Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Zbigniew Bujak
 • BBC"Solidarność" i Komisja Tymczasowa, data emisji: 30-09-1986
 • BBC„Solidarność” i Jan Paweł II, data emisji: 01-01-1987 Zbigniew Bujak o „Solidarności” i papieżu.
 • RWE5. rocznica podziemnego Radia Solidarność, data emisji: 09-05-1987 Audycja Arkadiusza Olszowego - w związku z 5. rocznicą istnienia podziemnego Radia Solidarność (dokończenie). W audycji m.in.:... więcejAudycja Arkadiusza Olszowego - w związku z 5. rocznicą istnienia podziemnego Radia Solidarność (dokończenie). W audycji m.in.: wystąpienie Zbigniewa Bujaka, przewodniczącego NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze w audycji Radia Solidarność nadawanej przed wyborami do Sejmu w 1985 r.; wypowiedzi pracowników Radia Solidarność: organizatora produkcji, redaktorki, naczelnego konstruktora, emitera; ballada w wykonaniu Jana Krzysztofa Kelusa. zwiń
 • RWEAntologia podziemia Relacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą... więcejRelacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą stoczni; komentarz nt. filmu A. Wajdy pt: "Człowiek z żelaza"; fragm. koncertu w Teatrze Wielkim: "Daj nam uprzątnąć dom ojczysty…" i "Jeszcze Polska nie umarła…" - w recytacji D. Olbrychskiego; fragm. wywiadu L. Wałęsy dla Radia "Solidarność" nt. strajków oraz o stanie realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia; fragm. ze spotkania delegacji "Solidarności" z Ojcem św. w styczniu 1980 r.; wyp. L. Wałęsy podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Poznańskiego Czerwca. Relacja pisarza L. Herbsta nt. represji, jakie przeżył podczas internowania i pobytu w więzieniu w Strzelcach Opolskich; fragm. rozmów tel. pomiędzy radiowozami MO a centralą m.in.: nt. użycia ostrej broni; wyp. płk. J. Przymanowskiego - partyjnego nadzorcy dziennikarzy i aktorów – nt. bojkotu w tym środowisku; fragm. audycji Radia "Solidarność" nadanej: 12 IV 1982 r., 30 IV 1982 oraz 3 V 1982 r. zwiń
 • RWEArtyści Warszawy dla Solidarności, data emisji: 31-12-1982 Fragmenty z koncertu NSZZ "Solidarność" zorganizowanego w Teatrze Wielkim w Warszawie 10.X.1980 r. Występują: Zbigniew Bujak -... więcejFragmenty z koncertu NSZZ "Solidarność" zorganizowanego w Teatrze Wielkim w Warszawie 10.X.1980 r. Występują: Zbigniew Bujak - przewodniczący NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze (powitanie) * Halina Mikołajska - "Uspokojenie" (Juliusz Słowacki) * Andrzej Seweryn - "Do przyjaciół Moskali" (Adam Mickiewicz) * Maciej Rayzacher - "Wiara, nadzieja, miłość" (Czesław Miłosz) * Maja Komorowska - "Litość" (Anna Kamieńska) * Zofia Mrozowska - "Dzieci epoki" (Wisława Szymborska) * Damian Damięcki - "Przesłanie Pana Cogito" (Zbigniew Herbert) * Mirosław Konarowski - "Matka Boska Częstochowska..." (Jan Lechoń) * Daniel Olbrychski - "Który skrzywdziłeś" (Czesław Miłosz). Audycję przygotowali: Janusz Marchwiński i Marcin Idziński. zwiń
 • RWEAudycja II Programu Radia Solidarność Audycja II Programu Radia "Solidarność" (47 audycja): "Będzie temu, rok czy dwa..." - piosenka; komentarz autora na temat stanu... więcejAudycja II Programu Radia "Solidarność" (47 audycja): "Będzie temu, rok czy dwa..." - piosenka; komentarz autora na temat stanu polskiej energetyki, fragment wypowiedzi Anny Lipińskiej - wygłoszony na posiedzeniu klubu ekologicznego - na temat niebezpieczeństw jakie niesie energia jądrowa; serwis informacyjny, m.in.: na temat rozpędzenia przez MO ulicznej demonstracji w Miedzyrzeczu, protestującej przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych w pobliżu miasta; fragment wypowiedzi Zbigniewa Bujaka - działacza "Solidarności" - na temat sposobu rozdziału miliona dolarów przekazanych przez rząd USA. zwiń
 • RWEAudycja II Programu Radia Solidarność (46 audycja) "Mury", "Oczom zdumionej publiczności…" - fragmenty piosenek; komentarze na temat uroczystego upamiętniania kolejnej rocznicy... więcej"Mury", "Oczom zdumionej publiczności…" - fragmenty piosenek; komentarze na temat uroczystego upamiętniania kolejnej rocznicy "wydarzeń sierpniowych", zjazdu światowych organizacji w Londynie, popierających "Solidarność", apelujących o przywrócenie jawnego działania "Solidarności" w kraju. Fragment rozmowy ze Zbigniewem Bujakiem - na temat decyzji Sądu Najwyższego odmowiającej rejestracji związków zawodowych; "Róbmy swoje" - piosenka. zwiń
 • RWEAudycja II programu Radia Solidarność (46 audycja) Serwis informacyjny dotyczący siódmej rocznicy powstania "Solidarności"; rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem - o próbach rejestracji... więcejSerwis informacyjny dotyczący siódmej rocznicy powstania "Solidarności"; rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem - o próbach rejestracji "Solidarności". zwiń
 • RWEAudycje «Radia Solidarność» Taśma I * AUDYCJA nr 1: informacje - na temat m.in.: nagrywania audycji w celu próby technicznej urządzeń nadawczych; «wojny»,... więcejTaśma I * AUDYCJA nr 1: informacje - na temat m.in.: nagrywania audycji w celu próby technicznej urządzeń nadawczych; «wojny», która pochłonęła górników z kopalni "Wujek"; * AUDYCJA nr 2 (30.IV): informacje - na temat m.in.: nadawania audycji; wypowiedzi: Zbigniewa Romaszewskiego; Zbigniewa Bujaka; komunikaty związane z obchodami świąt 1 i 3 maja * AUDYCJA nr 3 (3.V.): powtórzenie wypowiedzi Z. Bujaka z AUDYCJI nr. 2; przedstawienie wypowiedzi Z. Romaszewskiego - o pluraliźmie światopoglądowym; informacje na temat: spotkania 22.IV. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" regionu Gdańska, Dolnego Śląska, Małopolski, Mazowsza ; * AUDYCJA nr 4 (9.V.): informacje - na temat: Regionalnego Komitetu Wykonawczego Solidarności,* AUDYCJA nr 5 (16.V.): informacje - na temat: Jana Krzysztofa Kelusa ; powołania regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "Solidarność; 184 konferencji Episkopatu; śmierci Joanny Lenartowicz; powołania Krajowej Komisji Koordynacyjnej pracowników oświaty: przedstawienie oświadczenia na temat wydarzeń 3.V; głodówki rozpoczętej 13 maja w Białołęce; ; depeszy… zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego, data emisji: 01-01-1991 Audycja nadana w 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W audycji m.in.: wypowiedzi Jana Rulewskiego z Bydgoszczy i Lecha... więcejAudycja nadana w 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W audycji m.in.: wypowiedzi Jana Rulewskiego z Bydgoszczy i Lecha Wałęsy - uczestniczących w obradach Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" * Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego * Frag. przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego * Wypowiedź Andrzeja Milczanowskiego * Dramatyczny apel kobiet do milicjantów i żołnierzy * Piosenka: "Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta..." * Frag. kazania ks. Mirosława Drzewieckiego - wygłoszonego we wrocławskiej katedrze * Nagranie wykonane w więziennej celi w Uchercach * Wypowiedź Stefana Olszowskiego - jednego z głównych inkwizytorów stanu wojennego - na naradzie partyjnej w marcu 1982 r. * Fragment nagrania z partyjnej narady w komitecie wojewódzkim PZPR we Wrocławiu z wypowiedzią Tadeusza Porębskiego * Fragm. wypowiedzi Janusza Przymanowskiego - jednego z gwiazdorów stanu wojennego * Wypowiedź ordynariusza diecezji przemyskiej biskupa Tokarczuka - na obchodach dożynkowych na Jasnej Górze w 1982 r. * Przemówienie mecenasa Rossa - obrońcy Władysława Frasyniuka *… zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0038), data emisji: 01-01-1982 Audycja pod redakcją Andrzeja Krzeczunowicza. Tekst przemówienia noworocznego Jana Pawła II wygłoszonego na Placu św. Piotra w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Krzeczunowicza. Tekst przemówienia noworocznego Jana Pawła II wygłoszonego na Placu św. Piotra w Rzymie - poświęconego