Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Andrzej Szozda 03.01.2013

Stanisław Deja, b. dziennikarz RWE: Radio Wolna Europa było najlepszą jaką sobie można wyobrazić szkołą dziennikarstwa. Dziennikarz musi odpowiadać za każde słowo, które wypowiada.