Czym zajmuje się Europejski Bank Centralny?

08.03.2012 12:30
  • Czym zajmuje się Europejski Bank Centralny? Dodaj do playlisty
Europejski Bank Centralny jest głównym bankiem strefy euro. Pomysł powstania związany jest z ideą utworzenie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Profesor Artur Nowak-Far z SGH przypominał, że EBC ma rolę głównie emisyjną i rolę polityki pieniężnej. Statutowym celem zaś jest realizacja zasady stabilności cen. Instytucja ta jednak, ma związane ręce w czasach kryzysu. Nie może bowiem finansować gospodarki inflacyjnie.
Tagi: