Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Archiwum PRL (audycja Grzegorza Sołtysiaka | RWE 1993-95)

Audycja o mało znanych relacjach i dokumentach pochodzących z archiwów społecznych.
Archiwum PRL (audycja Grzegorza Sołtysiaka | RWE 1993-95)Akta, źr. IPN.