Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Gość z Kraju (cykl RWE 1986-89)
 • Alina Grabowska, źr. "Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Paweł Machcewicz Rozmowy z osobami z PRL-u, nagrywane za granicą.Często w celu anonimowości nie podawano ich nazwisk, a ich głos zastępowany był głosem lektora (wśród autorów Alina Grabowska, Irena Lasota, Krystyna Miłotworska, Piotr Sawicki, Aleksander Świeykowski, Piotr Załuski, inni).
Nagrania na temat: Gość z Kraju (cykl RWE 1986-89)
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 23-11-1986 Audycja Piotra Załuskiego (cz.I). Rozmowa z niezdentyfikowaną osobą - na temat m.in.: prób zreformowania partii w okresie NSZZ... więcejAudycja Piotra Załuskiego (cz.I). Rozmowa z niezdentyfikowaną osobą - na temat m.in.: prób zreformowania partii w okresie NSZZ "Solidarność" (tzw. struktury poziome); układów w aparacie władzy; sowietyzacji niektórych dziedzin życia w PRL (czyta lektor). zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 23-11-1986 Audycja Piotra Załuskiego (cz.I). Rozmowa z niezidentyfikowaną osobą - na temat m.in.: prób zreformowania partii w okresie NSZZ... więcejAudycja Piotra Załuskiego (cz.I). Rozmowa z niezidentyfikowaną osobą - na temat m.in.: prób zreformowania partii w okresie NSZZ "Solidarność" (tzw. struktury poziome); układów w aparacie władzy; sowietyzacji niektórych dziedzin życia w PRL (dokończenie). zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 07-12-1986 Audycja Piotra Załuskiego (cz.II). Rozmowa z niezidentyfikowaną osobą - na temat m.in.: przejawów sowietyzacji; stosunku państwa... więcejAudycja Piotra Załuskiego (cz.II). Rozmowa z niezidentyfikowaną osobą - na temat m.in.: przejawów sowietyzacji; stosunku państwa do Kościoła; młodego pokolenia (czyta lektor). zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 03-07-1988 Rozmowa Piotra Sawickiego z Romanem Zimandem - krytykiem literackim i eseistą - na temat niezależnego obiegu wydawniczego.
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 03-07-1988 Rozmowa Piotra Sawickiego z Romanem Zimandem - krytykiem literackim i eseistą - na temat niezależnego obiegu wydawniczego... więcejRozmowa Piotra Sawickiego z Romanem Zimandem - krytykiem literackim i eseistą - na temat niezależnego obiegu wydawniczego (dokończenie). zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 07-08-1988 Rozmowa Aliny Grabowskiej z dr Wojciechem Lamentowiczem - pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego - na temat m.in.... więcejRozmowa Aliny Grabowskiej z dr Wojciechem Lamentowiczem - pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego - na temat m.in. poglądów religijnych i politycznych; znaczenia Kościoła w życiu politycznym Kraju; działalności politycznej; pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim i działalności społecznej. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 07-08-1988 Rozmowa Aliny Grabowskiej z dr Wojciechem Lamentowiczem - pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego (dokończenie).
