Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Polacy w ZSRR (audycja Krystyny Miłotworskiej | RWE 1987-1990)
 • Audycja poświęcona historii, współczesnym problemom Polaków i Kościoła katolickiego na Wschodzie (autor Krystyna Miłotworska).
Nagrania na temat: Polacy w ZSRR (audycja Krystyny Miłotworskiej | RWE 1987-1990)
 • RWEPolacy w ZSRR "Polacy w ZSRR" - fragment programu.
 • RWEPolacy w ZSRR, data emisji: 18-05-1989 "Polacy w ZSRR" - audycja cykliczna pt. "Żydzi". Lektor: Z. Siemaszko.
 • RWEPolacy w ZSRR, data emisji: 19-04-2012
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.02), data emisji: 03-07-1989 Audycja Krystyny Miłotworskiej na temat odszkodowań i odpowiedzialności prawnej ZSRR za mord dokonany w Katyniu w 1940 roku.
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.03), data emisji: 14-12-1987 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa z Ignacym Szenfeldem - na temat polskich zabytków we Lwowie.
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.04), data emisji: 28-12-1987 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej: tekst rozmowy z Anatolem Jaworskim - usiłującym wydostać się z ZSRR (tekst... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej: tekst rozmowy z Anatolem Jaworskim - usiłującym wydostać się z ZSRR (tekst zamieszczony w paryskim miesięczniku "Kontakt"); rozmowa telefoniczna K. Miłotworskiej z Andrzejem Balką - przedstawicielem Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) i członkiem Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata - w związku z obradami w Wiedniu pohelsińskiej konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.05), data emisji: 15-02-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa K. Miłotworskiej z Henrykiem Matkowskim - byłym żołnierzem Armii Krajowej w... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa K. Miłotworskiej z Henrykiem Matkowskim - byłym żołnierzem Armii Krajowej w okręgu Stanisławowskim - na temat odszkodowań dla repatriantów i ofiar sowieckich więzień i łagrów. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.06), data emisji: 08-02-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa K. Miłotworskiej z Jackiem Machniewiczem, pracownikiem RWE, Lwowianinem na... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa K. Miłotworskiej z Jackiem Machniewiczem, pracownikiem RWE, Lwowianinem na temat wywózek ze Lwowa w czasie wojny. zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.07), data emisji: 22-02-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: omówienie sprawy Anatola Jaworskiego - próbującego wydostać się z ZSRR; komentarz na... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: omówienie sprawy Anatola Jaworskiego - próbującego wydostać się z ZSRR; komentarz na temat kościoła katolickiego we Lwowie; omówienie listów z Litwy i Tomaszowa Mazowieckiego. zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.08), data emisji: 29-02-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji; byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji; byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.I). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.09), data emisji: 07-03-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.II). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.10), data emisji: 21-03-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.IV). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.11), data emisji: 11-04-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji; byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji; byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz. VI). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.12), data emisji: 18-04-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Milotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Milotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz. VII). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.13), data emisji: 14-03-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.III). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.14), data emisji: 28-03-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.V). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.15), data emisji: 02-05-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.VIII). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.16), data emisji: 16-05-1988 Audycja dokumentalna w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji,... więcejAudycja dokumentalna w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.IX). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.17), data emisji: 23-05-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie, gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.X). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.18), data emisji: 30-05-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Wspomnienia Adolfa Szutkiewicza - emigranta politycznego w Szwecji, byłego działacza NSZZ "Solidarność" w Szczecinie - na temat lat spędzonych w kołchozie w Kazachstanie gdzie został wywieziony w 1940 r. (cz.XI). zwiń