Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Dokumenty stanu wojennego

01.01.1991 00:00
  • Audycja nadana w 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W audycji m.in.: wypowiedzi Jana Rulewskiego z Bydgoszczy i Lecha Wałęsy - uczestniczących w obradach Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" * Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego * Frag. p Dodaj do playlisty
Audycja nadana w 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W audycji m.in.: wypowiedzi Jana Rulewskiego z Bydgoszczy i Lecha Wałęsy - uczestniczących w obradach Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" * Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego * Frag. przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego * Wypowiedź Andrzeja Milczanowskiego * Dramatyczny apel kobiet do milicjantów i żołnierzy * Piosenka: "Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta..." * Frag. kazania ks. Mirosława Drzewieckiego - wygłoszonego we wrocławskiej katedrze * Nagranie wykonane w więziennej celi w Uchercach * Wypowiedź Stefana Olszowskiego - jednego z głównych inkwizytorów stanu wojennego - na naradzie partyjnej w marcu 1982 r. * Fragment nagrania z partyjnej narady w komitecie wojewódzkim PZPR we Wrocławiu z wypowiedzią Tadeusza Porębskiego * Fragm. wypowiedzi Janusza Przymanowskiego - jednego z gwiazdorów stanu wojennego * Wypowiedź ordynariusza diecezji przemyskiej biskupa Tokarczuka - na obchodach dożynkowych na Jasnej Górze w 1982 r. * Przemówienie mecenasa Rossa - obrońcy Władysława Frasyniuka *…