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 04-09-1988 Rozmowa Piotra Załuskiego z Joanną Dudą-Gwiazdą - żoną Andrzeja Gwiazdy - na temat m.in. lat młodości; studiów; życia kulturalnego... więcejRozmowa Piotra Załuskiego z Joanną Dudą-Gwiazdą - żoną Andrzeja Gwiazdy - na temat m.in. lat młodości; studiów; życia kulturalnego Gdańska; zainteresowań: żeglarstwa i wspinaczki górskiej; przynależności do partii; małżeństwa; wolnych związków zawodowych; zjazdu Solidarności; aresztowania przez ZOMO. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 02-10-1988 Rozmowa Aleksandra Świeykowskiego i Jacka Kaczmarskiego z Krzysztofem Turkowskim z Wrocławia - historykiem, delegatem na I krajowy... więcejRozmowa Aleksandra Świeykowskiego i Jacka Kaczmarskiego z Krzysztofem Turkowskim z Wrocławia - historykiem, delegatem na I krajowy Zjazd Solidarności, wykładowcą na spotkaniach duszpasterstwa ludzi pracy i duszpasterstwa akademickiego - na temat m.in. sytuacji we Wrocławiu po majowych i sierpniowych strajkach 1988 r.; strajków w 1980 r.; działalności i znaczenia NSZZ "Solidarność". zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 02-10-1988 Rozmowa Aleksandra Świeykowskiego i Jacka Kaczmarskiego z Krzysztofem Turkowskim z Wrocławia - historykiem, delegatem na I krajowy... więcejRozmowa Aleksandra Świeykowskiego i Jacka Kaczmarskiego z Krzysztofem Turkowskim z Wrocławia - historykiem, delegatem na I krajowy Zjazd Solidarności; wykładowcą na spotkaniach duszpasterstwa ludzi pracy i duszpasterstwa akademickiego (dokończenie). zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 05-03-1989 Audycja Piotra Załuskiego. Rozmowa Aleksandra Świejkowskiego z Józefem Teligą - działaczem niezależnego ruchu ludowego - na temat... więcejAudycja Piotra Załuskiego. Rozmowa Aleksandra Świejkowskiego z Józefem Teligą - działaczem niezależnego ruchu ludowego - na temat odradzania się na polskiej wsi organizacji politycznej. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 05-03-1989 Audycja Piotra Załuskiego. Rozmowa P. Załuskiego z Kazimierzem Orłosiem - pisarzem. Rozmowa dotyczy jego prowincji oraz polskiej... więcejAudycja Piotra Załuskiego. Rozmowa P. Załuskiego z Kazimierzem Orłosiem - pisarzem. Rozmowa dotyczy jego prowincji oraz polskiej prowincji stanowiącej teren penetracji pisarza. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 08-01-1989 Rozmowa Stanisława Jałowieckiego z Marianem Jurczykiem - przewodniczącym "Solidarności" regionu Pomorze Zachodnie - na temat... więcejRozmowa Stanisława Jałowieckiego z Marianem Jurczykiem - przewodniczącym "Solidarności" regionu Pomorze Zachodnie - na temat struktury "Solidarności", jej polityki i problemów wewnętrznych. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 02-04-1989 Rozmowa Piotra Załuskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat polityki, literatury, historii oraz polskiej współczesności.
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 02-04-1989 Rozmowa Piotra Załuskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat polityki, literatury, historii oraz polskiej współczesności... więcejRozmowa Piotra Załuskiego z Janem Józefem Lipskim - na temat polityki, literatury, historii oraz polskiej współczesności (dokończenie). Muzyka. Rozkład pracy nadajników RWE. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 07-05-1989 Rozmowa Ireny Lasoty z Markiem Nowakowskim - prozaikiem, eseistą, autorem książek wydanych w kraju i na emigracji.
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 07-05-1989 Rozmowa Ireny Lasoty z Markiem Nowakowskim - prozaikiem, eseistą, autorem książek wydanych w kraju i na emigracji (dokończenie).
 • RWEGość z kraju, data emisji: 06-08-1989 Audycja Piotra Załuskiego: rozmowa Marka Lehnerta z Władysławem Frasyniukiem i Januszem Pałubickim - działaczami "Solidarności"... więcejAudycja Piotra Załuskiego: rozmowa Marka Lehnerta z Władysławem Frasyniukiem i Januszem Pałubickim - działaczami "Solidarności" regionu Dolnego Śląska i Wielkopolski - na tematy związkowe; muzyka. zwiń
 • RWEGość z kraju, data emisji: 06-08-1989 Audycja Piotra Załuskiego: rozmowa Krzysztofa Turowskiego z Konstantym Gebertem (Dawidem Warszawskim) - publicystą niezależnym;... więcejAudycja Piotra Załuskiego: rozmowa Krzysztofa Turowskiego z Konstantym Gebertem (Dawidem Warszawskim) - publicystą niezależnym; muzyka; rozmowa P. Załuskiego ze Stefanem Niesiołowskim - doktorem nauk biologicznych, entomologiem; pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, opozycjonistą, posłem z Ziemi Łódzkiej (rozmowa dotyczy rodowodu opozycjonisty S. Niesiołowskiego). Muzyka. zwiń
 • RWEGość z Kraju, data emisji: 07-12-1986 Audycja Piotra Załuskiego (cz.II). Rozmowa z niezidentyfikowaną osobą na temat m.in.: przejawów sowietyzacji; stosunku państwa do... więcejAudycja Piotra Załuskiego (cz.II). Rozmowa z niezidentyfikowaną osobą na temat m.in.: przejawów sowietyzacji; stosunku państwa do Kościoła; młodego pokolenia (dokończenie). zwiń