Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Fakty wydarzenia opinie
 • fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe Wiodąca audycja publicystyczna Rozgłośni Polskiej RWE, nadawana codziennie od 1960 do 1994 r.

  Półgodzinny program zawierał bieżące komentarze na temat najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie, relacje korespondentów Rozgłośni z całego świata, materiały dźwiękowe z najważniejszych wydarzeń dnia. Specjalne znaczenie miały audycje, realizowane w przełomowych momentach historycznych (np. wybór Jana Pawła II, wprowadzenie stanu wojennego w Polsce itp.). W latach 80. nowym elementem audycji stały się cykliczne wywiady telefoniczne Macieja Morawskiego z osobami z Polski. Ostatnią audycję wyemitowano z warszawskiego studia Rozgłośni, 19 czerwca 1994 r.

  Wśród autorów m.in.: Wojciech Karasiewicz (pseud. Adam Barski), Andrzej Borzym (pseud. Andrzej Borowicz), Danuta Drzewińska, Lechosław Gawlikowski, Alina Grabowska, Stanisław Jałowiecki, Jerzy Kaniewicz (pseud. Tadeusz Mieleszko), Andrzej Krzeczunowicz, Marek Łatyński (pseud. Michał Suszycki), Janusz Marchwiński, Zygmunt Michałowski, Krystyna Miłotworska, Tadeusz Podgórski, Józef Ptaczek, Jeremi Sadowski (pseud. Piotr Sawicki), Andrzej Świdlicki, Aleksander Świeykowski, Konrad Tatarowski, Wiesław Wawrzyniak (pseud. Wiesław Wróblewski), Władysław Wilkiel, Piotr Załuski, Bogdan Żurek i in.

