Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Polonia amerykańska mówi do Kraju (RWE lata 70.)
 • Wikipedia/commons Audycja poświęcona działalności wybitnych przedstawicieli Polonii oraz najważniejszym polonijnym wydarzeniom politycznym, kulturalnym i sportowym (autorzy Edward Kosowicz i Edward Wilanowski).
Nagrania na temat: Polonia amerykańska mówi do Kraju (RWE lata 70.)
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.001), data emisji: 05-06-1978 Rozmowa Karola Witta z prof. Janem Grossem - socjologiem z Uniwersytetu Yale - o wynikach światowego zjazdu wolnego wychodźctwa... więcejRozmowa Karola Witta z prof. Janem Grossem - socjologiem z Uniwersytetu Yale - o wynikach światowego zjazdu wolnego wychodźctwa Polonia '78 w Toronto, w którym brał udział. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.002), data emisji: 02-04-1979 Przemówienie Klemensa Zabłockiego - posła, przewodniczącego komisji Izby Reprezentantów - komisji spraw zagranicznych - m.in. o... więcejPrzemówienie Klemensa Zabłockiego - posła, przewodniczącego komisji Izby Reprezentantów - komisji spraw zagranicznych - m.in. o wzmacnianiu bliskiego kontaktu i kontynuowaniu dialogu między Polonią i kierownikami amerykańskiej polityki zagranicznej. Przemówienie K. Zabłockiego poprzedzone prezentacją jego sylwetki. Lektorzy: Edward Kosowicz i Edward Witanowski. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.003), data emisji: 05-11-1979 Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku. Rozmowa z prof. Janem Grossem - socjologiem z uniwersytetu Yale... więcejAudycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku. Rozmowa z prof. Janem Grossem - socjologiem z uniwersytetu Yale - na temat zjazdu Międzynarodówki Partii Liberalnych w Ottawie. Wyjątki z przemówienia Tadeusza Walendowskiego - reprezentującego polski Komitet Samoobrony Społecznej (KOR). zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.004) Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku poświęcona wyprawom żeglarskim dwóch braci, Polaków - Piotra i... więcejAudycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku poświęcona wyprawom żeglarskim dwóch braci, Polaków - Piotra i Mieczysława Ejsmontów, którzy wyruszyli w rejs dookoła świata. Rozmowa Karola Witta z Hieronimem Wyszyńskim - dyrektorem Polskiego Komitetu Imigracyjnego w Nowym Jorku - na temat pomocy finansowej Komitetu przy organizowaniu wypraw. Rozmowa Karola Witta z Lucienem [Nedzi] - posłem do Kongresu USA - na temat patriotycznej postawy polskich żeglarzy. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.005) Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku poświęcona życiu Polonii w Detroit: komentarz na temat przebiegu... więcejAudycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku poświęcona życiu Polonii w Detroit: komentarz na temat przebiegu manifestacji pokojowej rodaków, w proteście przeciwko artykułowi na łamach dziennika "Free Press", ukazującego negatywny wizerunek Polaków, komentarz na temat pozycji Polaków w kongresie USA oraz we władzach amerykańskich miast, fragment przemówienia Franciszka Wazetera - wybitnego działacza polonijnego - wygłoszonego podczas "Parady Pułaskiego", w 1968 roku, w związku z 50. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, uwagi na temat wkroczenia wojsk radzieckich na teren Czechosłowacji. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.006) Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat III Zjazdu Naukowców Polskich w Montrealu. Rozmowa... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat III Zjazdu Naukowców Polskich w Montrealu. Rozmowa Karola Witta z Wincentym Adamkiewiczem - profesorem nauk przyrodniczych z Uniwersytetu w Montrealu na temat wygłoszonego referatu pt: "O podstawach biologicznych indywidualności" (autorstwa profesora). zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.007) Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat opinii prasy polonijnej z USA i Kanady o sytuacji w... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat opinii prasy polonijnej z USA i Kanady o sytuacji w kraju ("Wydarzenia Grudniowe 1970"). Rozmowa Karola Witta z Damianem Wandyczem - dyrektorem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku - na temat przygotowań II Zjazdu Naukowców Polskich z USA i Kanady pod hasłem: "Udział Polski w cywilizacji świata w okresie 1918-1970". zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.008), data emisji: 01-01-1971 Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat: prasy polonijnej, która śledzi rozwój sytuacji w Polsce... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat: prasy polonijnej, która śledzi rozwój sytuacji w Polsce oraz postawy amerykańskich związków zawodowych, które poparły walkę polskich robotników (Grudzień '70). Wiadomości z życia Polonii. Nominacje przedstawicieli Polonii: Stanisława Krajewskiego - naczelnego redaktora Dziennika Polskiego w Detroit - powołany do Komisji Opinii Publicznej przy Departamencie Stanu; Jana Krawca - dziennikarza polonijnego i działacza społecznego - powołany na członka Specjalnej Komisji Prezydenckiej dla Spraw Turystyki; płk. Kazimierza Lenarta - pełniącego funkcję dyrektora wykonawczego Kongresu Polonii Amerykańskiej - który został członkiem ogólnokrajowego komitetu doradczego mającego na celu zorganizowanie powrotu do życia cywilnego demobilizowanych żołnierzy. Informacja na temat śmierci Mileny Irzykowskiej - stojącej na czele Fundacji Alfreda Irzykowskiego - przyznającej nagrody polskim uczonym, pisarzom, artystom i tłumaczom. