Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Z życia polskiej emigracji politycznej (cykl RWE 1984-90)
 • Gen. Władysław Anders, źr. „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Paweł Machcewicz Program ukazujący najważniejsze wydarzenia, problemy oraz prominentne postacie powojennej emigracji (autor Wojciech Karasewicz, pseud. Adam Barski).
Nagrania na temat: Z życia polskiej emigracji politycznej (cykl RWE 1984-90)
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.01, data emisji: 15-11-1985 Audycja pod redakcją Adama Barskiego. Rozmowa Pawła Kopetza z Eugeniuszem Hardym - nestorem polskich działaczy emigracyjnych - na... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego. Rozmowa Pawła Kopetza z Eugeniuszem Hardym - nestorem polskich działaczy emigracyjnych - na temat emigracji polskiej w Australii. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.02, data emisji: 07-12-1984 Rozmowa Piotra Jareckiego z Jerzym Irankiem-Osmeckim - przewodniczącym Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego w Republice Federalnej... więcejRozmowa Piotra Jareckiego z Jerzym Irankiem-Osmeckim - przewodniczącym Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego w Republice Federalnej Niemiec - na temat działalności na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego na emigracji. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.03, data emisji: 28-09-1984 Rozmowa Piotra Jareckiego z Kazimierzem Sabbatem - prezesem Rady Ministrów polskiego rządu na uchodźstwie - na temat roli i... więcejRozmowa Piotra Jareckiego z Kazimierzem Sabbatem - prezesem Rady Ministrów polskiego rządu na uchodźstwie - na temat roli i znaczenia rządu londyńskiego (cz.I). zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.04, data emisji: 05-10-1984 Rozmowa Piotra Jareckiego z Kazimierzem Sabbatem - prezesem Rady Ministrów polskiego rządu na uchodźstwie - na temat roli i... więcejRozmowa Piotra Jareckiego z Kazimierzem Sabbatem - prezesem Rady Ministrów polskiego rządu na uchodźstwie - na temat roli i znaczenia rządu londyńskiego (cz.II). zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.05, data emisji: 11-05-1984 Rozmowa Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) z Edwardem Raczyńskim - seniorem polskiej emigracji niepodległościowej w... więcejRozmowa Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) z Edwardem Raczyńskim - seniorem polskiej emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii - na temat roli prezydenta na emigracji oraz zadań związanych z pełnieniem tego urzędu. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.06, data emisji: 12-10-1984 "Wkład Polskiej Partii Socjalistycznej w życie emigracji politycznej po II wojnie światowej, aż po chwilę obecną" - rozmowa Piotra... więcej"Wkład Polskiej Partii Socjalistycznej w życie emigracji politycznej po II wojnie światowej, aż po chwilę obecną" - rozmowa Piotra Jareckiego z dr Lidią Ciołkoszową - przewodniczącą Rady Naczelnej PPS w Londynie. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.07, data emisji: 19-10-1984 "Wkład Polskiej Partii Socjalistycznej w życie emigracji politycznej po II wojnie światowej, aż po chwilę obecną" - rozmowa Piotra... więcej"Wkład Polskiej Partii Socjalistycznej w życie emigracji politycznej po II wojnie światowej, aż po chwilę obecną" - rozmowa Piotra Jareckiego z dr Lidią Ciołkoszową - przewodniczącą Rady Naczelnej PPS w Londynie. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.08, data emisji: 09-11-1984 "Wkład Polskiej Partii Socjalistycznej w życie polityczne emigracji" - rozmowa Piotra Jareckiego z dr Lidią Ciołkoszową -... więcej"Wkład Polskiej Partii Socjalistycznej w życie polityczne emigracji" - rozmowa Piotra Jareckiego z dr Lidią Ciołkoszową - przewodniczącą Rady Naczelnej PPS w Londynie - (cz.III); tekst Deklaracji Zasad Ideowych PPS - uchwalonej 30.IX.1984 r. na posiedzeniu Rady Naczelnej w Monachium. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.09, data emisji: 02-11-1984 Korespondencja Bolesława Wierzbiańskiego - dyrektora "Nowego Dziennika" wydawanego w Nowym Jorku - na temat roli społeczności... więcejKorespondencja Bolesława Wierzbiańskiego - dyrektora "Nowego Dziennika" wydawanego w Nowym Jorku - na temat roli społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych w zbliżających się wyborach. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.10, data emisji: 23-11-1984 Rozmowy na temat sytuacji i działalności polskiej emigracji politycznej w Australii: Andrzeja Mietkowskiego z Ryszardem Krygierem... więcejRozmowy na temat sytuacji i działalności polskiej emigracji politycznej w Australii: Andrzeja Mietkowskiego z Ryszardem Krygierem - polskim dziennikarzem i działaczem emigracyjnym oraz Pawła Kopetza z Krzysztofem Łańcuckim - prezesem Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.11, data emisji: 18-01-1985 Rozmowa Piotra Kobylińskiego z Tadeuszem Kontkiem - działaczem Federacji Organizacji Pomocy Solidarności - zrzeszającej... więcejRozmowa Piotra Kobylińskiego z Tadeuszem Kontkiem - działaczem Federacji Organizacji Pomocy Solidarności - zrzeszającej prosolidarnościowe organizacje działające głównie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.12, data emisji: 25-01-1985 Rozmowa Piotra Jareckiego z Józefem Garlińskim - prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie - na temat problemów, dokonań i... więcejRozmowa Piotra Jareckiego z Józefem Garlińskim - prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie - na temat problemów, dokonań i słabości polskiej emigracji niepodległościowej. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.13, data emisji: 08-02-1985 Rozmowa Piotra Jareckiego z Leopoldem Ungerem - dziennikarzem, eseistą, publikującym m.in.: w belgijskim dzienniku "Le Soir", w... więcejRozmowa Piotra Jareckiego z Leopoldem Ungerem - dziennikarzem, eseistą, publikującym m.in.: w belgijskim dzienniku "Le Soir", w ukazującym się w Paryżu dzienniku "International Herald Tribune, oraz w paryskiej "Kulturze". zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.14, data emisji: 08-03-1985 Rozmowa Adama Barskiego z Tadeuszem Podgórskim - przewodniczącym Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji - m.in. na temat... więcejRozmowa Adama Barskiego z Tadeuszem Podgórskim - przewodniczącym Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji - m.in. na temat pracy w Rozgłośni Polskiej RWE oraz działalności PPS. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.15, data emisji: 22-03-1985 Rozmowa Adama Barskiego z Zygmuntem Szadkowskim - prezesem Światowej Federacji Polskich Kombatantów - m.in.: na temat powstania i... więcejRozmowa Adama Barskiego z Zygmuntem Szadkowskim - prezesem Światowej Federacji Polskich Kombatantów - m.in.: na temat powstania i działalności tej organizacji. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.16, data emisji: 12-04-1985 Rozmowa Piotra Załuskiego z działaczami polonijnymi w Austrii: Marianem Bagińskim; Bolesławem Karwatem - prezesem Związku Polaków... więcejRozmowa Piotra Załuskiego z działaczami polonijnymi w Austrii: Marianem Bagińskim; Bolesławem Karwatem - prezesem Związku Polaków w Austrii; Jerzym Wandlem - przewodniczącym Stowarzyszenia Polskiej Kultury oraz prof. Andrzejem Ziębą - założycielem Polskiego Towarzystwa Nauki i Kultury. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.17, data emisji: 19-04-1985 Rozmowa Agaty Wolskiej z Kazimierzem Sabbatem - premierem polskiego rządu emigracyjnego w Londynie - przed jego podróżą do... więcejRozmowa Agaty Wolskiej z Kazimierzem Sabbatem - premierem polskiego rządu emigracyjnego w Londynie - przed jego podróżą do ośrodków polskich w Brazylii i Argentynie. Uwagi i spostrzeżenia na temat geografii politycznej polskiej emigracji. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.18, data emisji: 17-05-1985 Rozmowa Tadeusza Kryski-Karskiego z Ludwikiem Łubieńskim - przewodniczącym Głównej Komisji Skarbu Narodowego.
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.19, data emisji: 05-07-1985 Rozmowa Agaty Wolskiej z Kazimierzem Sabbatem - premierem polskiego rządu emigracyjnego z siedzibą w Londynie - na temat... więcejRozmowa Agaty Wolskiej z Kazimierzem Sabbatem - premierem polskiego rządu emigracyjnego z siedzibą w Londynie - na temat konferencji w Ottawie (w sprawie przestrzegania praw człowieka) oraz memoriału do jej uczestników wysłanego przez naczelne władze polskiego uchodźstwa niepodległościowego. zwiń
 • RWEZ życia polskiej emigracji politycznej - cz.20, data emisji: 12-07-1985 Rozmowa Wiesława Wróblewskiego z prof. Andrzejem Ehrenkreutzem - z Uniwersytetu w Michigan - na temat środowiska akademickiego i... więcejRozmowa Wiesława Wróblewskiego z prof. Andrzejem Ehrenkreutzem - z Uniwersytetu w Michigan - na temat środowiska akademickiego i Studium Spraw Polskich. zwiń