Honorowy obywatel miasta Krakowa

21.11.2011 16:20
  • Honorowy obywatel miasta Krakowa Dodaj do playlisty
Radni Krakowa podjęli decyzję o nadaniu Ryszardowi Kuklińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Dla walki z komunizmem poświęcił wszystko i stracił prawie wszystko, a jednak w publicznych dyskusjach o pułkowniku Kuklińskim bardzo często pojawiało się pytanie: "bohater czy zdrajca?". Krakowscy radni nie mieli tego dylematu, nazywając go "Konradem Wallenrodem naszych czasów". Korespondencja Krzysztofa Burnetki z Krakowa - fragment Magazynu Porannego Anny Sosnowskiej nadanego przez Rozgłośnię Polską RWE w 1997 roku.
Tagi: