Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: działacze społeczni
 • RWECzasy zwykłe, czasy ciekawe (cz.105) "O filantropii" - felieton Włodzimierza Odojewskiego: refleksje autora dotyczące wizyt w Polsce oraz rosnącej biedy i nędzy wsi i... więcej"O filantropii" - felieton Włodzimierza Odojewskiego: refleksje autora dotyczące wizyt w Polsce oraz rosnącej biedy i nędzy wsi i miasteczek polskich, pochwała akcji charytatywnych organizowanych przez Marka Kotańskiego i Jerzego Owsiaka. zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.03), data emisji: 08-08-1982 Audycja Janusza Marchwińskiego poświęcona działalności Radia Solidarność: fragmenty audycji zapisane na taśmie magnetycznej.
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.04), data emisji: 08-08-1982 Audycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona działalności Radia Solidarność (dokończenie): fragmenty audycji.
 • RWEDyskusja na temat sytuacji w Polsce, data emisji: 16-12-1981 Dyskusja z udziałem Zygmunta Michałowskiego, Andrzeja Krzeczunowicza, Lechosława Gawlikowskiego i Michała Suszyckiego (Marka... więcejDyskusja z udziałem Zygmunta Michałowskiego, Andrzeja Krzeczunowicza, Lechosława Gawlikowskiego i Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0146), data emisji: 28-01-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - przewodniczącym... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - przewodniczącym Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) - dotycząca stanowiska PPS wobec planowanej przez wladze PRL podwyżki cen; korespondencja Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych - o sprawie Funduszu Społecznego Solidarności (rozmowa z przewodniczącym delegacji Komitetu Pomocy Medycznej dla Polski); komentarz Andrzeja Świdlickiego - o warszawskich powiązaniach Abu Nidala - palestyńskiego terrorysty; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - na temat zakończonej wizyty Helmuta Kohla - kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w Czechosłowacji; komentarz Wiesława Wawrzyniaka - o wydarzeniach w NRD. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0172), data emisji: 26-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z doc. dr Zofią Kuratowską - członkinią... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z doc. dr Zofią Kuratowską - członkinią Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego oraz grupy roboczej do spraw Funduszu Społecznego Solidarności - na temat stanu lecznictwa w Polsce; komentarz Romana Żelaznego - o wieloletnich losach projektu budowy nowej siedziby Biblioteki Narodowej w Warszawie; komentarz na temat sytuacji w Armenii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0352), data emisji: 25-09-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego Solidarności w... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego Solidarności w Warszawie; rozmowa tel. Macieja Morawskiego z Zofią Kuratowską - przewodniczącą sekcji lekarskiej Prymasowskiego Komitetu Społeczno-Charytatywnego oraz przewodniczącą Społecznej Fundacji Solidarności Robotniczej na temat m.in. działalności tej fundacji; rozmowa Jacka Kalabińskiego z Maciejem Wierzyńskim - publicystą i Bartłomiejem Kamińskim - ekonomistą na temat stanu gospodarki polskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0402), data emisji: 24-10-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem "Solidarności" - związana z rozmowami "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna dr Zofii Kuratowskiej - przewodniczącej Fundacji Społecznej "Solidarności" - o nastrojach przed rozmowami "okrągłego stołu"; komentarz Aliny Grabowskiej na temat "okrągłego stołu"; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Aleksandrem Paszyńskim - publicystą, prezesem spółdzielni "Murator" na temat budownictwa mieszkaniowego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0405), data emisji: 23-10-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: wypowiedź telefoniczna dr Zofii Kuratowskiej - przewodniczącej Fundacji Społecznej... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: wypowiedź telefoniczna dr Zofii Kuratowskiej - przewodniczącej Fundacji Społecznej "Solidarności" - na temat sytuacji w służbie zdrowia; komentarz na temat zjazdu założycielskiego Litewskiego Frontu na rzecz Popierania Pierestrojki; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku o sytuacji w azjatyckich republikach ZSRR; uwagi pióra Alicji Topolskiej na temat stref wolno-cłowych w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0438), data emisji: 10-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: relacja telefoniczna Piotra Nowina-Konopki z konferencji prasowej Lecha Wałęsy;... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: relacja telefoniczna Piotra Nowina-Konopki z konferencji prasowej Lecha Wałęsy; rozmowa Jacka Kalabińskigo z prof. Zbigniewem Brzeziński na temat sytuacji w Polsce; rozmowa telefoniczna Waldemara Kuczyńskiego z Paryża z Aleksandrem Paszyńskim - prezesem Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego - na temat Towarzystwa; relacja pióra Alicji Topolskiej z Hamburga na temat przygody norweskiego promu, który przybył do Świnoujścia z darami dla Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0476), data emisji: 05-12-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Januszem Onyszkiewiczem - rzecznikiem "Solidarności" na temat zgody władz PRL na wyjazd Lecha Wałęsy do Paryża; uwagi prof. Bronisława Geremka na temat spotkania telewizyjnego Wałęsa-Miodowicz; rozmowa J. Ptaczka z dr Zofią Kuratowską - przewodniczącą Społecznej Fundacji Solidarności Robotniczej - na temat perspektyw rejestracji Fundacji; uwagi pióra Wiesława Wawrzyniaka o stosunkach między Pekinem a Moskwą. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0617), data emisji: 14-03-1989 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: komentarz Wiesława Wawrzyniaka o sytuacji w republikach bałtyckich; komentarz Jacka... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: komentarz Wiesława Wawrzyniaka o sytuacji w republikach bałtyckich; komentarz Jacka Kaczmarskiego o protestach przeciwko uwięzienia Vaclava Havla - czeskiego dramatopisarza i działacza społecznego; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o odwołaniu podróży zagranicznej Józefa Czyrka - członka Biura Politycznego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1375), data emisji: 15-08-1982 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego. W audycji m.in.: kronika strajków z lipca i sierpnia 1980 r.; przedstawienie przełomowych... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego. W audycji m.in.: kronika strajków z lipca i sierpnia 1980 r.; przedstawienie przełomowych wydarzeń z dni 14 i 15 sierpnia, w oparciu o kronikę zamieszczoną w Zeszytach Historycznych Kultury Paryskiej; apel do członków związku i całego społeczeństwa, zamieszczony w tygodniku "Solidarność" nr 21 z sierpnia 1981 r. zwiń
 • RWEFragment korespondencji Fragment korespondencji niezidentyfikowanej osoby - na temat znaczenia informacji przekazywanych do Polski za pośrednictwem... więcejFragment korespondencji niezidentyfikowanej osoby - na temat znaczenia informacji przekazywanych do Polski za pośrednictwem Rozgłośni Polskiej RWE. (W związku z 30. rocznicą działalności stacji). zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Dziennik: E.Gierek powrócił z urlopu na Krymie, gdzie przebywał na zaproszenie ZSRR. Wiadomości sportowe: w Bytomiu rozpoczęły się... więcejDziennik: E.Gierek powrócił z urlopu na Krymie, gdzie przebywał na zaproszenie ZSRR. Wiadomości sportowe: w Bytomiu rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w judo do 78kg, zwyciężył A.Grzegorek. Wiadomości czytali: S.Weber i Z.Lutomirski. W Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków na Starym Mieście rozpoczęła się wystawa fotografii S.I.Witkiewicza. Wystąpienie premiera E.Babiucha skierowane do społeczeństwa w związku ze strajkami jakie wybuchają w kraju. Przedstawienie zamierzeń rządu mających na celu poprawę gospodarczą kraju m.in.: poprzez zatrzymanie wzrostu kosztów utrzymania, podwyżek najniższych wynagrodzeń, rent i emerytur, zamrożenie cen mięsa i jego przetworów (15.08.1980). Wiadomości: w Genewie trwa konferencja dotycząca realizacji układu o ograniczeniu produkcji broni jądrowej; Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna obchodzi 35. rocznicę wyzwolenia przez armię radziecką. Obchody 10. rocznicy podpisania układu między ZSRR a RFN; J.Carter, prezydent USA, wygłosił przemówienie na zakończenie posiedzenia obradującej w Nowym Jorku Partii Demokratycznej. zwiń
 • RWEFundacja rolnicza - fakty, komentarze, opinie, data emisji: 09-11-1986 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego - na temat inicjatywy Episkopatu Polski w sprawie zorganizowania pomocy dla... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego - na temat inicjatywy Episkopatu Polski w sprawie zorganizowania pomocy dla indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rzemiosła obsługującego rolnictwo i gospodarkę żywnościową w Polsce. zwiń
 • RWEFundacja rolnicza - fakty, komentarze, opinie, data emisji: 09-11-1986 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego - na temat inicjatywy Episkopatu Polski w sprawie zorganizowania pomocy dla... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego - na temat inicjatywy Episkopatu Polski w sprawie zorganizowania pomocy dla indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rzemiosła obsługującego rolnictwo i gospodarkę żywnościową w Polsce (dokończenie). zwiń
 • RWEGodzina Różańcowa, data emisji: 28-04-1963 Program z kościoła St. Francis High School w Nowym Jorku: przemówienie-apel księdza infułata Franciszka Radziszewskiego z Buffalo... więcejProgram z kościoła St. Francis High School w Nowym Jorku: przemówienie-apel księdza infułata Franciszka Radziszewskiego z Buffalo New York - moderatora diecezjalnego Ligii Katolickiej - na temat zbiórki ofiar na rzecz Ligii Katolickiej; przemówienie Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego - skierowane do Polonii w Ameryce; "Cześć Marii, cześć jej chwała" - pieśń w wykonaniu Chóru Paderewskiego z Buffalo New York pod kierownictwem prof. Michała Sławińskiego; przemówienie Ojca Korneliana - dyrektora "Godziny Różańcowej" - na temat: przemówienia Prymasa Polski oraz o zbiórkach ofiar na rzecz Ligii Katolickiej. Brak zakończenia. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 07-08-1988 Rozmowa Aliny Grabowskiej z dr Wojciechem Lamentowiczem - pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego - na temat m.in.... więcejRozmowa Aliny Grabowskiej z dr Wojciechem Lamentowiczem - pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego - na temat m.in. poglądów religijnych i politycznych; znaczenia Kościoła w życiu politycznym Kraju; działalności politycznej; pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim i działalności społecznej. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 07-08-1988 Rozmowa Aliny Grabowskiej z dr Wojciechem Lamentowiczem - pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego (dokończenie).