Redakcja Programów Katolickich O nas
Section06
O nas

Wymiar religijny życia człowieka, ten związany z wiarą oraz przynależnością do wspólnoty stanowi ważną dziedzinę życia i ludzkiej aktywności. Dlatego jesteśmy obecni w mediach, które ukazują całościowy obraz życia społecznego. Podstawą naszej działalności są porozumienia zawarte pomiędzy Sekretariatem Episkopatu Polski a Polskim Radiem. Oprócz realizacji konkretnych programów, która są zapisane w porozumieniu bardzo ważnym elementem działalności pozostają: obsługa ważnych wydarzeń religijnych, które mają istotne znaczenie społeczne, zaangażowanie we współtworzenie całego oblicza programu w ważne dni roku liturgicznego, czyli uroczystości, święta i rocznice itp. Warto podkreślić wkład w nadawanie duchowego oblicza różnym wydarzeniom w życiu społecznym i państwowym. Ważnym aspektem pozostaje także wspieranie inicjatyw charytatywnych i dobroczynnych, przez co wchodzimy we współpracę z innymi zespołami oraz instytucjami.

Trzeba dzisiaj bardzo chronić i promować najgłębsze wartości, stanowiące o sensie ludzkiego istnienia, bo one z natury są delikatne i kruche, mniej oczywiste niż wartości pragmatyczne. Naszą specyfiką jest mówienie o Kościele, o chrześcijaństwie „od wewnątrz”, jakby ze środka. My nadajemy w tonie współbrzmiącym z tym, w co wierzy Kościół, z tym jak patrzy on na rzeczywistość życia społecznego, na kulturowe oblicze współczesności kształtowane przez postęp cywilizacyjny i technologiczny.

Spotkanie
Spotkanie Redakcji Radiowej i Telewizyjnej z Janem Pawłem II

W ciągu ponad 25 lat obecności udało się wypracować język mówienia o sprawach duchowych, o Panu Bogu i Kościele w mediach publicznych. Jest to język pozytywnej propozycji, przekazywanej w duchu dialogu i szacunku dla innych. Ta propozycja na życie, jaka wynika z Ewangelii ukazywana jest w rozmaity sposób i uwzględnia różne wrażliwości: artystyczną, egzystencjalną, społeczną i duchowo-eklezjalną. Adresowana jest do rozmaitych grupy odbiorców: od dzieci po osoby starsze. Dociera do wierzących, ale również do tych, którzy nie identyfikują się z Kościołem. Chcemy łączyć ludzi ze sobą i inspirować do budowania lepszego świata.

Redakcją kierowali od 1989 roku: ks. Krzysztof Ołdakowski SJ, ks. Grzegorz Dobroczyński SJ, ks. Krzysztof Dorosz SJ, ks. Rafał Sztejka SJ, ks. Wojciech Mikulski SJ. Obecnie nad pracą czuwa ks. Krzysztof Ołdakowski SJ.

Audycje obecnie przygotowują: Małgorzata Bartas-Witan, Małgorzata Glabisz-Pniewska, Agnieszka Kozłowska-Łysko, Elżbieta Staniszewska, Sylwia Sułkowska, Agnieszka Trzeciakiewicz, Przemysław Goławski, Jan Pniewski, a także współpracownicy prowadzący audycję i przygotowujący materiały dźwiękowe.

Section07
Ważne sprawy
W dobrych zawodach
Nocne czaty
Section10
Lumen

Brat powszechny - Karol de Foucauld

Spotkanie z ludźmi pustyni - mowa o duchowej przygodzie, która wzbudza zainteresowanie współczesnego świata. A wszystko zaczęło się od francuskiego arystokraty ...
Section11
Section12
Familijna Jedynka

Przemyśleć Reformację na nowo

Wystąpienie Marcina Lutra, które dało początek reformacji, miało miejsce 500 lat temu. Mimo upływu czasu, ocena jego wartości nadal dzieli chrześcijan. Warto ...