Fonogram Źródeł

Jury Fonogramu Zródel 2013 roku w skladzie: prof. Piotr Dahlig (etnomuzykolog, Instytut Muzykologii UW), dr Weronika Grozdew-Kolacinska (etnomuzykolog, Instytut Sztuki PAN), Piotr Kedziorek (dziennikarz Programu 2 PR), Anna Szewczuk (kierownik RCKL, Program 2 PR) i Anna Szotkowska (dziennikarz Programu 2 PR) przyznalo pierwsza nagrode Instytutowi Sztuki Polskiej Akademii Nauk za dwie antologie nagran archiwalnych dokonanych w latach 50. XX wieku: "Pierwszy Podhalanski Popis Konkursowy Ludowych Muzyk Góralskich. Zakopane 18-20 kwietnia 1952” oraz "Pamiatki przeszlosci z archiwum wydobyte. Piesni i muzyka Kielecczyzny”.
Na szczególne uznanie zasluguja autorzy obu albumów: Jacek Jackowski, Aleksandra Szurmiak- Bogucka i Kaja Macko- Gieszcz.
Druga nagrode Jury przyznalo Miejskiemu Domowi Kultury w Kolbuszowej za album-katalog "Festiwal zywej muzyki na strun dwanascie i trzy smyki 2013” – za wszechstronne ukazanie lokalnych tradycji muzycznych.
Trzecia nagrode otrzymaly ex aequo: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i Julita Charytoniuk za ukazanie specyfiki pogranicza kulturowo-wyznaniowego na plycie "Ludowe piesni religijne z Podlasia" oraz Stowarzyszenie Krusznia i Pawel Luto za album "Rwie sie zycia przedza” prezentujacy bogactwo i róznorodnosc piesni spiewanych podczas czuwania przy zmarlym na Suwalszczyznie.
Nagrode Specjalna w wysokosci 2500 zlotych otrzymal Maciej Filipczuk - autor plyty "Mazurek vulgaris" za wierna kontynuacje stylu gry skrzypka Kazimierza Meto.
Jury z zadowoleniem podkresla wysoki poziom nadeslanych fonogramów i przyznaje wyróznienia dla Antoniego Pilcha za plyty: "Wladyslaw Piróg - skrzypek ze Slonnego” oraz "Wojciech Pilch - Piesni Slonne” ; dla Zespolu Regionalnego im. Jana Malinowskiego za plyte "Pieninskie nuty” oraz dla Kapeli Góralskiej Szumiaca Woda z Rytra w Beskidzie Sadeckim.

Fonogram Zródel wybierany jest corocznie i rozstrzygany podczas Festiwalu "Nowa Tradycja”. Po raz pierwszy konkurs odbyl sie w 2009 roku, ma na celu promocje muzyki tradycyjnej w Polsce, a o nagrode ubiegaja sie zarówno publikacje fonograficzne zawierajace nagrania premierowe, jak i archiwalne nagrania muzyków i spiewaków ludowych.
1. DUETY
1. DUETY

1. "DUETY"

Wydawca: Stowarzyszenie Krusznia.

Płyta prezentuje rezultaty warsztatów zorganizowanych podczas VIII edycji Festiwalu „Oj Wiosna Ty Wiosna”.
Ich istotę stanowił bezpośredni przekaz tradycji: mistrz – uczeń. Podsumowaniem warsztatów był koncert fina- łowy w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie (Suwalskie, powiat sejneński), który zakończył się występem grupy warsztatowej Marcina Lićwinki.
Zamieszczone na płycie nagrania, zarejestrowane podczas koncertu wieńczącego warsztaty, stanowią cenny dokument wymiany doświadczeń, nauczania repertuaru ludowego w społecznym, realnym kontekście. Jest to muzyka wokalna i instrumentalna (skrzypce, harmonia) Sejneńszczyzny, Suwalszczyzny, Podlasia i... Szwecji, bowiem na płycie znalazła się też skandynawska polska (tr. 20) w wykonaniu pary skrzypków: Astrid Selling i Julii Migdalskiej.

