Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1980 00:00
  • Obrady Sejmu PRL: wystąpienie premiera E.Babiucha nt. kierunków działania nowego rządu, podziękowanie dotychczasowym członkom Rady Ministrów. Wystąpienia posłów wyrażających poparcie dla polityki i składu rządu, głos zabierają: A.Werblan, Z.Tomal, P.Stefański. Sprawozdawcy: S.Szof i M.Marciniak (03.04.1980). Pierwsze w tej kadencji posiedzenie pols Dodaj do playlisty
Obrady Sejmu PRL: wystąpienie premiera E.Babiucha nt. kierunków działania nowego rządu, podziękowanie dotychczasowym członkom Rady Ministrów. Wystąpienia posłów wyrażających poparcie dla polityki i składu rządu, głos zabierają: A.Werblan, Z.Tomal, P.Stefański. Sprawozdawcy: S.Szof i M.Marciniak (03.04.1980). Pierwsze w tej kadencji posiedzenie polskiej grupy unii międzyparlamentarnej; 35. rocznica Węgierskiej Republiki Ludowej; w Wiedniu finał 20 rundy rokowań w sprawie redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej, z udziałem USA. "Magazyn informacyjny z kraju i ze świata": relacja S.Skotnickiego o expose premiera E.Babiucha; relacja T.Derlatki nt. 20 rundy rokowań w sprawie redukcji zbrojeń. Relacja K.Wojno nt. dymisji rządu w Belgii; relacja B.Kołodziejskiego z Kopenhagi nt. 26. zjazdu Komunistycznej Partii Danii; relacja Z.Stankiewicza z Moskwy nt. posiedzenia komitetu wykonawczego RWPG; relacja T.Cupryn nt. budowy kombinatu celulozowo-papierniczego na Syberii, pod patronatem RWPG, rozmowa ze S.Stefaniakiem i W.Gudzikiem, polskimi robotnikami.