Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Dyskusja okrągłego stołu (z archiwum RWE 1966-83)
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 08-12-1974 Dyskusja okrągłego stołu na tle kontrowersji między Juliuszem Mieroszewskim i Adamem Bromke ogłoszonej w listopadowym numerze... więcejDyskusja okrągłego stołu na tle kontrowersji między Juliuszem Mieroszewskim i Adamem Bromke ogłoszonej w listopadowym numerze paryskiej "Kultury" - na temat sposobów realizacji polskich celów narodowych oraz roli emigracji w aktualnej rzeczywistości politycznej. Przewodniczący: Jan Nowak - dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE. Udział biorą: Andrzej Pomian; Wiktor Trościanko; Paweł Zaremba; Alina Grabowska; Tadeusz Nowakowski. zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 08-12-1974 Dyskusja okrągłego stołu na tle kontrowersji pomiędzy Juliuszem Mieroszewskim i Adamem Bromke ogłoszonej w listopadowym numerze... więcejDyskusja okrągłego stołu na tle kontrowersji pomiędzy Juliuszem Mieroszewskim i Adamem Bromke ogłoszonej w listopadowym numerze paryskiej "Kultury" - na temat sposobów realizacji polskich celów narodowych w aktualnej rzeczywistości politycznej (dokończenie). zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 02-02-1975 Dyskusja okrągłego stołu poświęcona kwestii następstwa po Leonidzie Brzeżniewie - sekretarzu generalnym KC KPZR. Przewodniczący:... więcejDyskusja okrągłego stołu poświęcona kwestii następstwa po Leonidzie Brzeżniewie - sekretarzu generalnym KC KPZR. Przewodniczący: Jan Nowak - dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE. Udział biorą: Borys Lewickij; prof. Leopold Łabędź; Michał Górecki; Andrzej Pomian. Redakcja: Danuta Gamarnikow; Marek Olsienkiewicz. zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 02-02-1975 Dyskusja okrągłego stołu poświęcona kwestii następstwa po Leonidzie Breżniewie - sekretarzu generalnym KC KPZR (dokończenie).
 • RWEDyskusja okrągłego stołu Dyskusja «okrągłego stołu» dotycząca powstania w Ameryce prywatnej organizacji zwalczającej komunistyczne infiltracje w przemyśle... więcejDyskusja «okrągłego stołu» dotycząca powstania w Ameryce prywatnej organizacji zwalczającej komunistyczne infiltracje w przemyśle rozrywkowym oraz ich skutki. zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu Dyskusja «okrągłego stołu» dotycząca niesłabnącego powodzenia książki Margaret Mitchell i ekranizacji filmowej "Przeminęło z... więcejDyskusja «okrągłego stołu» dotycząca niesłabnącego powodzenia książki Margaret Mitchell i ekranizacji filmowej "Przeminęło z wiatrem". zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 05-09-1982 Dyskusja okrągłego stołu z udziałem Jerzego Milewskiego - kierownika Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą; Jana... więcejDyskusja okrągłego stołu z udziałem Jerzego Milewskiego - kierownika Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą; Jana Kułakowskiego - sekretarza generalnego Światowej Konfederacji Pracy; prof. Aleksandra Matejki - socjologa z Uniwersytetu Alberta w Edmonton w Kanadzie oraz Tadeusza Podgórskiego (zagajenie dyskusji) - na temat: "«Solidarność» jako nowy typ związków zawodowych". zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 05-09-1982 Dyskusja okrągłego stołu z udziałem Jerzego Milewskiego - kierownika Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą; Jana... więcejDyskusja okrągłego stołu z udziałem Jerzego Milewskiego - kierownika Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą; Jana Kułakowskiego - sekretarza generalnego Światowej Konfederacji Pracy; prof. Aleksandra Matejko - socjologa z Uniwersytetu Alberta w Edmonton w Kanadzie i Tadeusza Podgórskiego (dokończenie). zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 26-06-1983 "Czy USA manipulują wydarzeniami w Polsce?" - dyskusja Okrągłego Stołu z udziałem: dr Jakuba Karpińskiego - socjologa i historyka,... więcej"Czy USA manipulują wydarzeniami w Polsce?" - dyskusja Okrągłego Stołu z udziałem: dr Jakuba Karpińskiego - socjologa i historyka, prof Richarda Pipesa - dyrektora Instytutu Badań nad Rosją na Uniwersytecie Harwardzkim i byłego doradcy Ronalda Reagana - prezydenta USA - w ramach Państwowej Rady Bezpieczeństwa, dr Leopolda Łabędzia - redaktora londyńskiego kwartalnika SURVEY i dr Zdzisława Najdera (zagajenie dyskusji). zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 26-06-1983 "Czy USA manipulują wydarzeniami w Polsce?" - dyskusja Okrągłego Stołu z udziałem: dr Jakuba Karpińskiego, Richarda Pipesa,... więcej"Czy USA manipulują wydarzeniami w Polsce?" - dyskusja Okrągłego Stołu z udziałem: dr Jakuba Karpińskiego, Richarda Pipesa, Leopolda Łabędzia i Zdzisława Najdera (dokończenie). zwiń
 • RWEPaździernik 1956 - partia czy społeczeństwo?, data emisji: 23-10-1966 Dyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE. Udział biorą: Adam Ciołkosz - działacz... więcejDyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE. Udział biorą: Adam Ciołkosz - działacz socjalistyczny; Andrzej Czechowicz; Michał Gamarnikow; Tadeusz Nowakowski; A. Smoliński; Tadeusz Żenczykowski. Redakcja: Halina Markowska. zwiń
 • RWEPaździernik 1956 - partia czy społeczeństwo?, data emisji: 23-10-1966 Dyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE (dokończenie).
 • RWEPaździernik 1956 - zwycięstwo czy klęska?, data emisji: 24-10-1966 Dyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE. Udział biorą: Adam Ciołkosz - działacz... więcejDyskusja okrągłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE. Udział biorą: Adam Ciołkosz - działacz socjalistyczny; Michał Górecki; Tadeusz Nowakowski; Tadeusz Żenczykowski; Antoni i Andrzej - przybysze z kraju. Zapowiedź - Halina Markowska. zwiń
 • RWEPaździernik 1956 - zwycięstwo czy klęska?, data emisji: 24-10-1966 Dyskusja okręgłego stołu prowadzona przez Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE (dokończenie).