Section1
Papież młodych
Wszystkie Papież Jan Paweł II z dziećmi (data i miejsce wykonania zdjęcia nieznane). Foto: PAP/KEYSTONE