Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Ignacy Mościcki
  • RWEDzieje polskich sił zbrojnych na zachodzie (nr 073), data emisji: 17-12-1970 "Wspomnienia na temat Brygady Syberyjskiej" V Dywizji Strzelców Syberyjskich pod dowództwem płk Waleriana Czumy (1918-1920) - w... więcej"Wspomnienia na temat Brygady Syberyjskiej" V Dywizji Strzelców Syberyjskich pod dowództwem płk Waleriana Czumy (1918-1920) - w wykonaniu płk Antoniego Cieszkowskiego (m.in. wspomnienie o Józefie Nułkowskim - dowódcy X Korpusu). Cytowany fragment przemówienia Ignacego Mościckiego na posiedzeniu Ligi Narodów. zwiń
  • RWEDzień pierwszy, dzień ostatni (cz.1), data emisji: 01-09-1989 Audycja Piotra Załuskiego - nadana w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W programie m.in.: fragmenty powieści Tadeusza... więcejAudycja Piotra Załuskiego - nadana w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W programie m.in.: fragmenty powieści Tadeusza Nowakowskiego; "Polska jesień" - fragmenty prozy z tomu Jana Józefa Szczepańskiego; wspomnienia Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) z 1 IX 1939 roku; orędzie Ignacego Mościckiego - prezydenta RP (czyta lektor); 1 IX 1939 r. - rozkaz Edwarda Rydza-Śmigłego - Naczelnego Wodza - do żołnierzy, w związku z napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę (czyta lektor); 2 IX 1939 r. - oświadczenie gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego - premiera - na posiedzeniu Sejmu (czyta lektor). zwiń
  • RWEPodręcznik historii, data emisji: 01-01-1985 "Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. IX podręcznika pt: "Polska w latach 1935-1939". Podrozdziały:... więcej"Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. IX podręcznika pt: "Polska w latach 1935-1939". Podrozdziały: "Konstytucja kwietniowa 1935", "Śmierć J. Piłsudskiego", "Sytuacja polityczna w Polsce po śmierci J. Piłsudskiego", "Życie gospodarcze - działalność ministra E. Kwiatkowskiego", "Polityka zagraniczna Polski w latach 1935-1939" * Rozmowa J. Piłsudskiego z J. Beckiem z 10 V 1935 r. nt. konieczności utrzymania obecnej linii politycznej tzn. kontynuowania dobrych stosunków z Niemcami, Anglią i Francją * Przemówienie I. Mościckiego z 18 V 1935 r., podczas uroczystości pogrzebowych J. Piłsudskiego *Wypowiedź J. Szembeka nt. paktu francusko-radzieckiego o wzajemnej pomocy * Treść komunikatu PAT z 30 IX 1938 r. skierowana do rządu Czechosłowacji w sprawie zwrotu Zaolzia * List polskich komunistów z III 1938 r. nawołujący do stworzenia koalicji antyrządowej. Cz. X podręcznika pt: "Sytuacja międzynarodowa w przede dniu II wojny światowej". Podrozdziały: "Anszlus Austrii", "Układy monachijskie. Zabór Czechosłowacji" zwiń
  • RWEWybitni Polacy (nr 022) Ignacy Mościcki - prezydent II RP w latach 1926-1939. Audycja Wacława Zbyszewskiego.
  • RWEZ kolędą egzotyczną u kolorowych chrześcijan Pogadanka płk Hartmana na temat decyzji powziętej w 1938 r. która wyznaczała kościół w Wołczynie jako miejsce ostatecznego... więcejPogadanka płk Hartmana na temat decyzji powziętej w 1938 r. która wyznaczała kościół w Wołczynie jako miejsce ostatecznego spoczynku prochów króla Stanisława Augusta i została podjęta bez aprobaty prezydenta Mościckiego. zwiń