Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Bogusław Czajkowski
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1977 Krajowa Narada Sekretarzy terenowych instancji partyjnych (cz.2): referat Biura Politycznego KC PZPR przedstawiony przez E.Gierka... więcejKrajowa Narada Sekretarzy terenowych instancji partyjnych (cz.2): referat Biura Politycznego KC PZPR przedstawiony przez E.Gierka o realizacji uchwał VI i VII zjazdu partii (25.04.1977). Dziennik: oficjalną wizytę w Warszawie rozpoczął A.Neto, prezydent Republiki Angoli; komentarz G.Dziemidowicza o rozwoju gospodarczym i historii Angoli; w Warszawie rozpoczął się XII Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań Podstawowych w Chirurgii z udziałem państw europejskich, USA, Kanady, Indii, Japonii i państw Ameryki Południowej; w Krakowie XV Walny Zjazd Związku Polskich Artystów-Plastyków. Prognoza biometeorologiczna - czyta M.Baranowska. Rozmowa B.Czajkowskiego z R.Rakoczym, zastępcą dyrektora Zakładów Odzieżowych "Harnama" w Łodzi nt. możliwości intensyfikacji produkcji tkanin z teksasu. "My 77", audycja Studia Młodych nt. rozwiązań architektonicznych budownictwa mieszkaniowego. Wypowiedź niezidentyfikowanej osoby o twórczości A.Osieckiej, autorki tekstów piosenek, piosenka w wykonaniu D.Olbrychskiego i A.Dymnej "...od pierwszego wejrzenia, ja zakochałem się...". zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Informacje PAP o sytuacji w Szczecinie i Elblągu; informacje o toczących się w północno-wschodnim regionie Polski dyskusjach... więcejInformacje PAP o sytuacji w Szczecinie i Elblągu; informacje o toczących się w północno-wschodnim regionie Polski dyskusjach członków partii i bezpartyjnych na otwartych zebraniach partyjnych; wypowiedź B.Gliksmana; wystąpienie R.Jankowskiego, nowo wybranego przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych; wiadomości: na terenie 32 województw przeprowadzono w dniach 19-20 sierpnia operacja "Rynek", zorganizowana przez Biuro do walki z przestępstwami gospodarczymi Komendy Głównej MO. "Echa dnia": kampania prezydencka w USA; informacje dot. Indii i Bliskiego Wschodu. Wypowiedzi: prof. dr W.Niewiadomskiego z Akademii Rolniczo-Technicznej; prof. dr hab. S.[Soska], dyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych w Białymstoku, eksperta Światowej Organizacji Zdrowia; spotkania na Krymie L.Breżniewa z przywódcami partii państw wspólnoty socjalistycznej; Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie ONZ do wycofania przedstawicieli dyplomatycznych z Jerozolimy; komentarz W.Daniszewskiego o przemyśle okrętowym w Polsce. zwiń