WYKONAWCY : Zdzisław Marczuk – skrzypce, Zdzisław Radzikowski – skrzypce, Tadeusz Wasilewski – harmonia, Stanisława Czuper – śpiew, Weronika Zubowicz – śpiew, Astrid Selling (Szwecja) – skrzypaczka, grupa warsztatowa Marcina Lićwinko oraz uczniowie: Paulina Karczewska – śpiew, Marta Falinska – śpiew, Kasia Jakubowska – śpiew, Magdalena Balewicz – śpiew, Adrian Żukowski – harmonia, Martin Nilsson – skrzypce, Kinga Kłoczko – skrzypce, Julia Migdalska – skrzypce.

2. FESTIWAL ŻYWEJ MUZYKI NA STRUN DWANAŚCIE I TRZY SMYKI 2013
2. FESTIWAL ŻYWEJ MUZYKI NA STRUN DWANAŚCIE I TRZY SMYKI 2013

2. "FESTIWAL ŻYWEJ MUZYKI NA STRUN DWANAŚCIE I TRZY SMYKI 2013"

Wydawca: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Płyta jest częścią większego wydawnictwa pt. „Katalog. Festiwal żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki“, do którego dołączono również płytę DVD. Festiwal odbył się w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej w dniach 18-19 maja 2013 roku i skupił przede wszystkim okolicznych muzykantów (tzw. lasowiaków), takich, jak Władysław Pogoda, Jan Marek, Jan Marzec, Jan Cebula, Bronisław Płoch.
Płyta zawiera nagrania dwunastu kapel z terenu Podkarpacia, południowej Lubelszczyzny i wschodniej Małopolski.

WYKONAWCY: Kapela Jana Marka z Kamionki, Kapela Stacha z Dzwoli, Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego, Kapela Trzcinicoki z Trzcinicy, Kapela Kocirba, Kapela Biała Muzyka z Trzciany, Kapela Flisacka z Ulanowa, Kapela z Nowej Wsi Jaciska, Kapela Władysława Pogody z Kolbuszowej, Kapela Widelanie z Widełki, Kapela Niwa z Niwisk, Kapela Młodzi Widelanie.

3. GÓROLU ŁOD ŻYWCA... GROJCOWIANIE
3. GÓROLU ŁOD ŻYWCA... GROJCOWIANIE

3. "GÓROLU ŁOD ŻYWCA..." GROJCOWIANIE

Wydawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Grojcowianie" z Wieprza

Płyta prezentuje muzykę górali Beskidu Żywieckiego (ze zbiorów Józefa Miksia, Stefana M. Stoińskiego, Jana Brodki) i współczesną góralską muzykę ludową z repertuaru zespołu Grojcowianie. Płyta „Górolu łod Żywca...” jest ósmym wydawnictwem fonograficznym w historii zespołu, który istnieje od 1995 roku.

WYKONAWCY: Kapela i Zespół Regionalny "Grojcowianie" w składzie: Brygida Murańska – prym, śpiew, Magdalena Fijak – prym, Wojciech Wrzeszcz – sekund, okaryna, śpiew, Sabina Jurasz – sekund, śpiew, Dawid Stasica – bas, śpiew, oraz śpiew: Anna Kupczak, Katarzyna Kupczak, Katarzyna Jagosz, Regina Urbaś, Justyna Polak, Karolina Krestian, Aleksandra Kocoń, Paulina Sporek, Ewelina Zawada, Dominika Wrzeszcz, Jakub Nowak, Bartłomiej Polak, Jakub Sygut, Przemysław Polak, Daniel Kozieł, Michał Greń, Błażej Bartkowiak.

4. NA WYGUNIE. PIEŚNI Z KOCUDZY ZESPÓŁ JARZĘBINA
4. NA WYGUNIE. PIEŚNI Z KOCUDZY ZESPÓŁ JARZĘBINA

4. "NA WYGUNIE. PIEŚNI Z KOCUDZY" ZESPÓŁ JARZĘBINA

Wydawca: Konador Firma Fonograficzna

Płyta zawiera czternaście tradycyjnych pieśni, świeckich i religijnych, pochodzących z Kocudzy i okolic (pogranicza powiatów janowskiego i biłgorajskiego).
Nagrań dokonano w 2012 roku podczas koncertów zespołu w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu oraz w kościele pw. św. M. Kolbego w Lubinie.

WYKONAWCY: Zespół Jarzębina w składzie: Irena Krawiec, Beata Oleszek, Janina Oleszek, Janina Dyjach, Władysława Dycha, Lucyna Jargiło, Monika Jargiło, Aleksandra Papierzyńska.

