Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 05.12.2013

Grzegorz Sołtysiak: Po 56 roku władze zagłuszały sygnał RWE z terytorium Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. W latach 70. i 80. Władza się poddała, oczywiście wciąż trwało zagłuszanie, ale nie było już represji.

Grzegorz Sołtysiak: Po 56 roku władze zagłuszały sygnał RWE z terytorium Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. W latach 70. i 80. Władza się poddała, oczywiście wciąż trwało zagłuszanie, ale nie było już represji.