Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Konstanty Dąbrowski
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1975 Wiadomości m.in. prezydent G.Ford spędzi dzień na Alasce, skąd odleci do Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowa J.Zakrzewskiego z... więcejWiadomości m.in. prezydent G.Ford spędzi dzień na Alasce, skąd odleci do Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowa J.Zakrzewskiego z ambasadorem H.Jaroszkiem, stałym przedstawicielem Polski w ONZ nt. XXX Sesji ONZ. "Kraj przed Zjazdem" - relacje: W.Reznera, J.Kurzawskiego, A.Tomanka, M.Kańskiego; w Hiszpanii żałoba po śmierci gen. F.Franco; 7:09 - informacje: w Płocku odbędzie się uroczysta Ogólnopolska Inauguracja Dni Książki Stołeczno-Politycznej; relacje: J.Śniegockiego o międzynarodowym roku ochrony zabytków; Z. Suszycki o finałach VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Dla Młodych Twórców im. Jana Śpiewaka; K.Dąbrowski o akcji pod hasłem "Gwiazdka dla wszystkich dzieci"; A.Ostrowskiego o wystawie "Piastowskie tradycje Śląska". Wiadomości m.in.: uchwała Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie nielegalnego przywozu i wywozu dzieł sztuki; w Wiedniu odbyło się kolejne plenarne posiedzenie uczestników rokowań nt. wzajemnej redukcji sił zbrojnych w Europie środkowej; informacje o wizjach województw: łomżyńskiego i bialsko-podlaskiego u progu lat 80. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 29-02-1952 Oświadczenie rządu PRL w sprawie katyńskiej. Fragmenty wystąpienia ministra finansów Konstantego Dąbrowskiego podczas obrad Sejmu... więcejOświadczenie rządu PRL w sprawie katyńskiej. Fragmenty wystąpienia ministra finansów Konstantego Dąbrowskiego podczas obrad Sejmu - wypowiedź na temat dwóch projektów ustaw: budżetowej na rok 1952 oraz o narodowym planie gospodarczym na rok bieżący. Wiadomości (godz. 23:00): odsłonięcie w Warszawie tablic pamiątkowych dla upamiętniewnia bohaterskich akcji bojowników Polskiej Partii Robotniczej; uroczyste wręczenie sztandarów załodze Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego im. Emilii Plater w Łodzi; wypowiedź niezidentyfikowanej osoby na temat projektu Konstytucji; "O wykonanie planu walczymy co dzień" - komentarz redaktora Stanisława Bańkowskiego. Wiadomości sportowe: w Zakopanem rozpoczęły się Ogólnopolskie Narciarskie Mistrzostwa Akademickiego Zrzeszenia Sportowego. zwiń