Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Władysław Gomułka
 • fot. PAP Ur.1905, zm.1982. Działacz komunistyczny, sekretarz generalny PPR. W 1948 oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne i aresztowany. Od października 1956 I sekretarz KC PZPR.

  Początkowo cieszył się dużym poparciem społecznym i był dla ludzi symbolem odejścia od stalinizmu, później stawał się coraz bardziej dogmatyczny.

  Zwolennik interwencji w Czechosłowacji w 1968, a także odpowiedzialny za represje studenckie w marcu 1968 i kampanię antysemicką.

  W grudniu 1970 wydał polecenie użycia broni przeciwko robotnikom.

Nagrania na temat: Władysław Gomułka
 • RWE10 lat później, data emisji: 24-02-1970 Wypowiedź Józefa Światły - b. zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - stanowiąca analizę... więcejWypowiedź Józefa Światły - b. zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - stanowiąca analizę polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej PRL pod rządami Władysława Gomułki. zwiń
 • RWE25-lecie PRL, data emisji: 21-07-1969 Transmisja obrad Sejmu, w związku z 25-leciem PRL: wystąpienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR. m.in. na temat zadań... więcejTransmisja obrad Sejmu, w związku z 25-leciem PRL: wystąpienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR. m.in. na temat zadań partii mających doprowadzić do szybkiego unowocześnienia gospodarki narodowej oraz o dalszym pogłębianiu współdziałania Polski z krajami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej; wystąpienie Leonida Breżniewa, I sekretarza KC KPZR nt. przyjaźni i współpracy radziecko-polskiej. Wypowiedź w j.radzieckim, tłumaczona), podziękowania za zaproszenie na uroczyste obrady; wystąpienie Gustava Husaka, I sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji - m.in.: na temat zniszczeń dokonanych podczas II wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji oraz o działalności sił antysocjalistycznych, które doprowadziły do głębokiej sytuacji kryzysowej wewnątrz partii czechosłowckiej. Wypowiedź w j. czeskim, tłumaczona. zwiń
 • RWE30. rocznica upadku Gomułki, data emisji: 04-09-1978 Uwagi Tadeusza Żenczykowskiego - na temat polityki Władysława Gomułki.
 • RWE30. rocznica upadku Gomułki, data emisji: 05-09-1978 Uwagi Tadeusza Żenczykowskiego - na temat polityki Władysława Gomułki (dokończenie).
 • RWEArchiwum PRL (cz.22), data emisji: 05-03-1994 Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA". Uwagi na temat nieudanego zamachu na Władysława... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA". Uwagi na temat nieudanego zamachu na Władysława Gomułkę i Edwarda Gierka w grudniu 1961 r. - wspomnienia gen. Franciszka Szlachcica (czyta lektor). Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.30), data emisji: 07-05-1994 Audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca początki opozycji przeciwko Władysławowi Gomułce oskarżonemu o odchylenia prawicowe oraz o... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca początki opozycji przeciwko Władysławowi Gomułce oskarżonemu o odchylenia prawicowe oraz o zdradę klasy robotniczej i ZSRR; fragmenty notatki sporządzonej przez "partyjny beton" krytykującej nowe kierownictwo PZPR z Gomułką na czele (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.33), data emisji: 11-06-1994 Audycja przygotowana wspólnie z niezależnym pismem historycznym "KARTA" - na temat sytuacji w Polsce po dojściu Władysława Gomułki... więcejAudycja przygotowana wspólnie z niezależnym pismem historycznym "KARTA" - na temat sytuacji w Polsce po dojściu Władysława Gomułki do władzy w październiku 1956 r. (informacje o wyborach do Sejmu). Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.41) Audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat okoliczności dojścia do władzy Władysława Gomułki w 1956 roku; komentarz dotyczący spotkania... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka na temat okoliczności dojścia do władzy Władysława Gomułki w 1956 roku; komentarz dotyczący spotkania premiera Józefa Cyrankiewicza z prymasem Stefanem Wyszyńskim w styczniu 1957 roku, ustępstw władzy partyjnej względem Kościoła w zamian za apel Prymasa do wiernych, by wzięli udział w wyborach parlamentarnych, odczytanie tekstu Władysława Gomułki przed wyborami, by naród głosował zgodnie z wezwaniem partii. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 12-02-1994 "Archiwum PRL-u" - audycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie działalności grupy opozycyjnej z lat 60.: "W walce - zwycięstwo",... więcej"Archiwum PRL-u" - audycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie działalności grupy opozycyjnej z lat 60.: "W walce - zwycięstwo", krytykującej rządy Władysława Gomułki - I sekretarza KC PZPR; fragmenty wspomnień Józefa Śniedzińskiego - członka grupy - o metodach stosowanych podczas przesłuchań i o pobycie w więzieniu (czyta lektor). zwiń
 • RWEAudycja historyczna, data emisji: 08-05-1984 Fragmenty sprawozdania z manifestacji ludności na Placu Defilad w Warszawie, zorganizowanej dla poparcia nowego kierownictwa PZPR.... więcejFragmenty sprawozdania z manifestacji ludności na Placu Defilad w Warszawie, zorganizowanej dla poparcia nowego kierownictwa PZPR. Otwarcie wiecu przez Stefana Staszewskiego - I sekretarza Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przemawiają: Władysław Gomułka - I sekretarz KC PZPR; Józef Cyrankiewicz - prezes Rady Ministrów (24.10.1956). zwiń
 • RWECentralne Dożynki w Warszawie, data emisji: 08-09-1968 Przemówienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia, w Warszawie... więcejPrzemówienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia, w Warszawie (powitanie zebranych), charakterystyka polityki rolnej partii. Uwagi na temat pokoju i bezpieczeństwa w Europie, którego gwarantem jest jedność państw socjalistycznych. Wiadomości dziennika, m.in.: uroczystości dożynkowe na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie; jubileusz 700-lecia istnienia miasteczka Żywiec, w woj. krakowskim; normalizacja życia w Czechosłowacji; "Dzień Czołgisty" w ZSRR, uroczyste obchody. zwiń
 • RWEDyskusja Okrągłego Stołu (nr 373), data emisji: 19-09-1966 "Przemówienie Władysława Gomułki poświęcone millenium historii Polski, wygłoszone 21.VII.1966 roku"- dyskusja prowadzona przez... więcej"Przemówienie Władysława Gomułki poświęcone millenium historii Polski, wygłoszone 21.VII.1966 roku"- dyskusja prowadzona przez Pawła Zarembę. Udział biorą: gen. prof. Marian Kukiel; Tadeusz Piszczkowski; Jan Tokarski i Józef Żmigrodzki. Zapowiedź - Irma Zembrzuska. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1300) Audycja Władysława Wilkiela. Rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Janiną Paradowską (udział telefoniczny) i Bronisławem Wildsteinem -... więcejAudycja Władysława Wilkiela. Rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Janiną Paradowską (udział telefoniczny) i Bronisławem Wildsteinem - na temat sprawy premiera Józefa Oleksego oskarżonego o szpiegostwo oraz o staraniach partii SLD, by postawić Andrzeja Milczanowskiego - ministra MSWi A - przed Trybunałem Stanu. Audycja z cyklu "Socjologia i polityka" - rozmowa W. Wilkiela z Mirosławą Grabowską - z Instytutu Studiów Politycznych PAN, prof. Ireneuszem Krzemińskim - z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - na temat 15 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz kwestii odpowiedzialności gen. Wojciecha Jaruzelskiego; korespondencja telefoniczna Piotra Załuskiego z Wrocławia na temat jawności prac Sejmu w Polsce. "Archiwum PRL-u" - audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat nieujawnionych dotąd dokumentów dotyczących wydarzeń "grudnia 70", m.in.: o powiązaniach Edwarda Gierka ze ZSRR oraz jego postawy wobec Władysława Gomułki. zwiń
