościanko.
 • RWEPanorama dnia - cz.114, data emisji: 21-12-1981 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Informacje Janusza Marchwińskiego - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Informacje Janusza Marchwińskiego - na temat sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego; korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - na temat Romualda Spasowskiego - byłego ambasadora PRL w Waszyngtonie - który poprosił o azyl polityczny w USA; korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcji Jana Pawła II na sytuację w Polsce; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o reakcjach polskich studentów i harcerzy na sytuację w Pol zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.128, data emisji: 29-12-1981 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Komentarz na temat polskich akcentów w obchodach świątecznych na świecie; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Komentarz na temat polskich akcentów w obchodach świątecznych na świecie; korespondencja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - na temat wizyty arcybiskupa Luigi Poggi - wysłannika papieskiego - w Polsce; korespondencja Piotra Mokotowskiego z Paryża - na temat wywiadu z Czesławem Miłoszem - zamieszczonego w paryskim dzienniku "Le Matin"; komentarz na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - na temat wystąpienia Zdzisława Rurarza - byłego ambasadora PRL w Japonii - przed Kongresową Komisją Nadzoru Układu z Helsinek. - 9 - zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.191, data emisji: 01-11-1984 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego - poświęcona wydarzeniom na świecie: korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego - poświęcona wydarzeniom na świecie: korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o tragicznej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki; informacje o zamachu na życie Indiri Ghandi - premiera Indii: fragmenty wypowiedzi Margaret Thatcher - premiera Wielkiej Brytanii i Jana Pawła II; odczytanie przez Anitę Stockman - tekstu oświadczenia Georga Shultza - amerykańskiego sekretarza stanu; fragment przemówienia radiowo-telewizyjnego Rajiva Ghandi - nowego premiera In zwiń
 • BBCPanorama dnia - cz.197, data emisji: 22-10-1987 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: uwagi na temat prasy radzieckiej - podejmującej zakazane tematy; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: uwagi na temat prasy radzieckiej - podejmującej zakazane tematy; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Nowego Jorku - na temat ortzymania przez Andrzeja Ustinowa - tancerza baletu moskiewskiego - azylu politycznego w Stanach Zjednoczonych; korespondencja Andrzeja Krzeczunowicza z Rzymu - o zebraniu założycielskim włoskiego komitetu helsinskiego; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o brytyjskiej rozgłośni BBC - zapowiadającej gruntown zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.245, data emisji: 01-11-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: zestaw informacji w Warszawy przygotowany przez serwis "Solidarności" (mówi Wojciech... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: zestaw informacji w Warszawy przygotowany przez serwis "Solidarności" (mówi Wojciech Maziarski); komentarz Andrzeja Wirgi - przedstawiciela "Solidarności Walczącej" w RFN - na temat spraw polskich; muzyka; komentarz Piotra Mroczyka o artykułach w prasie radzieckiej dotyczących błędów okresu Leonida Breżniewa; informacje na temat manifestacji w Mińsku; "Młodzież w ZSRR" - komentarz; komentarz na temat wydarzeń w Izraelu i w Szwecji (zaostrzenie procedury ud zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.267, data emisji: 09-01-1989 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego: korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu na temat wypadku lotniczego w Wielkiej... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego: korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu na temat wypadku lotniczego w Wielkiej Brytanii; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o sytuacji w Afganistanie; korespondencja Romana Fristera z Tel Avivu o stosunkach ZSRR-Izrael; komentarz na temat: wizyty na Kremlu Ajatollaha Abdullah Javadi Amoli - wysłannika irańskiego przywódcy duchowego Ajatollaha Chomeiniego; podwyżek cen na Węgrzech; wystąpienia prasy jugosłowiańskiej z krytyką Nikolae Ceause zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.362, data emisji: 14-12-1981 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: relacja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - o reakcjach Polonii (relacja Ireny... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: relacja Piotra Kobylińskiego z Nowego Jorku - o reakcjach Polonii (relacja Ireny Lasoty z demonstracji w Nowym Jorku, sprawozdanie Krzysztofa [Raca] - naczelnego redaktora kwartalnika "Pomost" - z demonstracji w Chicago, relacja Adama Kiernika - członka "Pomostu" - o demonstracji w Los Angeles); reakcje w Australii; manifestacje i protesty w Szwecji, Portugalii i Grecji; reakcje Polaków w Danii i Szwecji; relacja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu; wiadomości z Austrii - fragment wypowiedzi Erwina Lanca - austriackiego ministra spraw wewnętrznych - o nowym zliberalizowanym zarządzeniu dotyczącym obywateli polskich, zwracających się o azyl polityczny w Austrii; oświadczenie czeskich uchodźców; relacja Macieja Morawskiego z Paryża; informacje z Finlandii; relacja Stanisława Bronowskiego z Rzymu - o reakcjach Włochów na przejęcie władzy przez wojsko i internowaniu działaczy związkowych; pomoc dla Polski z Zachodu; anulowanie lotów pasażerskich w ruchu wewnętrznym jak i zagranicznym. zwiń