Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Władysław Anders
 • Władysław Anders, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe Ur. 1892, zm. 1970. Polityk, generał. Do mowy potocznej przeszło powiedzenie o oczekiwaniu na przybycie Andersa na białym koniu.

  W czasie kampanii wrześniowej w 1939 dowódca Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii oraz grupy operacyjnej kawalerii. Walczył zarówno z wojskami niemieckimi jak i sowieckimi.

  W niewoli sowieckiej więziony we Lwowie i w Moskwie. Po zawarciu układu Sikorski-Majski w 1941, dowódca Armii Polskiej w ZSRR. Po wyjściu z ZSRR przeszedł na czele Drugiego Korpusu cały szlak bojowy.

  Po wojnie na emigracji. Dla wielu Polaków w kraju pozostał symbolem marzeń i nadziei na wyzwolenie ojczyzny spod władzy komunistów.

Nagrania na temat: Władysław Anders
 • RWE100. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (cz. 1), data emisji: 10-12-1969 Relacja z akademii ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100 rocznicy jego urodzin, zorganizowanej w Royal Albert Hall w... więcejRelacja z akademii ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100 rocznicy jego urodzin, zorganizowanej w Royal Albert Hall w Londynie (3.12.1967). Capstrzyk - melodia odegrana przez trębaczy. Polski hymn narodowy. Angielski hymn narodowy. Polonez. Raporty sztandarowe. Przemówienie gen. Władysława Andersa - członka Rady Trzech. "Warszawianka ". Odtworzenie z płyty głosu marszałka z płyty. Odtworzenie z płyty przemówienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Werble. zwiń
 • RWE100-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego (1), data emisji: 03-12-1967 Uroczystości w Royal Albert Hall w Londynie. Orkiestra, Polski Hymn Państwowy (orkiestra), Hymn Wielkiej Brytanii, wprowadzenie... więcejUroczystości w Royal Albert Hall w Londynie. Orkiestra, Polski Hymn Państwowy (orkiestra), Hymn Wielkiej Brytanii, wprowadzenie sztandarów przy dźwiękach Poloneza A-dur F. Chopina, przemówienie gen. Władysława Andersa, "Warszawianka", głos Marszałka Józefa Piłsudskiego utrwalony na płycie z 1924 r., odtworzenie z taśmy nagranego specjalnie na tę uroczystość przemówienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego, który osobiście nie mógł w niej uczestniczyć. Śpiew. Przemówienie Tadeusza Nowakowskiego. zwiń
 • RWE10-lecie walk o Monte Cassino Uroczystości w Londynie (Albert Hall). Hymn Polski, Hymn Wielkiej Brytanii, Polonez A-dur Fryderyka Chopina (fragment),... więcejUroczystości w Londynie (Albert Hall). Hymn Polski, Hymn Wielkiej Brytanii, Polonez A-dur Fryderyka Chopina (fragment), przemówienie gen. Kazimierza Wiśniowskiego (odczytanie listu od prezydenta RP na Uchodźstwie Augusta Zaleskiego, powitanie gości przybyłych na uroczystość, powitanie gości również w j. angielskim), apel poległych, gen. Oliver Leese (j. angielski), gen. Władysław Anders, polonez A-dur F. Chopina (fragment), gwar, muzyka, śpiew, występ żołnierskiego teatru Ref-Rena, deklamacje. zwiń
 • RWE10-ta rocznica śmierci gen. Władysława Andersa., data emisji: 17-05-1980 W czasie uroczystości głos zabierają: gen Klemens Rudnicki, Ludmiła Kollerowa, Artur Rynkiewicz, Zygmunt Szadkowski.
 • RWE15. rocznica bitwy pod Monte Cassino, data emisji: 19-05-1959 Fragmenty relacji z uroczystości zorganizowanych na cmentarzu pod Monte Cassino z okazji 15. rocznicy bitwy 18.V.1944 roku.... więcejFragmenty relacji z uroczystości zorganizowanych na cmentarzu pod Monte Cassino z okazji 15. rocznicy bitwy 18.V.1944 roku. Przemówienie gen. Władysława Andersa. Sprawozdawca - Wojciech Trojanowski. zwiń
 • RWE15. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, data emisji: 18-05-1959 Materiały dźwiękowe do reportażu Wojciecha Trojanowskiego z uroczystości na cmentarzu żołnierzy polskich pod Monte Cassino... więcejMateriały dźwiękowe do reportażu Wojciecha Trojanowskiego z uroczystości na cmentarzu żołnierzy polskich pod Monte Cassino zorganizowanych z okazji 15. rocznicy zwycięskiej bitwy 2 Korpusu PSZ na Zachodzie pod dowództwem gen. Władysława Andersa m.in. przemówienie gen W. Andersa. zwiń
 • RWE15-lecie bitwy o Monte Cassino 15-lecie bitwy o Monte Cassino 1959 – wystąpienie gen. Władysława Andersa.
