Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1975 00:00
  • Wiadomości m.in. prezydent G.Ford spędzi dzień na Alasce, skąd odleci do Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowa J.Zakrzewskiego z ambasadorem H.Jaroszkiem, stałym przedstawicielem Polski w ONZ nt. XXX Sesji ONZ. "Kraj przed Zjazdem" - relacje: W.Reznera, J.Kurzawskiego, A.Tomanka, M.Kańskiego; w Hiszpanii żałoba po śmierci gen. F.Franco; 7:09 - infor Dodaj do playlisty
Wiadomości m.in. prezydent G.Ford spędzi dzień na Alasce, skąd odleci do Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowa J.Zakrzewskiego z ambasadorem H.Jaroszkiem, stałym przedstawicielem Polski w ONZ nt. XXX Sesji ONZ. "Kraj przed Zjazdem" - relacje: W.Reznera, J.Kurzawskiego, A.Tomanka, M.Kańskiego; w Hiszpanii żałoba po śmierci gen. F.Franco; 7:09 - informacje: w Płocku odbędzie się uroczysta Ogólnopolska Inauguracja Dni Książki Stołeczno-Politycznej; relacje: J.Śniegockiego o międzynarodowym roku ochrony zabytków; Z. Suszycki o finałach VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Dla Młodych Twórców im. Jana Śpiewaka; K.Dąbrowski o akcji pod hasłem "Gwiazdka dla wszystkich dzieci"; A.Ostrowskiego o wystawie "Piastowskie tradycje Śląska". Wiadomości m.in.: uchwała Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie nielegalnego przywozu i wywozu dzieł sztuki; w Wiedniu odbyło się kolejne plenarne posiedzenie uczestników rokowań nt. wzajemnej redukcji sił zbrojnych w Europie środkowej; informacje o wizjach województw: łomżyńskiego i bialsko-podlaskiego u progu lat 80.