Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Do niepodległości 1864-1918 (audycja Andrzeja Pomiana | RWE 1988)
  • Józef Piłsudski, zr. Wikipedia Audycja omawiająca najważniejsze wydarzenia od powstania styczniowego, aż do wojny 1920 r. (autor Andrzej Pomian).
Nagrania na temat: Do niepodległości 1864-1918 (audycja Andrzeja Pomiana | RWE 1988)