Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1985 00:00
  • "Z kraju i ze świata" L.Hojnowskiej: fragment wspomnień B.Kozielskiego, więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Relacje: M.Rogalskiego z Olsztyna w związku z 40-leciem wyzwolenia miasta spod niemieckiej okupacji; M.Berezowskiego nt. uroczystości zaprzysiężenia R.Reagana na prezydenta USA II kadencji; S.Szota nt. wypowiedzi papieża przed podróż Dodaj do playlisty
"Z kraju i ze świata" L.Hojnowskiej: fragment wspomnień B.Kozielskiego, więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Relacje: M.Rogalskiego z Olsztyna w związku z 40-leciem wyzwolenia miasta spod niemieckiej okupacji; M.Berezowskiego nt. uroczystości zaprzysiężenia R.Reagana na prezydenta USA II kadencji; S.Szota nt. wypowiedzi papieża przed podróżą do krajów Ameryki Łacińskiej; J.Teply nt. przebiegu zjazdu Niemieckiego Ziomkostwa Śląskiego; A.Wilka nt. oskarżeń francuskiego attache wojskowego o współudział w zamachu na I.Gandhi; K.Namysłowskiej z Łodzi nt. posiedzenia senatu tamtejszych wyższych uczelni. Rozmowa G.Zielińskiej z T.Morawskim, wicedyrektorem z departamentu Ministerstwa Oświaty i Wychowania nt. organizowanego wypoczynku zimowego. Rozmowa J.Małczyńskiego z prof. P.Wójcikiem nt. działalności klasy robotniczej w Polsce. Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki: fragmenty wystąpień ks. Józefa N. z Torunia, Barbary S. - sekretarki G.Piotrowskiego, gdy był naczelnikiem jednego z wydziałów w MSW i wyjaśnienia Z.Płatka.