Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Widziane z Kraju (cykl RWE 1989-92)
 • Tadeusz Mazowiecki, fot. Artur Klose/wikipedia Audycja informacyjna ukazująca najważniejsze wydarzenia okresu transformacji ustrojowej.
Nagrania na temat: Widziane z Kraju (cykl RWE 1989-92)
 • RWEWidziane z kraju, data emisji: 19-04-2012
 • RWEWidziane z kraju (cz.01), data emisji: 06-12-1988 Zapowiedź początkowa, przerywnik muzyczny i zapowiedź końcowa audycji.
 • RWEWidziane z Kraju (cz.02), data emisji: 18-09-1991 Relacja Andrzeja Mietkowskiego z konferencji prasowej po zakończeniu ekshumacji zwłok polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w... więcejRelacja Andrzeja Mietkowskiego z konferencji prasowej po zakończeniu ekshumacji zwłok polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w Charkowie i Miednoje. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.03), data emisji: 05-01-1989 Rozmowa telefoniczna Adama Barskiego z prof. Bronisławem Geremkiem - organizatorem Komisji do Spraw Reform Politycznych w... więcejRozmowa telefoniczna Adama Barskiego z prof. Bronisławem Geremkiem - organizatorem Komisji do Spraw Reform Politycznych w powołanym przez Lecha Wałęsę Komitecie Obywatelskim - na temat wydarzeń politycznych 1988 r. * Fragmenty opublikowanego w krakowskich "Promienistych" reportażu Jerzego Skoczylasa o podziałach i konflikatach wśród działaczy Ruchu "Wolność i Pokój". zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.04), data emisji: 11-01-1989 Audycja Konrada Tatarowskiego: informacja telefoniczna Nelly Biesiekierskiej z Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ... więcejAudycja Konrada Tatarowskiego: informacja telefoniczna Nelly Biesiekierskiej z Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" na temat strajku w kopalni "Morcinek" 9.I.1989 r.; fragmenty informacji prasowej przekazanej przez Konfederację Polski Niepodległej przed III Kongresem tej partii; tekst ulotki "Solidarności Walczącej" o programie i działalności tej organizacji - podpisany przez Michała Kaniowskiego; fragmenty relacji "Przeglądu Wiadomości Agencyjnych" ze spotkania które odbyło się pod koniec 1988 r. w Klubie im. Jana Strzeleckiego na Uniwersytecie Warszawskim. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.05), data emisji: 26-01-1989 Rozmowa Andrzeja Świdlickiego z Grzegorzem Palką związanym z Grupą Roboczą NSZZ "Solidarność" na temat programu i stanowiska Grupy... więcejRozmowa Andrzeja Świdlickiego z Grzegorzem Palką związanym z Grupą Roboczą NSZZ "Solidarność" na temat programu i stanowiska Grupy Roboczej "Solidarności"; "Kto rządzi gminą" - tekst wypowiedzi Janusza Stępniaka - przewodniczącego gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach na Lubelszczyźnie, członka Tymczasowej Rady Krajowej Rolników "Solidarność" (na posiedzeniu gminnej rady narodowej oceniał przebieg wyborów do samorządów gminnych i rad narodowych). zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.06), data emisji: 20-02-1989 Rozmow telefoniczna Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu z uczestnikami obrad "okrągłego stołu" - Maciejem Iłowieckim i Jackiem... więcejRozmow telefoniczna Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu z uczestnikami obrad "okrągłego stołu" - Maciejem Iłowieckim i Jackiem Moskwą - dziennikarzami reprezentującymi stronę społeczną w pertraktacjach o dostępie do środków masowego przekazu * Informacja Wojciecha Maziarskiego na temat tragicznej śmierci Jacka Żaby - który odbywał karę więzienia za przeprowadzoną po wprowadzeniu stanu wojennego akcję protestacyjną * Uwagi na temat nowych tytułów niezależnych pism i biuletynów które dotarły do RW zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.07), data emisji: 21-02-1989 Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL, członkiem Zarządu reaktywowanego... więcejRozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL, członkiem Zarządu reaktywowanego Stronnictwa Pracy - na temat wznowionej działalności Stronnictwa Pracy. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.08), data emisji: 10-03-1989 Rozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego z prof. Bronisławem Geremkiem - uczestnikiem rozmów "okrągłego stołu" - o rezultatach obrad... więcejRozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego z prof. Bronisławem Geremkiem - uczestnikiem rozmów "okrągłego stołu" - o rezultatach obrad zespołu do spraw reform politycznych * Przekazanie przez Ireneusza Haczewskiego z Lublina treści rezolucji uchwalonej przez studentów lubelskich na wiecu zorganizowanym w rocznicę protestów studenckich z 1968 r. * Informacja Barbary Malak z Amsterdamu o protestach związanych z elektrowniami atomowymi. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.09), data emisji: 14-03-1989 Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Andrzejem Litwakiem - wieloletnim działaczem Stronnictwa Demokratycznego - na... więcejRozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Andrzejem Litwakiem - wieloletnim działaczem Stronnictwa Demokratycznego - na temat sytuacji w Stronnictwie Demokratycznym * Rozmowa telefoniczna M. Morawskiego z prof. Bronisławem Geremkiem - na temat rozmów "okrągłego stołu" oraz możliwej pomocy Zachodu dla Polski. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.10), data emisji: 07-06-1989 Audycja Konrada Tatarowskiego: informacje z najnowszego numeru "Gazety Wyborczej" o nieoficjalnych wynikach wyborów w części... więcejAudycja Konrada Tatarowskiego: informacje z najnowszego numeru "Gazety Wyborczej" o nieoficjalnych wynikach wyborów w części dotyczącej kandydatów "Komitetu Obywatelskiego"; informacje Ireneusza Haczewskiego o wynikach wyborów w Lublinie; rozmowa Tadeusza Zachurskiego z Juliuszem Janem Braunem - dziennikarzem z Kielc - o problemach regionu kieleckiego; rozmowa telefoniczna Tomasza Wróblewskiego z Andrzejem Bratkowskim - partyjnym dziennikarzem i ekonomistą z Warszawy, kandydatem który weźmie udział w drugiej turze wyborów do Sejmu z listy koalicyjno-rządowej; artykuł pisma regionu gdańskiego "Solidarność" o powrocie na scenę życia politycznego Tadeusza Fiszbacha - byłego I sekretarza PZPR w Gdańsku. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.11), data emisji: 14-08-1989 Uwagi Stefana Kisielewskiego na temat sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce oraz o nastrojach panujących po przeprowadzeniu... więcejUwagi Stefana Kisielewskiego na temat sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce oraz o nastrojach panujących po przeprowadzeniu akcji tzw. "urynkowienia" * Rozmowa Jana Minkiewicza z Robertem Pastrykiem i Markiem Gesselem - działaczami Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS, Niezależne Zrzeszenie Studentów) - na temat NZS, Niezależne Zrzeszenie Studentów. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.12), data emisji: 29-09-1989 Audycja Konrada Tatarowskiego: rozmowa Tomasza Wróblewskiego z Jarosławem Kaczyńskim - mianowanym przez Lecha Wałęsę nowym... więcejAudycja Konrada Tatarowskiego: rozmowa Tomasza Wróblewskiego z Jarosławem Kaczyńskim - mianowanym przez Lecha Wałęsę nowym redaktorem naczelnym "Tygodnika Solidarność" oraz z Jarosławem Józefem Szczepańskim - dziennikarzem tego pisma, który wraz z innymi osobami z zespołu złożył rezygnację z pracy. Rozmowa T. Wróblewskiego z Wojciechem Onyszkiewiczem - przewodniczącym Biura do spraw kontaktu z wojewódzkimi Komitetami Obywatelskimi w Warszawie - na temat Seminarium szkoleniowego działaczy Komitetów Obywatelskich w Koninie; rozmowa T. Wróblewskiego ze Zbigniewem Bujakiem - przewodniczącym "Solidarności" regionu Mazowsze - o perspektywach budowania ruchu samorządowego w Polsce oraz własnych planach na przyszłość. