Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1980 00:00
  • Informacje PAP o sytuacji w Szczecinie i Elblągu; informacje o toczących się w północno-wschodnim regionie Polski dyskusjach członków partii i bezpartyjnych na otwartych zebraniach partyjnych; wypowiedź B.Gliksmana; wystąpienie R.Jankowskiego, nowo wybranego przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych; wiadomości: na terenie 32 województw Dodaj do playlisty
Informacje PAP o sytuacji w Szczecinie i Elblągu; informacje o toczących się w północno-wschodnim regionie Polski dyskusjach członków partii i bezpartyjnych na otwartych zebraniach partyjnych; wypowiedź B.Gliksmana; wystąpienie R.Jankowskiego, nowo wybranego przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych; wiadomości: na terenie 32 województw przeprowadzono w dniach 19-20 sierpnia operacja "Rynek", zorganizowana przez Biuro do walki z przestępstwami gospodarczymi Komendy Głównej MO. "Echa dnia": kampania prezydencka w USA; informacje dot. Indii i Bliskiego Wschodu. Wypowiedzi: prof. dr W.Niewiadomskiego z Akademii Rolniczo-Technicznej; prof. dr hab. S.[Soska], dyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych w Białymstoku, eksperta Światowej Organizacji Zdrowia; spotkania na Krymie L.Breżniewa z przywódcami partii państw wspólnoty socjalistycznej; Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie ONZ do wycofania przedstawicieli dyplomatycznych z Jerozolimy; komentarz W.Daniszewskiego o przemyśle okrętowym w Polsce.