Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 09.10.2013

Aleksander Świeykowski: Nasz mały, bo 30-osobowy zespół decydował o nastrojach w kraju, to była wielka odpowiedzialność za dobór tematów i słów.

Aleksander SwieykowskiAleksander Swieykowski