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.13), data emisji: 09-10-1989 Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - senatorem z województwa piotrkowskiego - na temat... więcejRozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - senatorem z województwa piotrkowskiego - na temat kampanii wyborczej (wybory uzupełniające go Senatu w województwie piotrkowskim). Fragment rozmowy Jerzego Chołodeckiego z Leszkiem Budrewiczem - rzecznikiem prasowym "Solidarności" w regionie Dolny Śląsk. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.14), data emisji: 22-11-1989 Rozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z posłem Edwardem Nowakiem - członkiem Nowohuckiego Sejmiku Obywatelskiego - o podjętej przez... więcejRozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z posłem Edwardem Nowakiem - członkiem Nowohuckiego Sejmiku Obywatelskiego - o podjętej przez Komitet Obywatelski w Krakowie inicjatywie zmiany na stanowisku prezydenta miasta. Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z posłem Markiem Jurkiem z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego - o stosunkach polsko-radzieckich w związku z wizytą premiera Tadeusza Mazowieckiego w Moskwie. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.15), data emisji: 29-12-1989 Felieton Stefana Kisielewskiego napisany po jego powrocie z podróży na Zachód. Wywiad Andrzeja Więckowskiego z Krzysztofem... więcejFelieton Stefana Kisielewskiego napisany po jego powrocie z podróży na Zachód. Wywiad Andrzeja Więckowskiego z Krzysztofem Wolickim - dziennikarzem, publicystą - poświęcony kwestii niemieckiej i niektórym aspektom polskiej polityki zagranicznej. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.16), data emisji: 06-02-1990 "Roczny bilans kontraktu politycznego zawartego przy okrągłym stole" - wypowiedzi niektórych architektów i uczestników "okrągłego... więcej"Roczny bilans kontraktu politycznego zawartego przy okrągłym stole" - wypowiedzi niektórych architektów i uczestników "okrągłego stołu": prof. Andrzeja Stelmachowskiego - marszałka Senatu; prof. Bronisława Geremka - przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego; Piotra Nowiny-Konopki - ministra stanu w urzędzie prezydenta i mecenasa Władysława Siły-Nowickiego - przewodniczącego Stronnictwa Pracy. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.17), data emisji: 07-02-1990 "Czy partie polityczne się przeżyły?" -rozmowa telefoniczna Marka Łatyńskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - marszałkiem... więcej"Czy partie polityczne się przeżyły?" -rozmowa telefoniczna Marka Łatyńskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - marszałkiem Senatu; rozmowa telefoniczna Grzegorza Ziętkiewicza z Januszem Pałubickim - nowowybranym przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Waldemarem Bartoszem - nowowybranym przewodniczącym regionu Świętokrzyskiego "Solidarności" z siedzibą w Kielcach. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.18), data emisji: 13-03-1990 Wywiad Macieja Wierzyńskiego z Dawidem Warszawskim (Konstantym Gebertem) - publicystą prasy niezależnej - na temat sytuacji w... więcejWywiad Macieja Wierzyńskiego z Dawidem Warszawskim (Konstantym Gebertem) - publicystą prasy niezależnej - na temat sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.19), data emisji: 19-03-1990 Rozmowa Henryka Kurty z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim - redaktorem naczelnym Gazety Bankowej - na temat Funduszy Samopomocy... więcejRozmowa Henryka Kurty z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim - redaktorem naczelnym Gazety Bankowej - na temat Funduszy Samopomocy Dziennikarzy i bezrobociu w tym zawodzie. Tekst listu wystosowanego przez oficerów, podoficerów i żołnierzy z Nowego Miasta nad Pilicą do prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu (list czyta: Paweł Hahulski). Rozmowa Macieja Morawskiego z senatorem Piotrem Andrzejewskim - o zakładaniu związków zawodowych w resortach obrony i spraw wewnętrznych. Przegląd prasowych dyskusji o polityce w opracowaniu Tadeusza Fredry-Bonieckiego. zwiń