Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 20.12.2010

Sierpień 80

Sierpień 80fot. Wikipedia, domena publiczna

W sierpniu 1980 doszło do licznych akcji protestacyjnych i masowych strajków, co dało początek trwałym przemianom społeczno-ustrojowym.

Strajki zostały zapoczątkowane w lipcu 1980 na Lubelszczyźnie, w Stoczni Gdańskiej w dniach 14-31 sierpnia 1980. Fala strajków objęła cały kraj - razem 200 zakładów z 80 tys. pracowników.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy sformułował 21 postulatów, wśród których do najważniejszych należały żądania utworzenia wolnych związków zawodowych i przywrócenia do pracy, uprzednio usuniętych za działalność związkową, Lecha Wałęsy i Anny Walentynowicz.

Wydarzenia Sierpnia ‘80 doprowadziły do utworzenia NSZZ „Solidarność” – pierwszego i jedynego niezależnego od władz związku zawodowego w państwach bloku sowieckiego.