Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 13.11.2013

Andrzej Krzeczunowicz: W czasie ponad 30 lat mojej pracy zawodowej w RWE wydarzyły się wszystkie najważniejsze wydarzenia współczesnej historii Polski.