Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 12.04.2012

Nasza planeta Ziemia

Audycja o tematyce ekologicznej, nadawana w latach 80. Problematyka ekologiczna, informacje o zachodnich ruchach ekologicznych, katastrofach ekologicznych (np. Czarnobyl), metodach naukowych i technologiach, służących ochronie środowiska naturalnego – które stanowiły temat tabu w PRL (autorzy Danuta Pacyńska-Drzewińska, Jan Tomczak).
Nasza planeta Ziemia(fot. Ben Fairless/wikipedia)