5. 50 LAT ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO KUMOSZKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KUMOSZKI
5. 50 LAT ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO KUMOSZKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KUMOSZKI

5. "50 LAT ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO KUMOSZKI" ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KUMOSZKI

Wydawca: Rzeszowski Dom Kultury

Płyta stanowi jubileuszową pamiątkę zespołu. Zamieszczono na niej dziewięć pieśni prezentujących repertuar ludowy, powszechny, funkcjonujący obecnie na Podkarpaciu, ale mający zasięg międzyregionalny.
Pieśni wykonywane są przez zespół śpiewaczy z towarzyszeniem kapeli.
Nagrań dokonano w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Rzeszów w 2013 roku.

WYKONAWCY: Zespół Śpiewaczy Kumoszki.

6. LUDOWE PIEŚNI RELIGIJNE Z PODLASIA
6. LUDOWE PIEŚNI RELIGIJNE Z PODLASIA

6. "LUDOWE PIEŚNI RELIGIJNE Z PODLASIA"

Wydawca: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

Płyta zawiera dwadzieścia pięć pieśni z religijnego repertuaru Podlasia (z powiatów: bielskiego, hajnowskiego, monieckiego). Są to pieśni pogrzebowe związane z czuwaniem przy zmarłym, z samym pogrzebem i z okresem żałoby oraz pieśni z okresu Wielkanocy (pieśni wielkopostne) i Bożego Narodzenia (pastorałki), funkcjonujące w tradycji katolickiej i prawosławnej.
Nagrań dokonała Julita Charytoniuk w latach 2010-2013 w domach śpiewaków oraz w wiejskich świetlicach.

WYKONAWCY: Śpiewacy z Podlasia, ze wsi: Chojnowo, Dasze, Długołęka, Gorodzisko, Guzy, Kożyno, Krasna Wieś, Malinniki, Rybniki, Soce.

7. MAZUREK VULGARIS MACIEJ FILIPCZUK
7. MAZUREK VULGARIS MACIEJ FILIPCZUK

7. "MAZUREK VULGARIS" MACIEJ FILIPCZUK

Wydawca: Samograj

Płyta jest rezultatem projektu „Mazurek vulgaris”; zawiera czternaście mazurków z repertuaru nieżyjącego już skrzypka Kazimierza Mety z Gliny koło Rzeczycy (Rawskie). Nagranie stanowi rekonstrukcję oryginalnego brzmienia kapeli ludowej – dawnych instrumentów zbudowanych przez znanych lokalnych wytwórców (Jana Cabałę, Wawrzyńca Łaskiego).
Maciej Filipczuk przejął mazurki od Kazimierza Mety w bezpośrednim przekazie, w sposób możliwie wierny. Nagrania zostały dokonane w Proszowej w 2013 roku metodą cyfrową, a następnie przefiltrowane przez magnetofon analogowy.

WYKONAWCY: Maciej Filipczuk – skrzypce; Mateusz Kowalski – bęben obręczowy; Marcin Lorenc – basy.

8. WIEJSKA MUZYKA Z PÓŁNOCNYCH KASZUB ZESPÓŁ NIWA MODREGO LNU
8. WIEJSKA MUZYKA Z PÓŁNOCNYCH KASZUB ZESPÓŁ NIWA MODREGO LNU

8. "WIEJSKA MUZYKA Z PÓŁNOCNYCH KASZUB" ZESPÓŁ NIWA MODREGO LNU

Wydawca: Zespół

Płyta zawiera repertuar z północnych Kaszub. Inspiracją dla zespołu była płyta „Cassubia Incognita” wydana przez Instytut Sztuki PAN w 2009 roku.
Wykonanie wyróżnia się urozmaiconą, bogatą instrumentacją.
Nagrań dokonano w studiu w Puszczykowie oraz w stodole w Swołowie w 2013 roku.

WYKONAWCY: Agnieszka Pluta – skrzypce, Paweł Pluta – basy, puzon, śpiew, Magdalena Lesiecka – śpiew, Małgorzata Burjan – śpiew, Krzysztof Garboliński – szałamaja, śpiew, Dawid Gonciarz – akordeon, klarnet, bęben.

