Section01 - menu
Section08 - artykułowa

Kontakt

fot. Fundacja "Nasze dzieci"

Osoby, które mają pytania o Trójkowe licytacje w ramach akcji ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2014, mogą kontaktować się z Adamem Sobierajem (tel.: +48 22 645 55 91; mail: adam.sobieraj@polskieradio.pl).

Pytania związane z Fundacją „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” i prowadzone przez nią działania na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, prosimy kierować bezpośrednio do Fundacji (mail: fundacja@naszedzieci.org.pl; tel.: +48 22 815 75 95).

Adres korespondencyjny:
Fundacja "Nasze Dzieci" przy Kl. Onk. w IPCZD
Al. Dzieci Polskich 20 lok. A120
04-730 Warszawa

Więcej informacji także na stronie internetowej Fundacji www.naszedzieci.org.pl

Section22
Organizatorzy:   Partner akcji: