Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Władysław Grabski
  • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.14), data emisji: 21-07-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat wydarzeń polityczno-społecznych i gospodarczych w Polsce między końcem 1923 roku a połową 1926 roku - gabinety rządowe Władysława Grabskiego i Aleksandra Skrzyńskiego, polsko-niemiecka wojna celna, reforma waluty oraz konflikt o organizację naczelnych władz wojskowych, będący przyczyną przewrotu majowego. zwiń
  • RWEPodręcznik historii, data emisji: 01-01-1985 Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. VI. podręcznika pt: "Polska w latach 1921-26", podrozdziały:... więcejPodręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. VI. podręcznika pt: "Polska w latach 1921-26", podrozdziały: "Stosunki polsko-niemieckie", "Stosunki polsko-radzieckie po Traktacie Ryskim", "Polska na arenie międzynarodowej w latach 1921-1926", "Sytuacja w kraju po upadku rządu Władysława Grabskiego". Teksty źródłowe do cz VI: odezwa rządu polskiego skierowana do obywateli na temat wysadzenia w powietrze prochowni w Cytadeli Warszawskiej * Fragmenty przemówienia sekretarza zarządu głównego Kominternu na temat wrogów partii * Fragmenty komentarza Macieja Rataja - Marszałka Sejmu na temat znaczenia postanowień Traktatu Wersalskiego dla Polski. Teksty źródłowe czyta lektor. 2. "Podręcznik historii najnowszej" Cz. VII pt: "Zamach stanu Piłsudskiego. Polska w latach światowego kryzysu gospodarczego" - audycja Michała Kołodzieja. Podrozdziały: "Przyczyny i przebieg zamachu majowego 1926 roku", " Kierunek rządów pomajowych", " Stosunki z ZSRR po przewrocie majowym", " Sytuacja gospodarcza Polski po przewrocie majowym", "Nowy Sejm", "Centrolew" zwiń
  • RWEPolska jaka może być (nr 141), data emisji: 03-01-1987 Audycja Piotra Załuskiego: "Cierpliwość" - artykuł zaczerpnięty z podziemnego czasopisma "Wakat", na temat roli i kształtu... więcejAudycja Piotra Załuskiego: "Cierpliwość" - artykuł zaczerpnięty z podziemnego czasopisma "Wakat", na temat roli i kształtu współczesnej opozycji; próba odpowiedzi na pytanie: "Co ma robić opozycja w Polsce?" * "Grabskiego i Kwiatkowskiego - idea Polski" - artykuł Mariana Marka Drozdowskiego, zaczerpnięty z czasopisma "Gość niedzielny" na temat wkładu i dokonań międzywojennych polityków i działaczy gospodarczych w rozwój kraju * "Śląsku, Śląsku - ratuj się sam" - artykuł Stefana Bratkowskiego, zaczerpnięty z czasopisma "Gość niedzielny" na temat niewykorzystanych możliwości technologicznych polskiego górnictwa. zwiń
  • BBCRada Narodowa prof. Grabskiego, data emisji: 21-04-1942
  • RWEWybitni Polacy (nr 031) Gabinet Władysława Grabskiego - premiera rządu II RP - audycja Wacława Zbyszewskiego.
  • RWEWybitni Polacy (nr 031a) Bracia Grabscy: Władysław Grabski (autor reformy gospodarczej i walutowej, minister skarbu dwukrotnie premier rządu II RP) oraz... więcejBracia Grabscy: Władysław Grabski (autor reformy gospodarczej i walutowej, minister skarbu dwukrotnie premier rządu II RP) oraz Stanisław Grabski (współpracownik Romana Dmowskiego, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego rządów II RP). Audycja Wacława Zbyszewskiego. zwiń