 • RWE23 rocznica zbrodni katyńskiej, data emisji: 27-04-1963 Materiały dźwiękowe. Relacja z Wieczoru Dokumentacji zorganizowanego z okazji 23 rocznicy zbrodni katyńskiej przez Stowarzyszenie... więcejMateriały dźwiękowe. Relacja z Wieczoru Dokumentacji zorganizowanego z okazji 23 rocznicy zbrodni katyńskiej przez Stowarzyszenie Więźniów Sowieckich w budynku Ogniska Polskiego przy Exhibition Road 55 w Londynie (27.04.1963): Zagajenie i wspomnienia z tego okresu - gen. Władysław Anders. Wspomnienie z Griazowca - gen J. Wołkowicki. Los rodzin ofiar Katynia - mgr A. Treszka. Kobieta i dzieci polskie w niewoli sowieckiej - Anna Januszajtis. zwiń
 • RWE25. rocznica bitwy pod Monte Cassino Reportaż W. Trojanowskiego z uroczystości na cmentarzu pod Monte Cassino 15.VIII.1970 r. - dla uczczenia 25 rocznicy zwycięskiej... więcejReportaż W. Trojanowskiego z uroczystości na cmentarzu pod Monte Cassino 15.VIII.1970 r. - dla uczczenia 25 rocznicy zwycięskiej bitwy, stoczonej przez żołnierzy II Korpusu pod dowództwem W. Andersa; frag. przem. W. Andersa - nawiązującego do bitwy 1920 r.: frag. pieśni: "Wszystko co nasze" * Info. o śmierci W. Andersa w 1971 r.; relacji z nabożeństwa żałobnego w Londynie; "Bogurodzica" - śpiew chóru polskiego; przem. Kard. Johna Henena nad trumną W. Andersa; relacja z uroczystości złożenia trum zwiń
 • RWE25. rocznica bitwy pod Monte Cassino, data emisji: 21-05-1978 Fragment uroczystości na cmentarzu poległych - zorganizowanej w 1969 roku pod Monte Cassino dla uczczenia 25-tej rocznicy... więcejFragment uroczystości na cmentarzu poległych - zorganizowanej w 1969 roku pod Monte Cassino dla uczczenia 25-tej rocznicy zwycięskiej bitwy stoczonej przez oddziały II Polskiego Korpusu pod dowództwem gen. W. Andersa: przemówienie gen W. Andersa; Hymn państwowy; wystąpienie Ryszarda Kaczorowskiego - przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji. zwiń
 • RWE25-lecie III Dywizji Strzelców Karpackich (1) Hymn Wielkiej Brytanii, gen. Bronisław Duch – powitanie (j. polski, j. angielski), wprowadzenie sztandarów, gen. Władysław Anders,... więcejHymn Wielkiej Brytanii, gen. Bronisław Duch – powitanie (j. polski, j. angielski), wprowadzenie sztandarów, gen. Władysław Anders, gen. Sir Oliver Leese (j. angielski), gen. Stanisław Kopański, odczytanie depesz nadesłanych na uroczystość, przemówienie gen. B. Ducha, apel poległych, część artystyczna - śpiewy: "Myśmy byli na każde zawołanie…", "Karpacka Brygada" (Helena Kitajewicz) odśpiewana dwa razy, piosenka w j. włoskim. Scenariusz i reżyseria - Marian Hemar przy udziale Chóru Polskiego im.  zwiń
 • RWE25-lecie Wojskowej Służby Kobiet, data emisji: 22-10-1967 Wystąpienie płk. Marii Leśniakowej, przemówienie gen. Władysława Andersa, oklaski, "Suplikacje" (recytacja wiersza Beaty... więcejWystąpienie płk. Marii Leśniakowej, przemówienie gen. Władysława Andersa, oklaski, "Suplikacje" (recytacja wiersza Beaty Obertyńskiej), wrzesień 1939 r. - wspomnienia z Rosji sowieckiej. zwiń
 • RWE30-lecie Czynu Zbrojnego (3), data emisji: 25-09-1969 Fragmenty uroczystości. Narracje związane z II wojną światową, pokazy filmu (zły stan techniczny nagrania), recytacje, śmierć gen.... więcejFragmenty uroczystości. Narracje związane z II wojną światową, pokazy filmu (zły stan techniczny nagrania), recytacje, śmierć gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej, śpiewy m.in. "Rozszumiały się wierzby płaczące", rozkaz gen. Władysława Andersa przed bitwą o Monte Cassino, migawka filmowa, "Czerwone maki na Monte Cassino", rozkaz gen. Stanisława Maczka do bitwy pod Falaise, odgłosy wybuchów, "Wojsko kolorowe" (śpiew), "Każdy ma coś drogiego, coś dla serca miłego…" (śpiew), "Kiedyś  zwiń
 • RWE30-lecie Katynia, data emisji: 12-04-1970 "30-lecie Katynia" - ostatnie publiczne wystąpienie gen. Władysława Andersa.
 • RWE31-lecie Katynia. I rocznica śmierci gen. Władysława Andersa, data emisji: 25-04-1971 Głos zabierają: Bohdan Podoski, minuta ciszy dla uczczenia pamięci gen. Władysława Andersa, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, prof.... więcejGłos zabierają: Bohdan Podoski, minuta ciszy dla uczczenia pamięci gen. Władysława Andersa, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, prof. Zdzisław Stahl. zwiń
 • RWE33-lecie zbrodni katyńskiej, data emisji: 06-05-1973 Korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu z polskiego kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie – gdzie dorocznym zwyczajem... więcejKorespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu z polskiego kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie – gdzie dorocznym zwyczajem odbędzie się złożenie wieńców pod tablicą ku czci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa i innych. II część uroczystości po mszy św. w sali parafialnej. Otwiera ją były więzień sowiecki gen. Klemens Rudnicki, fragment przemówienia byłego wieloletniego adiutanta generała Andersa – mjr Eugeniusza Lubomirskiego oraz Adama Treszka. zwiń
 • RWE40-lecie Bitwy o Monte Cassino (2), data emisji: 06-05-1984 Część historyczno-artystyczna (dokończenie): narracje, recytacje: "Warszawianka" (melodia), archiwalne nagranie przemówienia gen.... więcejCzęść historyczno-artystyczna (dokończenie): narracje, recytacje: "Warszawianka" (melodia), archiwalne nagranie przemówienia gen. Władysława Andersa, "Czerwone maki na Monte Cassino" (śpiew). zwiń
 • RWE5. rocznica śmierci gen. Władysława Andersa, data emisji: 10-05-1975 W uroczystości udział biorą: gen. Stanisław Kopański, oklaski, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, chwila ciszy dla uczczenia pamięci... więcejW uroczystości udział biorą: gen. Stanisław Kopański, oklaski, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, chwila ciszy dla uczczenia pamięci gen. W. Andersa, "Zwierciadłem rozlało się morze…" - wiersz Artura Międzyrzeckiego (recytuje Wiola Hola), "Wiersz do generała" (recytacja własnego wiersza przez Beatę Obertyńską), Zbigniew Racięski - readaktor "Orła Białego" (tylko zapowiedź), recytacja wiersza Jana Lechonia, Adolf Bożyński, Ryszard Kaczorowski (słowa odczytuje jego córka), "Matko któraś w posiołkach i łagrach Workuty…" (recytacja); odtworzenie z taśmy "Testamentu Generała". zwiń
 • RWE5. rocznica śmierci gen. Władysława Andersa, data emisji: 19-05-1970 W uroczystości udział biorą: gen. Stanisław Kopański, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, kpt. Bohdan Mintowt-Czyż, Ludmiła Kollerowa,... więcejW uroczystości udział biorą: gen. Stanisław Kopański, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, kpt. Bohdan Mintowt-Czyż, Ludmiła Kollerowa, "Wiersz do generała" (recytacja własnego wiersza przez Beatę Obertyńską), recytacja wiersza Jana Lechonia (w tle hymn państwowy). Fragment uroczystości. Brak zakończenia. zwiń
 • RWE50-lecie obrony Lwowa (1), data emisji: 02-11-1968 Przekazanie przez płk. Stanisława Kuniczaka relikwiarza lwowskiego w Instytucie Polskim im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie... więcejPrzekazanie przez płk. Stanisława Kuniczaka relikwiarza lwowskiego w Instytucie Polskim im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie na ręce gen. Mariana Kukiela; przemówienie gen. M. Kukiela; wystąpienie niezidentyfikowanej osoby duchownej. Przekazanie sztandaru 16 Lwowskiego Batalionu Strzelców. Przemówienie gen. Władysława Andersa; oklaski, dekoracja sztandaru Batalionów Strzelców Lwowskich odznaczeniem "Virtuti Militari", przyjęcie sztandaru, oklaski, odczytanie aktu wręczenia sztandaru 16 Lwowskiemu Batalionowi Strzelców V Kresowej Dywizji II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie przez Lwowian na uchodźstwie. zwiń