Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1985 00:00
  • "Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. IX podręcznika pt: "Polska w latach 1935-1939". Podrozdziały: "Konstytucja kwietniowa 1935", "Śmierć J. Piłsudskiego", "Sytuacja polityczna w Polsce po śmierci J. Piłsudskiego", "Życie gospodarcze - działalność ministra E. Kwiatkowskiego", "Polityka zagraniczna Polski w latach 1935-1939" Dodaj do playlisty
"Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. IX podręcznika pt: "Polska w latach 1935-1939". Podrozdziały: "Konstytucja kwietniowa 1935", "Śmierć J. Piłsudskiego", "Sytuacja polityczna w Polsce po śmierci J. Piłsudskiego", "Życie gospodarcze - działalność ministra E. Kwiatkowskiego", "Polityka zagraniczna Polski w latach 1935-1939" * Rozmowa J. Piłsudskiego z J. Beckiem z 10 V 1935 r. nt. konieczności utrzymania obecnej linii politycznej tzn. kontynuowania dobrych stosunków z Niemcami, Anglią i Francją * Przemówienie I. Mościckiego z 18 V 1935 r., podczas uroczystości pogrzebowych J. Piłsudskiego *Wypowiedź J. Szembeka nt. paktu francusko-radzieckiego o wzajemnej pomocy * Treść komunikatu PAT z 30 IX 1938 r. skierowana do rządu Czechosłowacji w sprawie zwrotu Zaolzia * List polskich komunistów z III 1938 r. nawołujący do stworzenia koalicji antyrządowej. Cz. X podręcznika pt: "Sytuacja międzynarodowa w przede dniu II wojny światowej". Podrozdziały: "Anszlus Austrii", "Układy monachijskie. Zabór Czechosłowacji"