Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0832)

07.11.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Sławomira Sussa: treść oświadczenia prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" po obradach w Gdańsku; uwagi Lechosława Gawlikowskiego o dyskusjach w łonie PZPR na temat przyszłego oblicza partii; rozmowa Andrzeja Świdlickeigo z Włodzimierzem Cimoszewiczem - członkiem prezydium Klubu poselskiego PZPR - o obradach XVI Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Sławomira Sussa: treść oświadczenia prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" po obradach w Gdańsku; uwagi Lechosława Gawlikowskiego o dyskusjach w łonie PZPR na temat przyszłego oblicza partii; rozmowa Andrzeja Świdlickeigo z Włodzimierzem Cimoszewiczem - członkiem prezydium Klubu poselskiego PZPR - o obradach XVI plenum KC PZPR; wypowiedź Henryka Kurta z Brukseli na temat stanowiska Wspólnoty Europejskiej wobec stosunków gospodarczych z Polską; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat stanowiska ustawodawców amerykańskich w sprawie pomocy gospodarczej dla Polski oraz konferencji prasowej Georga Busha - prezydenta USA.