Nagrania na temat: Fakty wydarzenia opinie
 • RWEFakty, Wydarzenia, Opinie, data emisji: 19-04-2012
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0001) Czołówka audycji - wersja 1.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0002) Czołówka audycji - wersja 2.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0003) "Fakty, wydarzenia, opinie" - czołówka audycji (wersja 2); sygnał RWE.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0004), data emisji: 03-05-1972 Przemówienie Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - wygłoszone z okazji 20-lecia Rozgłośni. Stosunki... więcejPrzemówienie Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - wygłoszone z okazji 20-lecia Rozgłośni. Stosunki indyjsko-pakistańskie - komentarz Wojciecha Wasiutyńskiego z Nowego Jorku. Omówienie przez Ludwika Meyera dorocznego sprawozdania londyńskiego Instytutu Studiów Strategicznych, zajmującego się oceną zbrojeń światowych. Redakcja: Lech Wierczyński; Wacław Krajewski; Andrzej Chomiński. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0005) Omówienie kilku felietonów opublikowanych w kolejnych wydaniach piśma kurii włocławskiej "Ład Boży". Autorzy piszą w nich m.in. o... więcejOmówienie kilku felietonów opublikowanych w kolejnych wydaniach piśma kurii włocławskiej "Ład Boży". Autorzy piszą w nich m.in. o wydajności w rolnictwie, postaci ks. Wacława Blizińskiego, roli telewizji w naszym życiu oraz edukacji i odpowiedniej postawie nauczyciela. (brak początku audycji) zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0006) Relacja Barbary Hrybacz na temat debaty budżetowej w Sejmie; relacja Darii Pawłowej-Sylwańskiej z Moskwy na temat spotkania... więcejRelacja Barbary Hrybacz na temat debaty budżetowej w Sejmie; relacja Darii Pawłowej-Sylwańskiej z Moskwy na temat spotkania liderów państw Azji Środkowej poświęconego rozwojowi i współpracy gospodarczej w regionie; komentarz Doroty Macieja z Warszawy na temat sytuacji kraju po I turze zjazdu "Solidarności", z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa, odczytanie treści notatki gen. Czesława Kiszczaka - ministra spraw wewnętrznych - z dnia 13 XII 1981 roku, adresowanej do komendantów wojewódzkich MO - na temat możliwości użycia broni palnej. Czyta lektor. (brak początku) zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0008), data emisji: 09-06-1979 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Aliny Grabowskiej - o wyjątkowych posunięciach milicji w Krakowie,... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Aliny Grabowskiej - o wyjątkowych posunięciach milicji w Krakowie, przedsięwziętych przed niedzielną manifestacją z udziałem papieża na Błoniach krakowskich; komentarz - na temat wizyty papieża w oczach eurokomunistów i Jugosławii; przegląd prasy zachodniej - o podróży papieża do Polski. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0009), data emisji: 04-06-1979 Audycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego na temat pielgrzymki papieża-Polaka do kraju ojczystego: III dzień pielgrzymki. Uwagi... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego na temat pielgrzymki papieża-Polaka do kraju ojczystego: III dzień pielgrzymki. Uwagi Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - o międzynarodowych aspektach wizyty papieskiej w Polsce; wypowiedź Andrzeja Krzeczunowicza - o homilii Ojca Świętego wygłoszonej na Jasnej Górze; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - o spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą w Warszawie i Gnieźnie; uwagi Aliny Grabowskiej - o specyficznej polityce informacyjnej władz zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0010), data emisji: 08-06-1979 Audycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego - w całości poświęcona wizycie Jana Pawła II w Polsce: komentarz Marka Łatyńskiego... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego - w całości poświęcona wizycie Jana Pawła II w Polsce: komentarz Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - przedstawiający najważniejsze myśli przemówienia Jana Pawła II w czasie Mszy pontyfikalnej terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu; komentarz Józefa Ptaczka - o dyscyplinie tłumów witających Ojca Św. w Ojczyźnie i o towarzyszących temu wydarzeniu atmosferze; uwagi Aliny Grabowskiej - o informacjach ukazywanych w prasie, związanych z przebiegie zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0011), data emisji: 08-06-1979 Audycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego: przedstawienie artykułu pt. "Słowa papieskie przedostają się przed wschodnią zaporę",... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego: przedstawienie artykułu pt. "Słowa papieskie przedostają się przed wschodnią zaporę", z amerykańskiego dziennika; głosy prasy zachodniej - o wizycie papieża w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0012), data emisji: 15-12-1981 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarze i opinie prasy światowej na temat sytuacji w Polsce; komentarz Michała... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarze i opinie prasy światowej na temat sytuacji w Polsce; komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o blokadzie informacji zarządzonej przez władze; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - o przewidywaniach NSZZ "Solidarność" wprowadzenia stanu wojennego; komentarz Józefa Ptaczka - o losach internowanych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0013), data emisji: 15-12-1981 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach Amerykanów na sytuację w... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach Amerykanów na sytuację w Polsce; komentarz Lecha Wierczyńskiego - o reakcjach światowych na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; komentarz Piotra Sawickiego - o 33-ej rocznicy powstania PZPR przypadającej na 15.XII.1981 r. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0014), data emisji: 16-12-1981 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - o naruszeniu przez pucz wojskowy Konstytucji;... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - o naruszeniu przez pucz wojskowy Konstytucji; komentarz Wiesława Wróblewskiego - o sytuacji na Uniwersytetach; komentarz Włodzimierza Odojewskiego - o aresztowaniach intelektualistów. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0015), data emisji: 16-12-1981 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach amerykańskich na... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach amerykańskich na sytuację w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0016), data emisji: 17-12-1981 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: komentarz Józefa Ptaczka - o zawieszeniu działalności organizacji społecznych... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: komentarz Józefa Ptaczka - o zawieszeniu działalności organizacji społecznych m.in. PAX-u; komentarz Tadeusza Podgórskiego - o reakcjach miedzynarodowych organizacji związkowych na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; komentarz autora o kosztach gospodarczych stanu wojennego; uwagi Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - o wypowiedziach niektórych przedstawicieli środowisk twórców usprawiedliwiających zawieszenie wszelkich swobód demokratycznyc zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0017), data emisji: 17-12-1981 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: przegląd prasy zachodniej o wydarzeniach w Polsce.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0018), data emisji: 17-12-1981 Audycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: uwagi Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji przez RWE;... więcejAudycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: uwagi Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji przez RWE; komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat stanowiska Kościoła wobec dramatycznego rozwoju wypadków w Polsce; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o reakcji Ameryki na rozwój wypadków w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0019), data emisji: 17-12-1981 Audycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji w RWE;... więcejAudycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji w RWE; komentarz Aliny Grabowskiej - o wypadkach w kopalni "Wujek"; uwagi Wiesława Wróblewskiego - o rocznicy grudnia '70 r.; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o oświadczeniu R. Regana - prezydenta USA - na temat sytuacji w Polsce i reakcjach amerykańskich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0020), data emisji: 17-12-1981 Audycja pod redakcją Lecha Wierszyńskiego: przegląd prasy zachodniej - o sytuacji w Polsce i reakcjach na Zachodzie; sygnał RWE... więcejAudycja pod redakcją Lecha Wierszyńskiego: przegląd prasy zachodniej - o sytuacji w Polsce i reakcjach na Zachodzie; sygnał RWE wielokrotnie powtórzony. zwiń