Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Włodzimierz Cimoszewicz
 • RWEAudycja poranna, data emisji: 01-01-1997 Audycja Anny Sosnowskiej: relacja Radosława Rybińskiego na temat kryzysu finansowego w Stoczni Gdańskiej, wypowiedź Tomasza... więcejAudycja Anny Sosnowskiej: relacja Radosława Rybińskiego na temat kryzysu finansowego w Stoczni Gdańskiej, wypowiedź Tomasza Tywonka - rzecznika AWS-u - krytyka wypowiedzi premiera Włodzimierza Cimoszewicza, w której premier obiecał wysoką pożyczkę stoczni w Wietnamie; relacja Barbary Hrybacz na temat prac Sejmu związanych z ratyfikacją konkordatu (wypowiedzi posłów: Izabeli Sierakowskiej, Ryszarda Bugaja, Tadeusza Kowalika); relacja Krzysztofa Rogalskiego z Katowic na temat procesu byłych funkcjonariuszy ZOMO oskarżonych o zabójstwo górników z Kopalni "Wujek"; wiadomości w telegraficznym skrócie - czyta Aleksandra Karasińska. Relacja Kingi Romańskiej na temat wizyty Ojca św. w Polsce, wypowiedź bp. Tadeusza Pieronka na temat przygotowań do obsługi prasowej wizyty; relacja Anny Kuźmy na temat przebiegu wizyty Aleksandra Kwaśniewskiego na Ukrainie; relacja Agnieszki Wierusińskiej na temat zmian w najwyższym dowództwie sił zbrojnych armii rosyjskiej. Rozmowa Władysława Wilkiela z Józefem Oleksym - przewodniczącym SDRP na temat ratyfikacji konkordatu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0832), data emisji: 07-11-1989 Audycja pod redakcją Sławomira Sussa: treść oświadczenia prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" po obradach w... więcejAudycja pod redakcją Sławomira Sussa: treść oświadczenia prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" po obradach w Gdańsku; uwagi Lechosława Gawlikowskiego o dyskusjach w łonie PZPR na temat przyszłego oblicza partii; rozmowa Andrzeja Świdlickeigo z Włodzimierzem Cimoszewiczem - członkiem prezydium Klubu poselskiego PZPR - o obradach XVI plenum KC PZPR; wypowiedź Henryka Kurta z Brukseli na temat stanowiska Wspólnoty Europejskiej wobec stosunków gospodarczych z Polską; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat stanowiska ustawodawców amerykańskich w sprawie pomocy gospodarczej dla Polski oraz konferencji prasowej Georga Busha - prezydenta USA. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0894), data emisji: 29-01-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz w związku z ostatnim zjazdem PZPR; korespondencja Macieja Wierzyńskiego na... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz w związku z ostatnim zjazdem PZPR; korespondencja Macieja Wierzyńskiego na temat zgonu PZPR; wypowiedź telefoniczna posła Włodzimierza Cimoszewicza - uczestniczącego w ostatnim zjeździe PZPR; komentarz Wojciecha Lamentowicza na temat PZPR; komentarz Marka Olsienkiewicza na temat wywiadu wicepremiera Leszka Balcerowicza dla zachodnio-niemieckiego tygodnika "Der Spiegel"; "Czy wielki business jest zainteresowany inwestowaniem w Europie Wschodniej na dużą skalę?" - korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0931), data emisji: 31-03-1990 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy z posiedzenia Senatu; rozmowa... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy z posiedzenia Senatu; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z posłem Włodzimierzem Cimoszewiczem - przewodniczącym parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej; komentarz pióra Wiesława Wawrzyniaka na temat artykułu z tygodnika "Der Spiegel" o barbarzyńskich metodach selekcji sierot i skazywania na powolną głodową śmierć dzieci upośledzonych w Rumunii. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0941), data emisji: 15-04-1990 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna Tomasza Wróblewskiego z Barbarą Malak - na temat bezrobocia, w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna Tomasza Wróblewskiego z Barbarą Malak - na temat bezrobocia, w związku ze zwolnieniami grupowymi w fabryce autobusów Autosan w Sanoku; rozmowa Bogdana Kleczyńskiego z Józefą Hennelową - posłanką na Sejm, redaktorem "Tygodnika Powszechnego" - na temat polityki gospodarczej rządu i sytuacji w Polsce; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Włodzimierzem Cimoszewiczem - przewodniczącym Klubu Lewicy Demokratycznej - na temat polityki gospodarczej rządu i sytuacji w Polsce; wypowiedź Jana Nowaka - byłego dyrektora RWE - na temat stacjonowania w Polsce wojsk radzieckich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1259), data emisji: 01-01-1997 Audycja Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat apelu dwóch opozycyjnych partii sejmowych do prezydenta... więcejAudycja Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat apelu dwóch opozycyjnych partii sejmowych do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o podpisanie ustawy lustracyjnej (wypowiedzi posłów: Tadeusza Syryjczyka, Ryszarda Bugaja, Tedeusza Mazowieckiego na temat kontrowersji wokół ustawy); relacja Radosława Rybińskiego na temat porozumienia pomiędzy Rosją a NATO, wypowiedź Dariusza Rosati - ministra spraw zagranicznych - na temat rozszerzenia NATO; relacja Jacka Fedora na temat uroczystości nadania tytułu "Sprawiedliwy wsród narodów świata" dla 26 Polaków za ratowanie Żydów, wypowiedź premiera Włodzimierza Cimoszewicza na temat wzajemnych relacji polsko-żydowskich; korespondencja Renaty Widtmann z Wilna na temat stopniowego wprowadzania języka litwewskiego w szkołach polskich na Litwie; relacja Anny Kuźmy na temat unii Rosji i Białorusi; relacja Agnieszki Pianki z Wiednia na temat stanowiska USA wobec sytuacji w Bośni; korespondencja Ewy Jabłońskiej z Bratysławy na temat referendum na Słowacji dotyczącego wejścia tego kraju do Unii Europejskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1285), data emisji: 01-01-1997 Audycja R. Żelaznego: komentarz autora na temat pracy Sejmu; relacja B. Hrybacz na temat zagrożeń polskiej demokracji, wypowiedź... więcejAudycja R. Żelaznego: komentarz autora na temat pracy Sejmu; relacja B. Hrybacz na temat zagrożeń polskiej demokracji, wypowiedź premiera W. Cimoszewicza na temat ustawy lustracyjnej; relacja A. Kuźmy na temat wizyty prezydenta A. Kwaśniewskiego na Ukrainie; relacja R. Rybińskiego na temat sytuacji eksportowej w Polsce, wypowiedź W. Kaczmarka - ministra gospodarki - na temat wyników polskiego eksportu; relacja J. Fedora na temat pracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz o zarzutach pod adr zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1301) Audycja Stanisława Jałowieckiego. Relacja Barbary Hrybacz na temat uchylenia przez Sejm immunitetu poselskiego Ireneuszowi Sekule... więcejAudycja Stanisława Jałowieckiego. Relacja Barbary Hrybacz na temat uchylenia przez Sejm immunitetu poselskiego Ireneuszowi Sekule - prezesowi Głównego Urzędu Ceł - za działania na szkodę skarbu państwa, wypowiedzi: Jacka Marciniaka - asystenta posła Sekuły oraz posła Tadeusza Syryjczyka; komentarz Radosława Rybińskiego na temat projektu programu przedstawionego przez "Ruch Stu", wypowiedzi Macieja Jankowskiego i Czesława Bieleckiego na temat "bezpiecznego państwa" działającego na rzecz obywateli; korespondencja Wacława Białego na temat pobytu w Lublinie szefów SDRP, m.in.: Józefa Oleksego, Jerzego Szmajdzińskiego i Izabeli Sierakowskiej; korespondencja Agnieszki Pianki na temat spotkania premiera Włodzimierza Cimoszewicza z kanclerzem Austrii Franzem Vranitzkym w Wiedniu; komentarz Ryszarda Kaczyńskiego na temat zamieszek w Zairze; korespondencja Romana Żelaznego z Monachium przedstawiająca opinie niemieckiej prasy codziennej na temat wydarzeń w Polsce; wspomnienie Leszka Balcerowicza, w związku z nagłą śmiercią Andrzeja Bączkowskiego - ministra pracy. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1396) Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat obrad Sejmu w sprawie skali podatkowej... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat obrad Sejmu w sprawie skali podatkowej (wypowiedzi: Stanisława Peca z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszka Balcerowicza, Ryszarda Bugaja i Waldemara Pawlaka); relacja Radosława Rybińskiego na temat wizyty Gyuala Horna - premiera Węgier - w Polsce (wypowiedź premiera W. Cimoszewicza); relacja Szymona Kaczmarka ze Szczecina na temat zatrzymania przez szczenińskich policjantów 24-letniego Krzysztofa K. (pseud. "Puca") i 45-letniego Jowana D. (pseud. "Jugol") - podejrzanych o hurtowy handel narkotykami; relacja Ryszarda Kaczyńskiego na temat konfliktu białoruskiego; relacja Renaty Widtman z Wilna na temat nowego "zgrzytu" w stosunkach litewsko-łotewskich; korespondencja Agnieszki Pianki z Wiednia na temat sporu między cywilnymi i wojskowymi władzami Serbii; informacje na temat kontrowersji wokół Beutros Beutros-Ghali - Sekretarza Generalnego ONZ; korespondencja Andrzeja Niewiadowskiego z Bratysławy na temat rządu słowackiego, który pozbawił akredytacji czterech dziennikarzy. zwiń
 • BBCProgram Cimoszewicza, data emisji: 07-11-1990 Program polityczny Włodzimierza Cimoszewicza - kandydata na prezydenta.
 • RWEPrzed wejściem do Belwederu, data emisji: 15-11-1990 Rozmowa Macieja Wierzyńskiego, Sławomira Sussa i Piotra Sawickiego z Włodzimierzem Cimoszewiczem - kandydatem na urząd prezydenta... więcejRozmowa Macieja Wierzyńskiego, Sławomira Sussa i Piotra Sawickiego z Włodzimierzem Cimoszewiczem - kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. zwiń
 • RWEStudio wyborcze Rozgłośni Polskiej RWE, data emisji: 25-11-1990 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego i Sławomira Sussa: informacje Piotra Załuskiego (studio wyborcze w Warszawie) o... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego i Sławomira Sussa: informacje Piotra Załuskiego (studio wyborcze w Warszawie) o wynikach wyborów prezydenckich w Polsce; rozmowy Tomasza Piotrowskiego z Leszkiem Moczulskim; Włodzimierzem Cimoszewiczem, prof. Bronisławem Geremkiem, wypwiedź prof. Stefana Amsterdamskiego oraz Andrzeja Drawicza - prezesa Radiokomitetu i Macieja Iłowieckiego - prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; relacja Wacława Białego z Lublina. zwiń
 • RWEWiadomości RWE, data emisji: 22-04-1997 Wiadomości z kraju i ze świata - m.in. premier Włodzimierz Cimoszewicz poinformował, iż w ciągu ośmiu tygodni Radzie Ministrów... więcejWiadomości z kraju i ze świata - m.in. premier Włodzimierz Cimoszewicz poinformował, iż w ciągu ośmiu tygodni Radzie Ministrów zostanie przedstawiony program modernizacji Polskich Sił Zbrojnych; władze telerwizji publicznej zaprzeczają że instytucja znajduje się w kryzysie finansowym; planowane spotkanie W. Cimoszewicza z Jarosławem Kalinowskim - kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na ministra rolnictwa; planowana wizyta ministra spraw zagranicznych Chin w Stanach Zjednoczonych; wizyta tybetańskiego duchownego Dalajlamy w Stanach Zjednoczonych; rozmowy pokojowe między Stanacmi Zjednoczonymi a Koreą Północną i Południową nie przyniosły rezultatów; prezydent Francji Jacques Chirac powziął decyzję o rozwiązaniu parlamentu i rozpisaniu przedterminowych wyborów; kolejna runda rozmów rosyjsko-ukraińskich na temat floty czarnomorskiej; prezydent Turcji wezwał do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów, by zmienić układ sił w tureckim parlamencie. zwiń
 • RWEWiadomości RWE, data emisji: 01-01-1996 Wiadomości z kraju i ze świata (brak początku) - m.in. prywatna podróż prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do Stanów... więcejWiadomości z kraju i ze świata (brak początku) - m.in. prywatna podróż prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do Stanów Zjednoczonych na Igrzyska Olimpijskie w Atlancie; urlop wypoczynkowy premiera Włodzimierza Cimoszewicza; pracownicy Stoczni Gdańskiej otrzymali po 50 złotych bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego przedsiębiorstwa; wiadomości zagraniczne. Czyta Piotr Ligaj. zwiń
 • RWEWiadomości RWE Wiadomości z kraju i ze świata - m.in. premier W. Cimoszewicz zapowiedział możliwość obniżenia podatków; 2 dzień wizyty prezydenta... więcejWiadomości z kraju i ze świata - m.in. premier W. Cimoszewicz zapowiedział możliwość obniżenia podatków; 2 dzień wizyty prezydenta A. Kwaśniewskiego w Wielkiej Brytanii; zdaniem Akcji Wyborczej "Solidarność" decyzja Sejmu w sprawie autorów stanu wojennego jest posunięciem politycznym (Sejm głosami partii koalicyjnych uwolnił gen. W. Jaruzelskiego i innych byłych członków Rady Państwa PRL od odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 r.); w Poznaniu odsłonięto pomnik ofiar polskiego czerwca 1956 r.; około 40 tysięcy osób demonstrowało w Warszawie przeciwko nowelizacji ustawy antyaborcyjnej (oświadczenie Prymasa Polski J. Glempa dla włoskiego dziennika "La Stampa"); premier Rosji W. Czernomyrdin ostrzegł przedstawicieli federalnych służb specjalnych, aby trzymali się z dala od polityki; rosyjska Duma potępiła rząd za nieudolność w wykonywaniu "tegorocznego" budżetu oraz zwróciła się do ministrów o podjęcie skuteczniejszej walki z oszustwami podatkowymi; 40. rocznica węgierskiego Powstania. Sygnał RWE. Czyta Aleksandra Karasińska. zwiń
 • RWEWiadomości RWE Aktualne wiadomości z kraju i ze świata (brak początku), m.in.: premier Włodzimierz Cimoszewicz otworzył w Charkowie na Ukrainie... więcejAktualne wiadomości z kraju i ze świata (brak początku), m.in.: premier Włodzimierz Cimoszewicz otworzył w Charkowie na Ukrainie konsulat Polski; prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko chce rozszerzyć uprawnienia prezydenckie. Czyta Łukasz Modelski. zwiń
 • RWEWiadomości RWE, data emisji: 01-01-1997 (Brak poczatku). Aktualne wiadomości z kraju i ze świata, m.in.: premier Włodzimierz Cimoszewicz przebywa z oficjalną wizytą w... więcej(Brak poczatku). Aktualne wiadomości z kraju i ze świata, m.in.: premier Włodzimierz Cimoszewicz przebywa z oficjalną wizytą w Izraelu; Duma Państwowa Rosji nie ma uprawnień konstytucyjnych do rozpatrywania sprawy zwolnienia Borysa Jelcyna z funkcji prezydenta Rosji. Czyta Anna Szałańska. zwiń
 • RWEWiadomości RWE (godz. 10:00), data emisji: 01-01-1997 Aktualne wiadomości z kraju i ze świata, m.in.: fala powodziowa dotarła do Słubic; Aleksander Kwaśniewski uważa, że wybory powinny... więcejAktualne wiadomości z kraju i ze świata, m.in.: fala powodziowa dotarła do Słubic; Aleksander Kwaśniewski uważa, że wybory powinny się odbyć w konstytucyjnym terminie; premier Włodzimierz Cimoszewicz odwiedza tereny popowodziowe. Czyta Aleksandra Karasińska. zwiń
 • RWEWiadomości RWE (godz. 10:00) Aktualne wiadomości z kraju i ze świata, m. in.: Włodzimierz Cimoszewicz uważa swoja wizytę w Rosji za udaną; Roman Jagieliński... więcejAktualne wiadomości z kraju i ze świata, m. in.: Włodzimierz Cimoszewicz uważa swoja wizytę w Rosji za udaną; Roman Jagieliński będzie startował w konkursie na prezesa PSL. Czyta Wojciech Nerkowski. zwiń
 • RWEWiadomości RWE (godz. 11:00), data emisji: 01-01-1997 Aktualne wiadomości z kraju i ze świata, m.in.: informacje na temat spotkania premiera Włodzimierza Cimoszewicza z wojewodami... więcejAktualne wiadomości z kraju i ze świata, m.in.: informacje na temat spotkania premiera Włodzimierza Cimoszewicza z wojewodami Polski południowej na temat powodzi; partia AWS złożyła w Sejmie projekt ustawy na temat sposobu finansowania skutków powodzi; Sejm zajmuje się pracą nad tzw. "ustawami okołokonkordatowymi"; komentarz Władysława Wilkiela na temat obrad Rady Naczelnej PSL w Warszawie, w związku z pomocą dla rolników poszkodowanych przez powódź; wizyta Javiera Solany - sekretarza generalnego NATO - w USA, w sprawie rozszerzenia Paktu. Czyta Piotr Marczewski. zwiń