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.009) Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku. Prasa polonijna na temat Świąt Wielkanocnych: treść przesłania... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku. Prasa polonijna na temat Świąt Wielkanocnych: treść przesłania Wielkanocnego Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Polonii, skierowana na ręce Władysława Zięby - rektora seminarium polskiego (czyta lektor). Rozmowa Karola Witta z Józefem Wittlinem - poetą - na temat powieści "Sól ziemi", której wydanie zostało wznowione w USA; komentarz dotyczący zasług Fundacji Kościuszkowskiej na polu poprawy stosunków kulturalnych polsko-amerykańskich. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.010) Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku poświęcona polskim audycjom radiowym. Rozmowa E. Kosowicza i E.... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku poświęcona polskim audycjom radiowym. Rozmowa E. Kosowicza i E. Witanowskiego na temat prowadzonej przez nich audycji pt: "Program dwóch Edwardów". Uwagi dotyczące roli polskich programów radiowych w Ameryce. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.011) Audycja Edwarda Witanowskiego i Jana Łady z Nowego Jorku. Omówienie świątecznych tematów prasy polonijnej; fragment wypowiedzi... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Jana Łady z Nowego Jorku. Omówienie świątecznych tematów prasy polonijnej; fragment wypowiedzi górala (brak imienia i nazwiska) - członka orkiestry, "Marsz Chałubińskiego" w wykonaniu orkiestry, fragment melodii fortepianowej, komentarz J. Łady na temat Władysława [Liberaczi] - pianisty z polskim rodowodem, fragment wypowiedzi W. Liberaczi na temat spotkania z wybitnym pianistą Ignacym Paderewskim. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.012) Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku na temat reakcji Polonii amerykańskiej na "Wydarzenia Grudniowe... więcejAudycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku na temat reakcji Polonii amerykańskiej na "Wydarzenia Grudniowe 1970" w Polsce, komentarze z prasy polonijnej: "Dziennik Polski", "Głos Polski", odczytanie fragmentu artykułu pt: "Smutna kolęda", zamieszczonego w "Dzienniku Związkowym"; fragment wypowiedzi Romana Chucińskiego - na manifestacji w Chicago - domagającej się od rządu USA silniejszej akcji w obronie Polaków w kraju (czyta lektor); fragment wypowiedzi Władysława Zachariasiewicza - byłego dyrektora Komitetu Imigracyjnego w Filadelfii - w obronie narodu polskiego; przegląd prasy polonijnej; fragment modlitwy ks. Władysława Zięby (czyta lektor). zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.013) Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku poświęcona odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Oświadczenie... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku poświęcona odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Oświadczenie władz Kongresu Polonii Amerykańskiej na temat znaczenia Zamku Królewskiego dla dziejów narodowych, apel o pomoc finansową (czyta lektor); fragment wypowiedzi mec. Alojzego Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii - na temat doniosłości tego faktu, podkreślenie więzi Polonii z rodakami w kraju, zapowiedź utworzenia komitetu patronującego zbiórce pieniędzy; komentarze prasy polonijnej. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.014) Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat polskich kolonii letnich w USA i Kanadzie. Rozmowa... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat polskich kolonii letnich w USA i Kanadzie. Rozmowa Karola Witta z siostrą Teresą i siostrą Terezją ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, które prowadzą letnie kolonie w polskim ośrodku pod Montrealem. Rozmowa dotyczy pracy wychowawczej sióstr związanej z prowadzeniem kursów j. polskiego i prowadzeniem całotygodniowych pensjonatów; komentarz na temat pomocy finansowej dla zdolnej młodzieży, udzielanej przez Fundację Kosciuszkowską. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.015) Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku: komentarze prasy polonijnej na temat wydarzeń w Katyniu,... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku: komentarze prasy polonijnej na temat wydarzeń w Katyniu, odczytanie listu Alojzego Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej - skierowanego do George'a Busha - ambasadora USA przy ONZ - domagającego się przeprowadzenia śledztwa dotyczącego Katynia. Rozmowa Karola Witta z Andrzejem Zarembą - specjalistą w dziedzinie polskich militariów w USA; polka (melodia); wiadomości z życia Polonii m.in.: o opracowaniu informatora na temat archiwów polskich, w których znajdują się dokumenty dotyczące życia Polonii w USA. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.016) Audycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat obchodów święta Żołnierza Polskiego w głównych ośrodkach... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Edwarda Kosowicza z Nowego Jorku na temat obchodów święta Żołnierza Polskiego w głównych ośrodkach Polonii Amerykańskiej - Filadelfii i Pensylwanii: fragment homilii Ojca Michała Zembrzuskiego - wikariusza generalnego zakonu Paulinów - podczas mszy św. w Sanktuarium Matki Boskiej z Jasnej Góry w Pensylwanii; fragment wystąpienia gen. Johna [Wright'a] - szefa administracji armii Stanów Zjednoczonych (j. angielski, tłumaczenie na j. polski); wyjątki z przemówienia Władysława Zachariasiewicza - jednego z przywódców Polonii (czyta lektor); muzyka. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.017) Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku: rozmowa Karola Witta z prof. Andrzejem Ruszkowskim - dyrektorem... więcejAudycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku: rozmowa Karola Witta z prof. Andrzejem Ruszkowskim - dyrektorem Instytutu Komunikacji Społecznej w Ottawie - na temat prac Instytutu oraz różnic pomiędzy środkami masowego przekazu a komunikacją społeczną. Wiadomości z życia Polonii: fragment wypowiedzi Johna Kennedy'ego - prezydenta USA - witającego Chór Słowików Poznańskich w Stanach Zjednoczonych, pod batutą Stefana Stuligrosza; informacja o wizycie w Stanach Zjednoczonych innego Chóru Chłopięcego z Poznania pod batutą Jerzego Kurczewskiego; informacje na temat Julii Czapli z Montrealu - która wygrała konkurs na nazwę satelity - "Anik". Kanadyjczycy mają umieścić pierwszego satelitę własnej produkcji dla komunikacji radiowej, telewizyjnej i telefonicznej. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.018) Audycja Edwarda Witanowskiego i Lidii Próchnickiej z Nowego Jorku. Wiadomości z życia Polonii: Kongres Polonii Amerykańskiej... więcejAudycja Edwarda Witanowskiego i Lidii Próchnickiej z Nowego Jorku. Wiadomości z życia Polonii: Kongres Polonii Amerykańskiej wystosował list do prezydenta USA Richarda Nixona z apelem o cofnięcie weta w sprawie eksportu do Polski najnowocześniejszych urządzeń dla rafinerii ropy; kongresmen Lucien Nedzi - demokrata z Detroit został mianowany przewodniczącym Podkomisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów; w Kanadzie prof. Jerzy Aleksandrowicz - specjalista w dziedzinie prawa narodów i prawa morskiego został powołany przez rząd federalny do współpracy w organizacji nowo utworzonego Ministerstwa Ochrony Przyrody; Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie zorganizował pod egidą Kongresu Polonii kurs pedagogiczny dla młodej kadry nauczycielskiej polskich szkół dokształcających. Floryda: rozmowa Karola Witta z Władysławem Dan-Daniłowskim - twórcą słynnego przed wojną Chóru Rewelersów "Dana" - na temat Chóru Dana oraz zamieszkania i pracy na Florydzie. "Co nam zostało z tych lat" - piosenka w wykonaniu Mieczysława Fogga. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.019) Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku na temat obchodów Kopernikowskich przez Polonię w Stanach... więcejAudycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku na temat obchodów Kopernikowskich przez Polonię w Stanach Zjednoczonych: rozmowa telefoniczna Karola Witta z prof. Witoldem Sworakowskim - wieloletnim dyrektorem Instytutu Hoovera w USA, prezesem Wydziału Stanowego Kongresu Polonii - o uroczystościach w San Francisco i innych miastach Kalifornii. Wiadomości z życia Polonii: nowym biskupem Polonii w Detroit został ks. Artur Krawczak; w Miami na Florydzie powstał Polsko-Amerykański Instytut Kulturalny mający na celu oddziaływanie na środowisko amerykańskie, by zapoznać z polskim dorobkiem kulturalnym; nowym burmistrzem miasta stanu nowojorskiego Buffalo został Stanisław Makowski. zwiń
 • RWEPolonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.020) Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego. Wiadomości z życia ośrodków Polonii: na Uniwersytecie w stanie New Jersey... więcejAudycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego. Wiadomości z życia ośrodków Polonii: na Uniwersytecie w stanie New Jersey wprowadzony będzie program studiów polskich, o który zabiegał Kongres Polonii Amerykańskiej; X Walny Zjazd Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych z udziałem delegatów z wielu ośrodków w Ameryce (obszerne wyjątki z rezolucji Stronnictwa Narodowego w USA); wystawa rzeźb Stanisława Bałosa - artysty z Podhala - w stanie Michigan; przyznanie specjalnych fuduszy przez Kanadyjską Radę Naukową prof. Stanisławowi Świderskiemu - badającemu przemiany religijne i społeczne w krajach Afryki; wystawienie sztuki Sławomira Mrożka pt. Wacław" przez zespół teatralny Uniwersytetu Georgetown; powstanie w Kanadzie osiedla wypoczynkowego o nazwie "Zakopane": rozmowa Karola Witta z Rudolfem Pukliczem - Polakiem mieszkającym w Kanadzie - budującym osiedle "Zakopane". zwiń