Nie ma niczego, co chciałbym ukryć

21.11.2011 16:35
  • Nie ma niczego, co chciałbym ukryć Dodaj do playlisty
Treść wywiadu udzielonego przez płk. Ryszarda Kuklińskiego nowojorskiemu "Nowemu Dziennikowi" 26 stycznia 1993. Na przełomie lat 70. i 80. Kukliński - oficer Sztabu Generalnego LWP - przekazywał wywiadowi amerykańskiemu informacje o sowieckich tajemnicach wojskowych. Mimo odzyskania przez Polskę niepodległości na pułkowniku nadal ciążył wyrok śmierci (wydany przez sąd wojskowy w czasie stanu wojennego) za zdradę ojczyzny. Pułkownik uważał, że: "Nowa elita władzy nie chce, nie może lub nie jest w stanie uczciwie rozliczyć się z odziedziczoną po realnym socjalizmie, bardzo obszerną i dość złożoną dziedziną działalności państwa jaką była tzw. obronność PRL". Zapewniał, że rozszyfrowanie sowieckich planów wojny było możliwe na podstawie tego, do czego miał dostęp w rutynowym trybie działalności służbowej. Oskarżał gen. Jaruzelskiego o podporządkowanie Polski i polskich sił zbrojnych sowietom. Audycja nadana przez Rozgłośnię Polską RWE 3 kwietnia 1993.
Tagi: