Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 13.11.2013

Eugeniusz Smolar: W 1968 roku Radio Wolna Europa było jedynym źródłem informacji, do którego myśmy się przyczyniali, dostarczając informacje przekazywane do RWE.

Eugeniusz Smolar: W 1968 roku Radio Wolna Europa było jedynym źródłem informacji, do którego myśmy się przyczyniali, dostarczając informacje przekazywane do RWE.