Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Maksymilian Berezowski
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1984 Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks.J.Popiełuszki: wystąpienie L.Pietraszewskiego, prokuratora,... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks.J.Popiełuszki: wystąpienie L.Pietraszewskiego, prokuratora, przedstawienie aktu oskarżenia. Z.Krajewski charakteryzuje dalszą część wystąpienia prokuratora i wspomina o pierwszym planowanym zamachu na księdza, w dniu 13 października. Fragmenty wystąpienia L.Pękali, współoskarżonego nt. m.in.: przygotowywania worków wypełnionych kamieniami oraz pałek (07.12.1984). Sprawozdanie przygotowali Z.Krajewski i M.Kassa. Wiadomości: ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu PRL poświęcone sprawom budżetu państwa w nadchodzącym roku; w związku z 75. rocznicą urodzin H.Jabłońskiego w Belwederze gościły delegacje organizacji społecznych i przedstawiciele zakładów pracy; w przyszłym roku w Sofii odbędzie się narada doradczego komitetu politycznego państw Układu Warszawskiego; obchody 66. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. "Panorama świata", prowadzenie J.Gadomski i Z.Stankiewicz: relacje: L.Nowaka nt. stanu gospodarki rosyjskiej; M.Berezowskiego nt. oceny amerykańskiej gospodarki; A.Bilika nt. wizji Francji. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 23-06-1983 Uroczyste Nieszpory Maryjne na Górze św. Anny w diecezji opolskiej: fragmenty wystąpienia Alfonsa Nossola - biskupa opolskiego;... więcejUroczyste Nieszpory Maryjne na Górze św. Anny w diecezji opolskiej: fragmenty wystąpienia Alfonsa Nossola - biskupa opolskiego; fragmenty wystąpienia Jana Pawła II; pieśni religijne; fragmenty homilii Papieża na temat, m.in.: jubileuszu Kościoła w Polsce (1983.06.21). Bardzo zły stan techniczny tego fragmentu. "Panorama świata" - fragmenty audycji: komentarze na temat sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego na świecie oraz roli Indiry Gandhi dla pokoju; relacja Maksymiliana Berezowskiego z Waszyngtonu na temat planów rozbrojeniowych USA. Wiadomości (dokończenie): Sylwester Zawadzki - minister spraw zagranicznych i Józef Dejma - Komendant Główny MO - zorganizowali konferencję prasową poświęconą stopniowej stabilizacji życia w Polsce oraz problemom porządku i bezpieczeństwa w państwie; zagraniczne środki masowego przekazu zdominowała sprawa wizyty Jana Pawła II w Polsce. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1985 "Z kraju i ze świata" L.Hojnowskiej: fragment wspomnień B.Kozielskiego, więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Relacje:... więcej"Z kraju i ze świata" L.Hojnowskiej: fragment wspomnień B.Kozielskiego, więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Relacje: M.Rogalskiego z Olsztyna w związku z 40-leciem wyzwolenia miasta spod niemieckiej okupacji; M.Berezowskiego nt. uroczystości zaprzysiężenia R.Reagana na prezydenta USA II kadencji; S.Szota nt. wypowiedzi papieża przed podróżą do krajów Ameryki Łacińskiej; J.Teply nt. przebiegu zjazdu Niemieckiego Ziomkostwa Śląskiego; A.Wilka nt. oskarżeń francuskiego attache wojskowego o współudział w zamachu na I.Gandhi; K.Namysłowskiej z Łodzi nt. posiedzenia senatu tamtejszych wyższych uczelni. Rozmowa G.Zielińskiej z T.Morawskim, wicedyrektorem z departamentu Ministerstwa Oświaty i Wychowania nt. organizowanego wypoczynku zimowego. Rozmowa J.Małczyńskiego z prof. P.Wójcikiem nt. działalności klasy robotniczej w Polsce. Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki: fragmenty wystąpień ks. Józefa N. z Torunia, Barbary S. - sekretarki G.Piotrowskiego, gdy był naczelnikiem jednego z wydziałów w MSW i wyjaśnienia Z.Płatka. zwiń