"Naród Polski duchowo niepodległy"

26.03.2011 21:08
  • Tylko tworząc kulturę można ją zachować Dodaj do playlisty
- Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę - mówił do młodych Jan Paweł II. (RWE, 3.06.1979)
Tagi: