Donos na Wojtyłę

28.03.2011 17:00
  • Inwigilacja kościoła Dodaj do playlisty
"Ta książka powstawała równolegle z odkrywaniem archiwaliów. Kiedy UOP przekazał IPN-owi swoje archiwa w zbiorach krakowskich, okazało się, że to jest 7 km dokumentów, mierząc w jednostkach archiwalnych. Najbardziej zaskakujący był rozmiar inwigilacji kościoła" - mówi Marek Lasota, autor publikacji "Donos na papieża". Promocja książki, spotkanie z historykiem stały się okazją do nagrania reportażu. Audycja jest próbą odpowiedzi na pytanie: kim byli i czym kierowali się tajni współpracownicy bezpieki, którzy donosili na księży katolickich. Mówią: Marek Lasota, Krzysztof Kozłowski (były z-ca red. nacz. "Tygodnika Powszechnego", minister spraw wewn. w rządzie Tadeusza Mazowieckiego) i Danuta Skóra (dyr. wyd. Znak). Reportaż Krzysztofa Wyrzykowskiego.