Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Teresa Cupryn
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1976 Referat E.Gierka o powszechnym wykorzystaniu rezerw w gospodarce (22.01.1976). Wiadomości: komentarz o Plenum KC PZPR; zostało... więcejReferat E.Gierka o powszechnym wykorzystaniu rezerw w gospodarce (22.01.1976). Wiadomości: komentarz o Plenum KC PZPR; zostało podpisane porozumienie o zawieszeniu broni między Libanem a Syrią; 31. rocznica wyzwolenia Sieradza; 30. rocznica ogłoszenia dekretu o "Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi". Magazyn informacyjny z kraju i ze świata: komentarz nt. Plenum KC PZPR; fragment końcowego przemówienia E.Gierka nt. założeń rozwoju gospodarczego kraju; rozmowa z J.Nowakiem pracującym przy budowie osiedla "dla budowniczych Huty Katowice". Rozmowa ze S.Skocz nt. pracy w charakterze wypalacza w cementowni; rozmowa z T.Igorem, dyrektorem przedsiębiorstwa drzewnego nt. problemów firmy. Relacje: E.Fedke nt. wizyty H.Kissingera w Moskwie (ograniczenie zbrojeń strategicznych); A.Pinke z Brukseli o wizycie H.Kissingera; J.Soleckiego z Wiednia o festiwalu "Dni Warszawy"; H.Kalata z Bonn o rozwoju organizacji neohitlerowskich; T.Cupryn nt. "Roku Bibliotek i Czytelnictwa" - wypowiedź L.Marszałka, wicedyrektora Biblioteki Narodowej o przyszłości czytelnictwa. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Obrady Sejmu PRL: wystąpienie premiera E.Babiucha nt. kierunków działania nowego rządu, podziękowanie dotychczasowym członkom Rady... więcejObrady Sejmu PRL: wystąpienie premiera E.Babiucha nt. kierunków działania nowego rządu, podziękowanie dotychczasowym członkom Rady Ministrów. Wystąpienia posłów wyrażających poparcie dla polityki i składu rządu, głos zabierają: A.Werblan, Z.Tomal, P.Stefański. Sprawozdawcy: S.Szof i M.Marciniak (03.04.1980). Pierwsze w tej kadencji posiedzenie polskiej grupy unii międzyparlamentarnej; 35. rocznica Węgierskiej Republiki Ludowej; w Wiedniu finał 20 rundy rokowań w sprawie redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej, z udziałem USA. "Magazyn informacyjny z kraju i ze świata": relacja S.Skotnickiego o expose premiera E.Babiucha; relacja T.Derlatki nt. 20 rundy rokowań w sprawie redukcji zbrojeń. Relacja K.Wojno nt. dymisji rządu w Belgii; relacja B.Kołodziejskiego z Kopenhagi nt. 26. zjazdu Komunistycznej Partii Danii; relacja Z.Stankiewicza z Moskwy nt. posiedzenia komitetu wykonawczego RWPG; relacja T.Cupryn nt. budowy kombinatu celulozowo-papierniczego na Syberii, pod patronatem RWPG, rozmowa ze S.Stefaniakiem i W.Gudzikiem, polskimi robotnikami. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1979 Msza św. z udziałem Jana Pawła II dla pielgrzymów z Dolnego Śląska (cz.3). Wiadomości: w Budapeszcie ogłoszono komunikat z... więcejMsza św. z udziałem Jana Pawła II dla pielgrzymów z Dolnego Śląska (cz.3). Wiadomości: w Budapeszcie ogłoszono komunikat z posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw Układu Warszawskiego w sprawie porozumienia o ograniczeniu zbrojeń wojskowych. Relacja z Moskwy nt. pobytu delegacji Sejmu PRL na czele z W.Kruczkiem w Mińsku. Relacje: o ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej poświęconej perspektywom rozwoju przemysłu lotniczego, wypowiedź A.Bylicy, prorektora Politechniki Rzeszowskiej; T.Cupryn z Warszawy nt. wystawy wzornictwa przemysłowego; nt. powrotu polskiej ekspedycji z wyprawy polarnej. "Wita was Polska" - audycja E.Raczyńskiej. Wiadomości: H.Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa, otworzył obrady Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wiadomości: E.Babiuch, członek Biura Politycznego, spotkał się z delegacją Komunistycznej Partii Austrii; w Moskwie rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego RWPG. Komentarz o relacji na linii ZSRR-USA w sprawie ograniczenia zbrojeń. zwiń