 • RWEFragment przemówienia Władysława Gomułki, data emisji: 19-03-1968 Początkowy fragment przemówienia Władysława Gomułki - I sekretarza KC PZPR, wygłoszony na spotkaniu z aktywem warszawskiej... więcejPoczątkowy fragment przemówienia Władysława Gomułki - I sekretarza KC PZPR, wygłoszony na spotkaniu z aktywem warszawskiej organizacji partyjnej na temat tzw. "wypadków marcowych". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 17-12-1967 Wiadomości dziennika TV i przegląd prasy: przedstawienie strat wojsk amerykańskich w Wietnamie; omówienie stanu posiadania... więcejWiadomości dziennika TV i przegląd prasy: przedstawienie strat wojsk amerykańskich w Wietnamie; omówienie stanu posiadania przeciętnego obywatela w Polsce. Polska Kronika Filmowa, m.in.: demonstracje uliczne w USA przeciwko wojnie w Wietnamie. Fragmenty II części spotkania Władysława Gomułki - I sekretarza KC PZPR - z aktywistami wiejskimi z Wielkopolski. Odpowiedzi (W. Gomułki) na pytania dotyczą, m.in.: planów kontraktacji zbóż, wysokości podatków gruntowych, projektu ubezbieczenia rolników. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Utwór muzyczny na orkiestrę smyczkową w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (tytuł utworu, autor i dyrygent... więcejUtwór muzyczny na orkiestrę smyczkową w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (tytuł utworu, autor i dyrygent trudno zrozumiały); utwór muzyczny. Transmisja uroczystego plenarnego posiedzenia Sejmu PRL z udziałem Charlesa de Gaulle'a, prezydenta Francji. Przemówienia: Czesława Wycecha - Marszałka Sejmu (otwarcie obrad); Ch. De Gaulle'a (j. francuski + tłumaczenie na j. polski); Władysława Gomułki - I sekretarza KC PZPR. 11.09.1967 r. Fragmenty prozy: "Powrót z lasu" (cz.IV), "Cios" (cz.V). Wypowiedzi i śpiewy w niezidentyfikowanym języku. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Przemówienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, na wiecu ludności Wielkopolski w Poznaniu - z okazji 1000-lecia państwa... więcejPrzemówienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, na wiecu ludności Wielkopolski w Poznaniu - z okazji 1000-lecia państwa polskiego (17.04.1966 r.). Fragment piosenki: "...proszę wycieczki na dzisiaj dosyć, oto autokar, wsiadmy...". Radiowy Magazyn Wojskowy w świątecznym opracowaniu redaktora Mieczysława Brzezickiego (odcinek 473). W audycji m.in.: opowieść o wydarzeniach za Odrą w 1945 r.; "Taka zwykła niby bagatelka..." (piosenka); recytacja wiersza: "List, komu nie sprawia on radości" (autor: Marcin [Wolski]); rozmowa redaktora Zbigniewa Pileckiego z ppłk. Stefanem [Innickim] - kapelmistrzem Reprezentacyjnej Orkiestry Wojskowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego; "Nasza harmonijka" - piosenka dedykowana żołnierzom frontowym 3 pułku piechoty; podziękowania za życzenia świąteczne przysłane od słuchaczy. Polskie Radio Warszawa (godz. 10:00) - fragment audycji dla przedszkolaków (słuchowisko). zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1969 Relacja ze spotkania W.Gomułki z aktywem społeczno-politycznym Warszawy (cz.2). Wypowiedź