9. PAMIĄTKI PRZESZŁOŚCI Z ARCHIWUM WYDOBYTE. PIEŚNI I MUZYKA KIELECCZYZNY
9. PAMIĄTKI PRZESZŁOŚCI Z ARCHIWUM WYDOBYTE. PIEŚNI I MUZYKA KIELECCZYZNY

9. "PAMIĄTKI PRZESZŁOŚCI Z ARCHIWUM WYDOBYTE. PIEŚNI I MUZYKA KIELECCZYZNY"

Wydawca: Instytut Sztuki PAN

Płyta prezentuje nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Jest to zarówno muzyka wokalna, jak i instrumentalna z regionu kieleckiego, zarejestrowana w latach 1951-1952 podczas Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Wielu spośród wykonawców, których nagrania tu się znalazły, urodziło się jeszcze w XIX w. (najstarsza śpiewaczka, Marianna Wijasowa z Brzezin, w 1860 r.). Dlatego też omawiane wydawnictwo ma szczególne walory historyczno-dokumentacyjne.

Wśród zamieszczonych na płycie dziewięćdziesięciu szcześciu nagrań znajdują się liczne przykłady śpiewu solowego, m.in. przyśpiewek, pieśni zalotnych, weselnych, żartobliwych, kołysanek, jak również pieśni historycznych. Wiele jest także przykładów solowej gry skrzypcowej oraz kapel w najskromniejszych składach: skrzypce, basy lub skrzypce, bębenek. Są również nagrania kapel bardziej rozbudowanych, w których występują instrumenty dęte (klarnet, kornet, trąbka, puzon).
Płytę wyróżnia naukowe opracowanie bookletu – szczegółowe opisanie nagrań i komentarz etnomuzykologiczny autorstwa Jacka Jackowskiego.

WYKONAWCY: Śpiewacy i instrumentaliści regionu kieleckiego.

10. PIENIŃSKIE NUTY. PIEŚNI SZCZAWNICKIE ZESPÓŁ REGIONALNY IM. JANA MALINOWSKIEGO ZE SZCZAWNICY
10. PIENIŃSKIE NUTY. PIEŚNI SZCZAWNICKIE ZESPÓŁ REGIONALNY IM. JANA MALINOWSKIEGO ZE SZCZAWNICY

10. "PIENIŃSKIE NUTY. PIEŚNI SZCZAWNICKIE" ZESPÓŁ REGIONALNY IM. JANA MALINOWSKIEGO ZE SZCZAWNICY

Wydawca: Astraia

Płyta stanowi swego rodzaju wizytówkę zespołu, który szczyci się wyjątkowo długimi tradycjami – jest najstarszym zespołem regionalnym na terenie Pienin (1902).
Utrwalono na niej dawne pieśni ludowe z okolicy Szczawnicy i melodie instrumentalne. Śpiewakom towarzyszy kapela w tradycyjnym składzie: prym, sekund, basy. Pieśni śpiewane są w gwarze szczawnickiej i reprezentują gatunki charakterystyczne dla szczawnickiego regionu Pienin, takie jak: nuta dumano, polanowo, jarmucko, toniec, polka, pieśni przygodne. Dominuje repertuar pasterski. Oprócz płyty wydana została książka „Pienińskie nuty“ – zawiera ona zbiór 1600 pieśni i przyśpiewek ze Szczawnicy zapisanych w gwarze, a zbieranych na przestrzeni kilku dziesięcioleci przez Michała Słowika-Dzwona (szczawnickiego twórcę ludowego i poetę, który zmarł ponad 30 lat temu, pozostawiając swój zbiór niepublikowany).
Książka zawiera również opis i charakterystykę tańców z regionu Szczawnicy. Płyta wraz z książką stanowią uzupełniającą się całość.

WYKONAWCY: Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego w składzie: Janina Gawlik ze Zabaniszcz, Zofia Szczepaniak-Siwo, Kazimiera Kopciuch-Zachwieja spod Gołąbka, Jan Szczepaniak-Siwy, Paweł Szczepaniak-Siwy, Maciej Czaja, Andrzej Dziedzina-Wiwer, Maciej Bańkosz-Bryłka; kapela: Jan Kubik, Marian Jarosz, Izabela Dusik.

11. PIERWSZY PODHALAŃSKI POPIS KONKURSOWY LUDOWYCH MUZYK GÓRALSKICH. ZAKOPANE 18-20 KWIETNIA 1952
11. PIERWSZY PODHALAŃSKI POPIS KONKURSOWY LUDOWYCH MUZYK GÓRALSKICH. ZAKOPANE 18-20 KWIETNIA 1952

11. "PIERWSZY PODHALAŃSKI POPIS KONKURSOWY LUDOWYCH MUZYK GÓRALSKICH. ZAKOPANE 18-20 KWIETNIA 1952"

Wydawca: Instytut Sztuki PAN

Wydawnictwo obejmuje dwie płyty z archiwalnymi nagraniami kapel podhalańskich z konkursu, który odbył się w 1952 roku w sali teatralnej hotelu „Morskie Oko” przy Krupówkach dla uczczenia 15. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego. (W jury konkursu, oprócz rdzennych górali, zasiedli: Zygmunt Mycielski, Jan Maklakiewicz, Artur Malawski, Włodzimierz Poźniak, Andrzej Panufnik). Materiały pochodzą ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Na płytach utrwalono niemal trzy godziny muzyki.
Nagrania mają wielką wartość historyczno-dokumentacyjną – dla większości zarejestrowanych kapel Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy w 1952 roku był pierwszym występem na scenie, przed publicznością. W kapelach tych grali muzycy urodzeni jeszcze w XIX w., pochodzący ze słynnych rodów muzykanckich. Omawiany album wyróżnia fachowe opracowanie bookletu – szczegółowy opis nagrań i komentarz etnomuzykologiczny autorstwa Aleksandry Szurmiak-Boguckiej i Jacka Jackowskiego.

WYKONAWCY: Kapele podhalańskie

CD 1: Muzyka Obrochrów z Zakopanego, Muzyka Bronisławy Koniecznej-Dziadoń z Bukowiny Tatrzańskiej, Muzyka Maśniaków z Kościeliska, Muzyka Chotarskich z Kościeliska, Muzyka Jana Stachonia-Kaducka z Olczy, Muzyka Dusów z Bialego Dunajca, Muzyka Duchów ze Starego Bystrego.

CD 2: Muzyka Józefa Chyca z Zakopanego-Ustup, Muzyka Bartłomieja Stanka z Zaskala, Muzyka „Sabała” z Podczerwonego, Muzyka Graców z Zubsuchego-Zagrody, Muzyka Wincentego Czernika-Kumkasa z Poronina, Muzyka Chramców ze Skrzypnego, Muzyka Stanisława Fąfrowicza z Zakopanego, Muzyka Sobka Fąfrowicza z Maruszyny, Muzyka Władysława Cudzicha z Poronina.

12. PIEŚNI SŁONNE WOJCIECH PILCH
12. PIEŚNI SŁONNE WOJCIECH PILCH

12. "PIEŚNI SŁONNE" WOJCIECH PILCH

Wydawca: Antoni Pilch

Płyta prezentuje osiemnaście pieśni w wykonaniu Wojciecha Pilcha (1907-1983), śpiewaka ze Słonnego koło Dubiecka. Nagrań dokonał Antoni Pilch w 1970 roku w domu w Słonnem. Repertuar stanowią pieśni zalotne, weselne, powszechne, wojskowe (rekruckie). Jedną z pieśni zamieszczonych na płycie (tr. 17) wykonuje Zofia Koczenasz.

WYKONAWCY: Wojciech Pilch – śpiew, Zofia Koczenasz – śpiew.

13. RWIE SIĘ ŻYCIA PRZĘDZA. PIEŚNI POGRZEBOWE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI
13. RWIE SIĘ ŻYCIA PRZĘDZA. PIEŚNI POGRZEBOWE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI

13. "RWIE SIĘ ŻYCIA PRZĘDZA. PIEŚNI POGRZEBOWE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI"

Wydawca: Stowarzyszenie Krusznia

Płyta zawiera nagrania terenowe pieśni pogrzebowych (również różaniec, lament, „ekscytarz serca”) zarejestrowanych w latach 2007–2012. Pieśni wykonywane są zarówno solo, jak i grupowo, przez głosy żeńskie i męskie, w różnych warunkach akustycznych, przez śpiewaków z kilku powiatów północno-wschodniej Polski. Nagrania ukazują przekrój repertuaru pogrzebowego – są to pieśni śpiewane podczas czuwania przy zmarłym, w czasie pogrzebu i stypy (spotkania po pogrzebie).

WYKONAWCY: Śpiewacy z powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, monieckiego, gołdapskiego i augustowskiego.

14. SZUMIĄCA WODA KAPELA GÓRALSKA SZUMIĄCA WODA Z RYTRA W BESKIDZIE SĄDECKIM
14. SZUMIĄCA WODA KAPELA GÓRALSKA SZUMIĄCA WODA Z RYTRA W BESKIDZIE SĄDECKIM

14. "SZUMIĄCA WODA" KAPELA GÓRALSKA SZUMIĄCA WODA Z RYTRA W BESKIDZIE SĄDECKIM

Wydawca: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu

Na płycie utrwalony został repertuar Spisza i Sądecczyzny, południa i północy Karpat, oddzielonych rzeką Poprad. Zbiór ten oparto na źródłach archiwalnych, zanotowanych lub nagranych nad Popradem.

WYKONAWCY: Piotr Kulig – prym, śpiew, Joanna Gumulak – prym, Agnieszka Ryżak – prym, śpiew, Tomasz Ryżak – sekund, Jan Kulig – sekund, Grzegorz Tokarczyk – sekund, śpiew, Bartosz Ryżak – basy.

15. WŁADYSŁAW PIRÓG. SKRZYPEK ZE SŁONNEGO
15. WŁADYSŁAW PIRÓG. SKRZYPEK ZE SŁONNEGO

15. WŁADYSŁAW PIRÓG. SKRZYPEK ZE SŁONNEGO

Wydawca: Antoni Pilch

Wydawnictwo obejmuje dwie płyty, na których utrwalono repertuar skrzypka Władysława Piroga (1913-2001) ze Słonnego koło Dubiecka nad Sanem. Nagrania, zrealizowane w 1970 roku w domu skrzypka, mają walor dokumentu – rejestracji spontanicznego wykonania, w którego tle słychać dośpiewywanie melodii i śpie- wanie przyśpiewek w rodzinnym gronie: przez żonę Weronikę i córkę Krystynę (głównie na płycie drugiej). Repertuar i styl muzykowania są charakterystyczne dla pogranicza zachodnio-wschodniej Małopolski. Dominują polki, sztajerki i walczyki.

WYKONAWCY: Władysław Piróg – skrzypce, Weronika Piróg – śpiew, Krystyna Piróg – śpiew, Wojciech Pilch – bęben, śpiew.

16. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY NARWIANIE NARWIANIE
16. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY NARWIANIE NARWIANIE

16. "ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY NARWIANIE" NARWIANIE

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Płyta prezentuje zestaw 10 popularnych mazowiecko-podlaskich pieśni ludowych w wykonaniu zespołu śpiewaczego z towarzyszeniem kapeli.

WYKONAWCY: Antoni Adamski – skrzypce, Jan Bójko – akordeon, Wojciech Bąbczyński – akordeon, Marcin Sakowski – akordeon, Alfred Milewski – gitara banjo, Romuald Popławski – kontrabas, Ryszard Popławski – bęben marszowy i tamburyn; śpiew: Wanda Adamska, Irena Bruj, Joanna Chojnowska, Wanda Dzienis, Barbara Gałecka, Romana Głowacka, Danuta Kruszewska, Urszula Pigiel, Anastazja Radziszewska, Dorota Rudnica-Dobrzyńska, Marzanna Rutkowska, Alicja Symbor, Władysława Szaciłowska, Ewa Wyszyńska.

17. ZOREPAD ZESPÓŁ ZOREPAD
17. ZOREPAD ZESPÓŁ ZOREPAD

17. "ZOREPAD" ZESPÓŁ ZOREPAD

Wydawca: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Na płycie utrwalono czternaście pieśni w wykonaniu amatorskiego zespołu wokalnego Zorepad, większość z towarzyszeniem pianina. Znajdują się tu piosenki ludowe, jakie „niegdyś śpiewali dziadkowie i ojcowie swoim dzieciom”. Zespół działa od połowy lat 80. w Baniach Mazurskich i ma w swoim repertuarze ukraińskie oraz łemkowskie piosenki ludowe i popularne, pieśni religijne i kolędy.

WYKONAWCY: Janina Płatosz – śpiew, Genowefa Kudryk – śpiew, Irena Hukowicz – śpiew, Stefania Urbańska – śpiew, Tomasz Kardel – śpiew, pianino.

KONTAKT

Festiwal Folkowy Polskiego Radia
NOWA TRADYCJA

Program 2, Radiowe Centrum 
Kultury Ludowej
al. Niepodległości 77/85,
00-977 Warszawa

telefon: 22 64 55 301
nowatradycja2@polskieradio.pl