Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1970 00:00
  • Dziennik wieczorny m.in.: w Warszawie trwają obrady VI Plenum KC PZPR, poświęcone sytuacji ekonomicznej kraju i węzłowym zadaniom partii; fragmenty końcowego przemówienia W.Gomułki, I sekretarza KC PZPR, charakterystyka narodowego planu gospodarczego na rok 1971 i pięcioletniego na lata 1971-75 (14.12.1970); premier J.Cyrankiewicz otrzymał od W.Bra Dodaj do playlisty
Dziennik wieczorny m.in.: w Warszawie trwają obrady VI Plenum KC PZPR, poświęcone sytuacji ekonomicznej kraju i węzłowym zadaniom partii; fragmenty końcowego przemówienia W.Gomułki, I sekretarza KC PZPR, charakterystyka narodowego planu gospodarczego na rok 1971 i pięcioletniego na lata 1971-75 (14.12.1970); premier J.Cyrankiewicz otrzymał od W.Brandta, kanclerza Niemiec Zachodnich, pismo z podziękowaniami za gościnność; w Moskwie odbywa się posiedzenia Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, z udziałem wicepremiera P.Jaroszewicza i przedstawicieli innych krajów, członków Rady. Obszerne fragmenty przemówienia B.Jaszczuka, członka Biura Politycznego KC Partii, wygłoszone na VI Plenum, o podstawowych problemach ekonomicznych kraju, wynikających z oceny sytuacji gospodarczej. "Echa Koszalińskiego Festiwalu Chórów Polonijnych" - audycja E.Burzyńskiej m.in.: fragm. pieśni "Kołysanka" J.Maklakiewicza w wykonaniu chóru. Rozmowa z J.Olejniczakiem, kierownikiem Chóru "Słowik". Występ zespołu ludowego Kurpie zielone. "Gdzie obłoki tam lotnicy..." - piosenka żołnierska.