Section33
Section36
Kalendarium
22Marca
Światowy Dzień Wody (z inicjatywy ONZ)
Dzień Morza Bałtyckiego (w krajach nadbałtyckich)

1887 - Władze carskie aresztowały w Wilnie Józefa Piłsudskiego, a następnie przewiozły go do twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu, za udział w planowanym zamachu na życie cara Aleksandra III. Piłsudski był związany z konspiracyjną grupą, która współdziałała z frakcją terrorystyczną "Narodnej Woli". Przyszły marszałek nie wiedział, że planuje ona zamach na cara Aleksandra III - 130 lat temu

1957 - Sejm zatwierdził dekret o przywróceniu nazwy miastu Katowice i województwu katowickiemu. Wcześniej, od śmierci Stalina w 1953 roku, miasto nosiło nazwę Stalinogród. - 60 lat temu

1312 - Papież Klemens V rozwiązał zakon templariuszy. - 705 lat temu

1922 – W Moskwie uruchomiono pierwszą w Europie rozgłośnię radiową. - 95 lat temu

1897 – Ryszard Bartel, polski inżynier, konstruktor lotniczy, pilot, historyk lotnictwa, 1926-1930 główny konstruktor w Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów "Samolot", po wojnie wykładowca na Politechnice Warszawskiej, zmarł w 1982 roku. - 120 lat temu

1957 - Jacek Kaczmarski, poeta, pieśniarz, bard "Solidarności", zmarł w 2004 roku. - 60 lat temu

1832 - Johann Wolfgang Goethe, poeta, pisarz, uczony i mąż stanu, tworzył na przełomie klasycyzmu i romantyzmu, autor m.in. "Króla Olch" i "Cierpień młodego Wertera". - 185

1887 - Henryk Bogdański, polski prawnik, współorganizator tajnych stowarzyszeń patriotycznych, urodził się w 1804 roku. - 130 lat temu

Section37