W.Gomułki nt. programu działania Sejmu i... więcejRelacja ze spotkania W.Gomułki z aktywem społeczno-politycznym Warszawy (cz.2). Wypowiedź W.Gomułki nt. programu działania Sejmu i Rad Narodowych na najbliższą kadencję (17.05.1969). Dokończenie rozmowy z radzieckim profesorem, chemikiem nt. stanu badań nad własnościami pierwiastków najcięższych (wypowiedź tłumaczona); rozmowa z dr S.Chojnackim, pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych UW nt. prac nad strukturą jądra atomowego. "Widnokrąg": pogadanka o poprawności języka polskiego. "Dzieje literatury Polskiej": "Wybitne publikacje 25-lecia": rozmowa J.Jankowskiej z prof. [Julianem Krzyżanowskim] nt. roli literatury w historii państwa. "Sejm wczoraj i dziś": pogadanka prof. A.Łopatki z Uniwersytetu w Poznaniu nt. wyborów do Sejmu PRL i Rad Narodowych. Audycję przygotowała U.Lipińska. "Echa dnia"; Z.Kliszko spotkał się z marynarzami i żołnierzami z Trójmiasta; wypowiedź Franciszka [Skajdina], ministra przemysłu ciężkiego nt. hutnictwa w Polsce; relacja M.Antczaka z Paryża nt. zbliżających się wyborów prezydenckich we Francji. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1969 Relacja ze spotkania W. Gomułki, I sekretarza KC PZPR, z aktywem społeczno-politycznym Warszawy: wystąpienie W. Gomułki... więcejRelacja ze spotkania W. Gomułki, I sekretarza KC PZPR, z aktywem społeczno-politycznym Warszawy: wystąpienie W. Gomułki (dokończenie) m.in.: na temat granic zachodnich Polski oraz sojuszu i zacieśniania współpracy ze Związkiem Radzieckim. Po wystąpieniu I sekretarz odpowiada na pytania zebranych, które dotyczą m.in.: sytuacji na kolei, kwestii budowy mieszkań z tzw. "ślepymi" kuchniami, pięciodniowego dnia pracy. Przerwa w spotkaniu. Fragment pieśni w wykonaniu chóru żeńskiego (17.05.1969). Wypowiedź W. Sokorskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji nt. nagród przyznanych dla polskiego filmu, teatru, aktorów, autorów i publicystów radia i telewizji, za wybitne osiągnięcia, w minionym roku. Fragment relacji z meczu piłkarskiego: Polska - Luksemburg, w Krakowie, podczas eliminacji do Mistrzostw Świata. Polska wygrała z wynikiem 8:1. Sprawozdawcy: Tadeusz Cegielski, Robert Czarniecki, Witold [Zakolski] (20.04.1969). Wiadomości m.in.: mieszkańcy wsi polskiej realizują wiele zobowiązań, w związku z uczczeniem V Kongresu ZSL i 25-leciem PRL. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1970 Dziennik wieczorny m.in.: w Warszawie trwają obrady VI Plenum KC PZPR, poświęcone sytuacji ekonomicznej kraju i węzłowym zadaniom... więcejDziennik wieczorny m.in.: w Warszawie trwają obrady VI Plenum KC PZPR, poświęcone sytuacji ekonomicznej kraju i węzłowym zadaniom partii; fragmenty końcowego przemówienia W.Gomułki, I sekretarza KC PZPR, charakterystyka narodowego planu gospodarczego na rok 1971 i pięcioletniego na lata 1971-75 (14.12.1970); premier J.Cyrankiewicz otrzymał od W.Brandta, kanclerza Niemiec Zachodnich, pismo z podziękowaniami za gościnność; w Moskwie odbywa się posiedzenia Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, z udziałem wicepremiera P.Jaroszewicza i przedstawicieli innych krajów, członków Rady. Obszerne fragmenty przemówienia B.Jaszczuka, członka Biura Politycznego KC Partii, wygłoszone na VI Plenum, o podstawowych problemach ekonomicznych kraju, wynikających z oceny sytuacji gospodarczej. "Echa Koszalińskiego Festiwalu Chórów Polonijnych" - audycja E.Burzyńskiej m.in.: fragm. pieśni "Kołysanka" J.Maklakiewicza w wykonaniu chóru. Rozmowa z J.Olejniczakiem, kierownikiem Chóru "Słowik". Występ zespołu ludowego Kurpie zielone. "Gdzie obłoki tam lotnicy..." - piosenka żołnierska. zwiń