Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Stan wojenny w Polsce widziany z Londynu (cykl BBC 2001)
  • Cykl audycji w 20. rocznicę stanu wojennego, poświęcony działaniom sekcji polskiej BBC w latach 1981-83. Dziennikarze radiowi opowiadają m.in. o metodach zdobywania informacji z Polski w warunkach cenzury i blokady informacyjnej
Nagrania na temat: Stan wojenny w Polsce widziany z Londynu (cykl BBC 2001)