Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
40. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
  • Audycja poświęcona aspektom politycznym i militarnym Powstania Warszawskiego.

    Szczegółowe omówienie przebiegu akcji „Burza”, kontrowersji wokół decyzji o wybuchu powstania oraz postawy Armii Czerwonej wobec wydarzeń w Warszawie.