Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

10-lecie walk o Monte Cassino

01.01.1900 00:00
  • Uroczystości w Londynie (Albert Hall). Hymn Polski, Hymn Wielkiej Brytanii, Polonez A-dur Fryderyka Chopina (fragment), przemówienie gen. Kazimierza Wiśniowskiego (odczytanie listu od prezydenta RP na Uchodźstwie Augusta Zaleskiego, powitanie gości przybyłych na uroczystość, powitanie gości również w j. angielskim), apel poległych, gen. Oliver Lees Dodaj do playlisty
Uroczystości w Londynie (Albert Hall). Hymn Polski, Hymn Wielkiej Brytanii, Polonez A-dur Fryderyka Chopina (fragment), przemówienie gen. Kazimierza Wiśniowskiego (odczytanie listu od prezydenta RP na Uchodźstwie Augusta Zaleskiego, powitanie gości przybyłych na uroczystość, powitanie gości również w j. angielskim), apel poległych, gen. Oliver Leese (j. angielski), gen. Władysław Anders, polonez A-dur F. Chopina (fragment), gwar, muzyka, śpiew, występ żołnierskiego teatru Ref-Rena, deklamacje.