Polsce (czyta: Włodzimierz Sznarbachowski); omówienie przez Andrzeja Borowicza - apelu Zbigniewa Bujaka - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze; "15 przykazań Solidarności" - tekst ulotki NSZZ "Solidarność" wydanej na Śląsku; komentarz Lechosława Gawlikowskiego na temat podwyżek cen proponowanych przez juntę wojskową; omówienie przez Adama Barskiego przemówienia noworocznego Henryka Jabłońskiego - przewodniczącego Rady Państwa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0066), data emisji: 02-01-1982 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza) - o... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza) - o wypowiedziach Ojca św. na temat NSZZ "Solidarność"; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o ważnym wystąpieniu Francois'a Mitterranda - prezydenta Francji; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o noworocznym przemówieniu Edwarda Raczyńskiego; treść życzeń noworocznych Zbigniewa Bujaka; "Przemilczenie i zakłamanie prasy stanu wojennego" - komentarz; uwagi Józefa Ptaczka - o zakazanych stowarzyszeniach; komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat sytuacji na Uniwersytetach; komentarz Aliny Grabowskiej - o znaczeniu niezależnej informacji obywatelskiej na przykładzie jednej z ulotek NSZZ "Solidarność". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0120), data emisji: 31-05-1986 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego. Informacje na temat aresztowania Zbigniewa Bujaka - przewodniczącego NSZZ "Solidarność"... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego. Informacje na temat aresztowania Zbigniewa Bujaka - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze; rozmowa P. Załuskiego ze Stanisławem Jałowieckim - byłym przewodniczącym regionu Śląska Opolskiego; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - na temat piątej encykliki Jana Pawła II pt. "Divinum et vivificantem" (fragmenty encykliki); komentarz P. Załuskiego - o praktyce informacyjnej w PRL; omówienie artykułu Gerta Baumgartena z zachodnioniemieckiej gaz zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0122), data emisji: 02-06-1986 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego. Informacje na temat aresztowania Henryka Wujca i Władysława Frasyniuka - działaczy... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego. Informacje na temat aresztowania Henryka Wujca i Władysława Frasyniuka - działaczy "Solidarności"; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu: fragmenty Listu Pasterskiego Kardynałów, Arcybiskupów i biskupów polskich - o prawach rodziców i zadaniach szkoły w wychowaniu młodego pokolenia; przedstawienie sylwetki Zbigniewa Bujaka (odczytanie fragmentów jego wypowiedzi); uwagi Andrzeja Krzeczunowicza - na temat przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego - na warszawskiej konferencji przedzjazdowej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0566), data emisji: 05-02-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Krzysztofa Turowskiego z paryskiego Kontaktu - z obrad Krajowej Komisji... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Krzysztofa Turowskiego z paryskiego Kontaktu - z obrad Krajowej Komisji Wykonawczej w Gdańsku; treść oświadczenia przekazana przez Barbarę Malak na temat listu wystosowanego z Polski w sprawie zaprzestania represji władz Rumunii przeciwko obywatelce rumuńskiej; rozmowy A. Borowicza z Leszkiem Moczulskim - szefem Konfederacji Polski Niepodległej i Zbigniewem Bujakiem - przewodniczącym "Solidarności" regionu Mazowsze - na temat zbliżających się obrad "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0628), data emisji: 23-03-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: informacje z plebanii kościoła św. Brygidy w Gdańsku na temat konferencji prasowej... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: informacje z plebanii kościoła św. Brygidy w Gdańsku na temat konferencji prasowej Lecha Wałęsy; rozmowa telefoniczna Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE ze Zbigniewem Bujakiem - przewodniczącym RKW Mazowsze, członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" - na temat obrad "okrągłego stołu"; treść oświadczenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów (czyta: Jan Minkiewicz); komentarz Aliny Grabowskiej o sprawie rewizji wyroku na Zdzisława Najdera - by zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0674), data emisji: 01-05-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz D. Drzewińskiej na temat wydarzeń związanych z datą pierwszego maja; komentarz... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz D. Drzewińskiej na temat wydarzeń związanych z datą pierwszego maja; komentarz Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat konferencji Narodowego Funduszu na Rzecz Rozwoju Demokracji (fragment wystąpienia Jacka Kuronia - uczestnika konferencji); odczytanie wywiadu Grzegorza Ziętkiewicza ze Zbigniewem Bujakiem na temat m.in. protestów studenckich w Poznaniu, "Solidarności"; relacja telefoniczna Krystyny Ziobrowskiej - członkini regionalnego Komitetu Obywatelskiego - na temat kandydatów do parlamentu z listy Komitetów Obywatelskich z województwa opolskiego; przedstawienie przez Barbarę Malak kandydatów z województwa jeleniogórskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0808), data emisji: 29-09-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Tomasza Wróblewskiego ze Zbigniewem Bujakiem - posłem - na temat dwóch... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Tomasza Wróblewskiego ze Zbigniewem Bujakiem - posłem - na temat dwóch wydarzeń w Sejmie: uchwalenie prowizorium budżetowego oraz odejście ośmiu posłów PSL z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego; korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy o sejmowej debacie na temat prowizorium budżetowego; wypowiedź Piotra Nowiny-Konopki o posunięciach gospodarczych rządu w optyce Lecha Wałęsy. Rozmowa T. Wróblewskiego ze Z. Bujakiem i Michałem Boni na temat przyszłości "Solidarności"; komentarz na temat rozwiązania ZOMO i reformy wymiaru sprawiedliwości. zwiń
 • RWEGazeta dźwiękowa nr 15 Audycja Stefana Bratkowskiego: "Będziemy siać, choć grunta nasze marne…" - piosenka; przegląd wydarzeń krajowych: m.in.: o... więcejAudycja Stefana Bratkowskiego: "Będziemy siać, choć grunta nasze marne…" - piosenka; przegląd wydarzeń krajowych: m.in.: o aresztowaniu Zbigniewa Bujaka, zapowiedziach Czesława Kiszczaka ogłaszjących amnestię dla więźniów politycznych; powołaniu przez Lecha Wałęsy Rady Tymczasowej NSZZ "Solidarność". "Rozejm" - felieton na temat zwolnienia więźniów politycznych w Polsce; "Tyle kart, tyle…" - piosenka; "Przed bilansem" - felieton; fragment piosenki w j. angielskim; "Kończy się najgorsze, zaczyna się najtrudniejsze - felieton; "Dawni fornale majątku…" - piosenka; "Na śmierć Basi Sadowskiej" - felieton; "Postęp odrodzenia moralnego" - felieton. zwiń
 • RWEI Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.12), data emisji: 04-11-1981 Sprawozdanie dźwiękowe z popołudniowego posiedzenia drugiego dnia (27 września), II tury obrad Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku -... więcejSprawozdanie dźwiękowe z popołudniowego posiedzenia drugiego dnia (27 września), II tury obrad Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - wystąpienia A. Matuszczaka; wystąpienia: Mieczysława Gila - z regionu Małopolska - wydelegowanego przez KKP do rozmów z Sejmem; Jacka Kuronia; głosowanie nad wnioskiem o złożeniu wyjaśnień przez członków Prezydium KKP o swojej nieobecności na posiedzeniu Prezydium dnia 24 września - wystąpienia: Bogdana Lisa - z regionu gdańskiego; Andrzeja Gwiazdy; Ryszarda Kalinowskiego - z regionu Elbląg; Zbigniewa Bujaka; posłanie od związkowców z Dolnego Śląska do Zjazdu. zwiń